Certifierad seglarskola

Är framtagen för att ge alla en trygg, säker och rolig upplevelse i mötet med seglingen och på så sätt få fler att fortsätta med segling 

Värdegrund 
Certifierad Seglarskola står för en bra start för ett liv fyllt med segling. Alla är välkomna och vi ser till att seglarskolan är en så trygg och rolig upplevelse att alla kommer tillbaka efter seglarskolan. 

Vision 
Certifierad Seglarskola ska bistå med och stå för kvalitet i klubbens seglarskola, vilket skall underlätta för klubben att få nöjda och glada seglare som vill fortsätta inom segelsporten.  

Kriterier för att arrangera certifierad seglarskola 
Kriterier för att arrangera certifierad seglarskola är Enhetliga kursplaner, Utbildade Instruktörer/Tränare, klubben följer idrotten vill, hög instruktörstäthet, utbildningsgaranti. Återfinns i dokumentbanken.

Förmåner för klubben att vara certifierad seglarskola

  • Klubbar som har certifierad seglarskola presenteras på seglarförbundets webbplats "Hitta din seglarskola"
  • Certifierade seglarskolor erhåller ett gratis PR-kit för att exponera seglarskolan innefattande beach flagga med loggan för certifierad seglarskola, affischer, diplom mm.
  • Certifierade seglarskolor inbjudes till årliga seminarier för utveckling av  seglarskolan.
  • Alla deltagare på certifierade seglarskolor är olycksfallsförsäkrade genom en försäkring hos Svenska Sjö.
  • Alla klubbar som bedriver certifierad seglarskola får behörighet att utfärda NFB:s Seglarintyg 1 och 2.

Kursplaner/Kursinnehåll för certifierad Seglarskola 
Certifierad Seglarskola genomförs med utgångspunkt i kursplanernas moment och mål. Vi har valt att använda kursplaner för arrangören/ledarna som är mer detaljerade i kursens olika moment. För att kommunicera till deltagarna använder vi dokumentet Kursinnehåll som med fördel kan delas ut till eleverna inför kursstart. Kursplanerna/Kursinnehållet återfinns i dokumentbanken.

Kursupplägg Steget före certifierad seglarskola 
Seglarskoj - Syftet med denna kurs är att kunna börja nosa på seglingen helt utan krav att egentligen segla. Fokus ligger på att känna gemenskap och trygghet på klubben och få se vad seglingen har att erbjuda. Kursen vänder sig till våra yngre i åldrarna 6-8 år.

I vår dokumentbank kan du även ladda ner en manual som kan vara användbar om ni har seglarskola i C55 och hitta ytterligare förslag på Intensivkursplaner.

Kunskapsbevis 
Certifierad Seglarskola syftar till att väcka ett livslångt intresse för segling samt att eleverna efter avslutad kurs ska ha nått vissa mål och därmed kunna få våra kunskapsbevis. Vi använder oss av två kunskapsbevis, dels kursdiplom och dels seglarmärken för barn och ungdom respektive seglarintyg för ungdom och vuxen. Det viktiga är att alla får diplom för att de har varit med och deltagit. Seglarintyg 1 & 2 ingår i kursplanen för vuxenseglarskola. En certifierad seglarskola har möjlighet att bli auktoriserad av Nämnden för Båtlivsutbildning  för att kunna utfärda Seglarintyg 1 & 2

För vidare guidning för att börja utfärda seglarintyg på er seglarskola kontakta utbildning@ssf.se 

Ett årshjul för certifierade seglarskolor   
Här har vi samlat datum och länkar till dokument som underlättar för att genomföra en framgångsrik seglarskola. 

Vill du få mer tips på hur man genomför en certifierad seglarskola så hittar du det framförallt under avsnitten "Trygg och Säker”, ”Instruktör/tränare” eller ”Ansvarig” 

Vill din klubb certifiera er seglarskola eller få stöd för att komma igång med en certifierad seglarskola fyll i detta formulär.