IRC

Vad är IRC

Ansök om IRC mätbrev

Ansökningsformulär

Prislista

Rolex Fastnet Race


Vad är IRC

IRC är en brittiskt/franskt motsvarighet till svenska SRS och fungerar likartat på många sätt.

Det är ett respitsystem som administreras av brittiska RORC, och det är utvecklat från det tidigare Channel Handicap System, CHS. I 1997 döptes systemet om och namnet ändrades till IRC. 

För att ansöka om ett IRC-mätetal kan man själv mäta sin båt och skicka in uppgifterna i ett formulär. Det behandlas av kontoret för IRCrating som räknar fram ett respittal från en hemlig formel. Formeln är dold för att försöka undvika att båtar konstrueras efter regeln och därmed kunna hålla befintliga och äldre båtar konkurrenskraftiga. 

Det finns ett antal entypsbåtar med en klassregel som har fått ett fixerat respittal som underlättar ansökningsprocessen så länge båten överensstämmer med klassregeln förstås. Det krävs dock alltid en ansökan inför varje säsong.

Vill man låta en mätperson mäta båt och utrustning kan man få så kallad "Endorsed" status på sitt mätbrev. Har man till exempel redan ett ORCi-mätbrev ger detta Endorsed status. Det finns ett mindre antal seglingar där man kräver Endorsed. 

Respittalet som räknas fram, kallas TCC, och multipliceras med den seglade tiden på samma sätt som i LYS eller SRS.

IRC används i dag i många länder och drygt 6000 båtar tar årligen ut mätbrev, medan det i Sverige är ovanligt med tävlingar med IRC som mätregel.

För svenska båtar utfärdas mätbreven via Svenska Seglarförbundet av IRC Rating Office. Kontakta kansliet vid frågor. Du hämtar ansökningsformulär här på hemsidan och skickar det ifyllt till kansliet för vidarebefordran till kansliet.

Giltighetstiden för mätbreven är till 31 december samma år som de utfärdas.

Handläggningstiden för ansökningar är lång vissa perioder på året, upp till 30 dagar, så var ute i god tid.

Ännu mer info finner du under rubrikerna nedan eller hos IRCrating.org

Tillbaka till toppen

Hur man ansöker om IRC mätbrev

Det finns ett Excel-formulär för varje typ av ansökan man vill göra. Har båten inte haft något IRC-mätbrev tidigare använder du en nyansökningsblankett. Har du en entypsbåt eller har haft mätbrev tidigare finns det genvägar. 

 Gör så här:
- Formulär finns under rubriken "Ansökningsformulär".

IRC-Formulär

- Välj alternativet "Spara/Save" till önskad mapp. Ändra inte fil-formatet *.xlsx!
- Fyll i datum som helt årtal: ÅÅÅÅ (20xx)
- Kolla extra noga att du inte har fyllt i BÅDE Ja och Nej fältet i ansökningen! 
- Fyll aldrig i "N/A" i fält som kräver måttuppgift. Välj den mest lämpliga beskrivningen i de olika "drop-down" fälten. Om inget passar, välj "other" och ge förklaring i fritextfältet eller i e-postmeddelandet. 
- Skicka sedan det fullständigt ifyllda formuläret till matbrev@ssf.se

--------
Formuläret 

Förutom för de fält där data ska fyllas i är formuläret låst, och eftersom filen är "read-only" måste den sparas och ges nytt namn - ange ev tidigare "IRC-mätbrevsnummer+båtens namn+segelnummer" (men BEHÅLL fil-formatet, -xlxs).

Ansökningsformuläret har 3 flikar som är relevanta.
Application- här fyller du i alla data
Validation- - är till för att kontrollera data
Standard Hulls - här finns klasser där standarddata kan användas 
Kolumn A Visar alla variabler som ska vara med 
Kolumn B Visar saknade variabler eller data 
Kolumn C Visar data som FÖRMODLIGEN är felaktiga 
Kolumn D En varning bara att data ligger utanför det som förväntas. Notera att data KAN vara korrekt.

Det är viktigt att kontrollera i Validation-fliken om data saknas eller rapporteras som felaktig innan ansökan skickas.

Access Import och Input-flikarna är låsta och används bara för beräkning av mätbrevet.

Skicka ansökan för en ny båt bara en gång. Om du har korrigeringar eller ytterligare information, använd i stället formuläret "Ändra i mätbrev" (eller "Amendment"). 

Mätmanual IRC

Klassregler IRC

Tillbaka till toppen


Ansökningsformulär

Här finner du olika Excel dokument att göra ansökning om nytt, förnyelse eller andra ärenden om IRC.

De här formulären riktar sig till segelmakare, mätmän, båtägare och seglare. För sk 'Endorsed' IRC-mätbrev måste en mätman fylla i och skriva under nedanstående dokument, annars räcker det att ägaren själv gör det.
Välj tillämpligt ansökningsformulär nedan och skicka det till SSF kansli matbrev@ssf.se. Var noga med att Excelbladets format bibehålls, ".xlsx".
Behandlingstiden är upp till 30 dagar. Snabbehandling, 7 dagar, till dubbel avgift.
 

2023 års ansökningsformulär finner du i dokumentbanken, klicka på länkarna här nedan: 

Nytt IRC mätbrev - Nytt IRC-mätbrev 


Förnya IRC-mätbrev (Renewal, som tidigare varit utfärdat 2017 eller senare)

Ändring i befintligt IRC (Amendment)

Testmätbrev (Trial)

Övriga varianter fråga matbrev@ssf.se

Mätmanual IRC

Klassregler IRC

Tillbaka till toppen


Prislista för IRC

Mätbrev

Nytt mätbrev <18 m 155 SEK per meter LÖA  
Nytt mätbrev >18 m 215 SEK per meter LÖA 
Förnyelse < 18 m

135 SEK per meter LÖA

Förnyelse > 18 m 190 SEK per meter LÖA 
Testmätbrev (*1) 90 SEK   per meter LÖA 
Ägarbyte (*2) 95 SEK   per meter LÖA 
Ändring i mätbrev < 18 m 60 SEK   per meter LÖA
Ändring i mätbrev >18 m 85 SEK   per meter LÖA


Administration

   
Mätbrevskopia på annans båt beställer du direkt från RORC Rating Office (6*)
   
   

 

Not
*1. Antalet testmätbrev kan begränsas av RORC Rating Office.

*2. Ägarbytesavgift till RORC Rating Office för att registrera om en båt till ny ägare när mätbrev redan är aktivt. 

*3. Expresshandläggning - ordinarie handläggningstid är upp till 30 dagar, Expresshandläggning ger snabb handläggning på 5 arbetsdagar, innebär dubbel avgift. Meddela vilket datum du vill ha mätbrevet.  

*4. Endorsment - innebär att båten är inmätt och rapporterad av licensierad mätperson.

*6. Antalet kopior är begränsat till 30 st, och 5 kopior av samma båttyp.
Antal kopior: 1 - 10  £10/st (exkl. moms), 10 - 20  £50/st (exkl. moms), 20 - 30   £100/st (exkl. moms), kontakta IRCrating.org

Alla ansökningar måste betalas i förskott. 
Avgifter baserade på LÖA avrundas till hela enkronor. 
Betalning görs till Svenska Seglarförbundet, på - Bankgiro 641-6945
Ange alltid vad betalningen avser - t.ex. Båttyp+segelnummer

 

Tillbaka till toppen


Rolex Fastnet Race i sommar?

Planerar du att segla Rolex Fastnet Race i sommar?
Eller kanske något annat race där man seglar under IRC? Då behöver du ansöka om ett nytt IRC-mätbrev inför 2023.

Det arrangeras för tillfället få tävlingar i Sverige med IRC som handikappregel. Är du och din båt på väg utomlands för att tävla kan det däremot ofta finnas regattor och tävlingar som kräver IRC.

Seglarförbundets kansli kan hjälpa dig att komma till start. Du kan också kontakta en mätperson som kan hjälpa dig att sätta dig in i regeln och hur du ansöker.


Kontakta matbrev@ssf.se

Tillbaka till toppen