Förälder och viktig vuxen

Du som förälder är viktig, Att vara en engagerad och stötande förälder skapar möjlighet att få vara en del av de aktivas uppväxt och utveckling. Föräldrar och andra nära vuxna är viktiga för att barn och ungdomar ska uppleva seglingen som glädjefylld.

Ta gärna del av vår webbutbildning Seglingens Ledarskap Grund. Där vi har skapat ett eget spår för dig som förälder/viktig vuxen.

Som Seglingsförälder gäller det att stötta den aktive och skapa ett positivt samarbete mellan ledare, klubben och klubbkamrater.

Riksidrottsförbundet har tillsammans med idrottens specialförbund tagit fram riktlinjer för hur vi vill att barn- och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån beprövad erfarenhet och forskning.  SISU som är idrottens studieförbund har tagit fram material för att stödja i föräldrar rollen för idrottare.

Läs Handboken för Barn och ungdomsegling  och Matrisen för åldersrelaterad verksamhet i vår dokumentbank.

Seglingens utbildningsportal
Här hittar du ytterligare material för idrottsföräldrar/viktig vuxen

Seglingens Föräldrarguide
Här ha vi samlat råd och tips från idrotten och seglingen för dig som förälder till seglingsidrottare.

Övningsbank för barn motoriska utveckling  Övningarna på den här sidan är tagna från materialen Basträning för barn och Träna kroppen och hjärnan.