Kartläggning hållbarhet

 

Var står vi när det gäller hållbarhet inom Svenska Seglarförbundet? - Vi har gjort en kartläggning:

För att få bättre kunskap om vårt nuläge har vi undersökt olika hållbarhetsfaktorer inom förbundets verksamhet: resor, jämställdhet, kostnader och mycket mer har jämförts och analyserats. Kartläggningen genomfördes med hjälp av finansiering från Riksidrottsförbundet i syfte att bättre förstå hur vi kan bli mer hållbara, och vilka insatser som kan få störst effekt.

 

Länk till Svenska Seglarförbundets hållbarhetsrapport 2023

 

Läs mer i den fullständiga längre versionen av rapporten

För den som vill läsa mer om bakgrund och metoder, eller ta del av fler analyser och mätningar vi genomförde under kartläggningen finns även en längre version av rapporten med mer utförligt innehåll. Om du har frågor eller är nyfiken på hur vi gjort under projektet är du varmt välkommen att höra av dig till oss på kansliet som jobbat med detta.

__________

 

Utdrag från kartläggningen:

 

 

 

Omvärldsanalys: 

Som ett specialidrottsförbund (SF) med olympisk idrott i Sverige är vi medlemmar i både RF och SOK, såväl som i World Sailing. Vi påverkas indirekt av dessa organisationers riktlinjer och hållbarhetsarbete. SSF har i sin tur många medlemsorganisationer med egna styrdokument och inriktningar. Bland organisationer på olika nivåer är det ibland oklart var ansvaret ligger och vilka frågor som styrs av vem. Många har tagit fram egna hållbarhetsstrategier eller använt begreppet i sina styrdokument, men det är ofta svävande uttryck såsom: ”ska verka för allas möjligheter att delta på lika villkor” eller ”ska minimera utsläpp i samband med resor och transporter”. I praktiken är det ofta svårt att säga vem som ska ta ansvaret för förändringen – som tex. i frågan om minskade flygresor där det är svårt för SWE Sailing Team att göra något annat än att flyga till Tokyo med all utrustning för att delta på OS 2021.


Oklarheten i vem som bär ansvaret för konkreta åtgärder och ovilligheten av varje instans att offra sin egen möjlighet, för ökad hållbarhet för helheten är ett återkommande dilemma – inte bara för seglingen, utan för många andra verksamheter och branscher. Att
våga bli konkret och att koppla strategier till handlingsplaner och åtgärder är viktigt för att
ambitionen ska få effekt. Det är också viktigt att varje del-organisation och instans tar ansvar för hållbarheten i sina egna beslut. En ökad medvetenhet kring hållbarhet gör att vi ser en omvärld i förändring och ett behov av att hänga med i utvecklingen. Samtidigt finns fler megatrender identifierade av RF som kommer bli viktiga att ha med oss på utvecklingsresan:


Trender

(källa: RFs ”Omvärldsanalys Sverige mot 2035”)

 

  • Miljö- & klimatförändringar kräver omställning
  • Ett samhälle med skillnader i hälsa och fysisk aktivitet
  • Kommersialiseringen pressar föreningsidrotten
  • En osäker och otrygg omvärld
  • Nya ekonomiska utmaningar
  • En förändrad spelplan med artificiell intelligens.

 

 

Kartläggning (utdrag):

 

 

_________

 

Läs mer i Hållbarhetsrapporten (länk till pdf)