Nu släpper vi vår första hållbarhetsrapport

  • 3 apr 2024

image: Nu släpper vi vår första hållbarhetsrapport

Vi är stolta att presentera att Svenska Seglarförbundet nu släpper sin första Hållbarhetsrapport! Den ger en inblick i både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet inom flera olika delar av förbundets verksamhet.

”Idrotten och det ideella föreningslivet är en stark kraft för social hållbarhet när vi bidrar till folkhälsa, gemenskap och demokrati. Men vi tänker inte alltid på hur vi påverkar vår miljö genom sånt som långa resor, konsumtion och utsläpp av skadliga ämnen i naturen, och vi har ibland vissa exkluderande strukturer som vi behöver jobba med.” Säger Anette Önerud, projektledare på Svenska Seglarförbundet, som genomfört kartläggningen under 2023.

”Vi behöver samla mer kunskap och bli bättre på att ta hållbara beslut för miljön och för framtiden. Det är viktigt särskilt för att värna om havet och naturen där vi har vår verksamhet, men också en förtroendefråga där vi vill visa medlemmarna och omvärlden att vi vill fortsätta vara en positiv kraft.” förklarar projektledaren.

Genom enkäter, intervjuer och omvärldsanalys har vi sammanställt en rapport som visar hur det ser ut idag, och vilka fokusområden vi behöver jobba med för att blir mer hållbara. Det handlar om allt från miljöpåverkan från resor och farliga utsläpp, till ekonomiska trösklar och jämställdhet.

Kartläggningen och projektet har genomförts under 2023 med stöd från Riksidrottsförbundet, och under det kommande året fortsätter arbetet med att utveckla både strategi och handlingsplan för fortsatt hållbarhetsarbete. Svenska Seglarförbundet är även med och bidrar till hela idrottsrörelsens hållbarhetsarbete genom medverkande i flera nätverk och rådgivande grupper för hållbarhet inom RF. Vi tror att hållbarhet är en förutsättning för att idrotten ska kunna fortsätta vara en stark och positiv kraft i samhället, och vi vill vara med och leda vägen dit.

 

Detta innehåller rapporten:

  • Omvärldsanalys och trender
  • Statistik och insamlade data om bl a. resor, jämställdhet och ekonomi
  • Analys av Seglarförbundets viktiga fokusområden för framtiden

 

Läs rapporten och hitta mer info om hur vi jobbar med hållbarhet på Svenska Seglarförbundets hemsida. Häng med oss på vägen mot en mer hållbar seglingsport!

 

 

Här hittar du Hållbarhetsrapporten (länk)

 

Mer om hållbar segling och hållbart båtliv på vår hemsida (länk)

Även en längre version av rapporten för den som vill läsa mer om kartläggningen (länk)