Handböcker och handledningar

denna sida har vi samlat alla handböcker och handledningar som är aktuella för dig som arrangör och funktionär. Här finns också upplagt några allmänna "råd & tips", som också kan ge stöd vid genomförandet av en tävling eller regatta.

För arrangör

För kappseglingskommitté

För protestkommitté

För teknisk kommitté

 


För arrangör

Handbok Kappseglingsarrangör är "manualen" för en kappseglingsarrangör och tar upp alla moment av ett arrangemang, allt ifrån planering och genomförande till avslutning, där de olika uppgifterna och funktionerna tas upp och förklaras.
Handbok Kappseglingsarrangör (ej klar)

Kappsegling på grön nivå genomförs på tävlingar för nybörjare och de som är mindre erfarna, både barn och vuxna. Här finns en handledning som beskriver både regler och genomförande av kappsegling på grön nivå.
OBS: Uppdaterad 2024!
Handledning - Kappsegling på grön nivå

Råd och tips Parasegling är ett dokument som ger lite praktiska tips för arrangör av en regatta med paraseglare. Det här ger ett bra stöd både före och under regattan.
Råd & tips Parasegling

Råd och tips Junior är ett dokument som ger lite tips för en arrangör när man ska kappsegla med barn och ungdomar. Råden behandlar både grön och blå nivå.
Råd & tips Junior

Resultathantering & -beräkning kan du få hjälp med genom ett par inspelade föreläsningar med olika inriktningar.
Spellistan Resultathantering & -beräkning 

Handledning SRS är en handledning för arrangörer av SRS-tävlingar. Handledningen förklarar SRS-systemet samt ger råd och tips inför och under en tävling med respitregler.
Här nedan finns också länkar till räknehjälpmedel och publicerade respittal.

Handledning SRS

SRS resultaträkning (Excel)

SRS-tabeller, båtdatablad och mätbrev (temasida)

 

Tillbaka till toppen


För kappseglingskommitté

Handbok Seglingsledare är ett stöd för seglingsledaren att i första hand använda ute på vattnet, men kan givetvis användas av alla funktionärer.
Handboken är uppdaterad januari 2024 på sidan 20.
Handbok Seglingsledare

Tillbaka till toppen

 


För protestkommitté

Handbok Domare, Domarboken, är en bok för i första hand domare, men är även till nytta för både tävlande och funktionärer. Handboken beskriver hur domarna arbetar och protestförhandlingar genomförs samt förklarar hur Kappseglingsreglerna ska tillämpas och tolkas. Domarboken uppdateras kontinuerligt.
Handbok Domare

Tolkning KSR 42 är World Sailings officiella tolkning av hur KSR 42 ska tillämpas. Dokumentet är vägledande för såväl domare som tävlande.
Tolkning KSR 42

Handledning KSR 69 har getts ut av World Sailing och är översatt till svenska. Handledningen ger stöd till domare och andra funktionärer att hantera händelser där deltagare visat dåligt beteende eller uppträtt olämpligt.
Handledning KSR 69

Handledning om när personer uppför sig olämpligt
Hur kan man hantera situationer när personer uppför sig olämpligt – en kortfattad sammanställning av disciplinära åtgärder, regler och regelverk för svensk segling.
Handledning när personer uppför sig olämpligt

Handledning Förhandling på distans beskriver några olika sätt att genomföra en protestförhandling med en domare uppkopplad via videosamtal eller vanlig telefon. Handledningen kan också användas om en av parterna i förhandlingen (protesterade eller svarande) av något skäl måste vara uppkopplad via videosamtal eller telefon.
Handledning Förhandling på distans

Jurypolicy är ett dokument utgivet av World Sailing och som översatts till svenska. Det beskriver hur en protestkommitté normalt arbetar och hur den kan interagera med de tävlande. Dokumentet innehåller också en en guide för straff som beslutas av protestkommittén, s.k. DP (discretionary penalty). Jurypolicy kan vara värdefullt för både domare och tävlande. 
Jurypolicy 
 

 

Tillbaka till toppen

 


För teknisk kommitté

Handbok besiktning är en handledning för besiktning av båt och utrustning inför eller under en kappsegling. Det är ett komplement till Svenska Seglarförbundets tävlingsreglemente och beskriver hur besiktning kan genomföras.

Besiktning skall inte förväxlas med certifiering ('inmätning'). De kan båda utföras av mätpersoner men på olika uppdrag.

Besiktning sker på uppdrag av kappseglingsarrangören. Besiktning utförs som kontroll att deltagande båt och utrustning överensstämmer med klassregler och säkerhetsbestämmelser utan att nödvändigtvis vara heltäckande. Ansvaret för detta förblir alltid på båtägaren/ansvarig ombord ('skepparen')
Certifiering ('inmätning') sker på uppdrag av båtägaren eller i vissa fall tillverkaren av utrustning som underlag till ett mätbrev. Vid certifiering ska överensstämmelse av samtliga delar av båt eller utrustning kontrolleras.

Handbok Besiktning

Handledning SRS är en handledning för arrangörer av SRS-tävlingar. Handledningen förklarar SRS-systemet samt ger råd och tips inför och under en tävling med respitregler.
Här nedan finns också länkar till räknehjälpmedel och publicerade respittal.

Handledning SRS

SRS resultaträkning (Excel)

SRS-tabeller, båtdatablad och mätbrev (temasida)

 

Tillbaka till toppen        -       Tillbaka till Båtar och Mätbrev / SRS