Träningsmiljön

Utveckling för seglaren förutsätter att träningsmiljön, innefattande dess ledare och tränare erbjuder individuell utveckling inom träningsgruppens ram men också träning på egen hand och tar hänsyn till seglarens fysisk, psykiska och sociala förutsättningar.  

Att känna att man utvecklas och få vara delaktighet är vikt 
När man studerar orsaker till att barn och ungdomar börjar och fortsätter med sin idrott återkommer man främst till följande orsaker; 

Man vill ha kul 
Man vill utvecklas 
Man vill lära nya saker 
Man vill känna spänning 
Man vill träffa kompisar 

Att få vara delaktig i planering och utförande av sin träning vet man höjer den aktivas motivation och långsiktiga drivkraft till att fortsätta segla.  

Gruppindelning 
Vid gruppindelning är det viktigt att ålder, vänner och gruppdynamik prioriteras. 

Om man har många seglare på klubben eller träningssammankomster och behöver göra gruppindelning så är det bra att ställ sig frågan om varför man gör gruppindelningen och för vem. Och ha barnets “bästa” i första rummet.

Vi vet att det kräver mycket av våra tränare att ha en bred spridning på utvecklingsnivå i samma träningsgrupp. Som tränare får du stöd och verktyg för att hantera träningsgrupper på förbundets tränarutbildningar på blå nivå. 

Läs gärna mer om gruppindelning på RFs sida för Barn- och ungdomsidrott. 

Att ta med 
Det sociala sammanhanget är viktigt för våra barn och ungdomar. 
Det är viktigt med personlig utmaning men utan press.

 


Kontakt

Jenny Axhede
Jenny Axhede
Utbildningsansvarig

Robert Strange
Robert Strange
Barn- och ungdomsansvarig