https://www.svensksegling.se/explorer/images/4_Om_oss/4.4_Seglardagen/nyhet-seglardagen.jpg

Seglardagen

Seglardagen 2024 genomfördes på Bosön 13-14 april.

Protokollet finns bland dokument längre ner här på sidan.

Ombud/observatör 

De organisationer inom Seglarförbundet som har rätt att delta vid Seglardagen består av röstberättigade ombud för distriktsseglarförbund, klubbar och klassförbund. Icke röstberättigade klubbar och klassförbund äger rätt att närvara vid Seglardagen och har därvid förslags- och yttranderätt men inte rösträtt (Seglarförbundets stadgar Kap III §1). 


Seglardagens handlingar

Återfinns längst ner på denna sida.


Motionera till Seglardagen

Distriktsseglarförbund, klubbar och klassförbund som önskar få en fråga behandlad av Seglardagen kan när som helst motionera till Seglardagen. Det lättaste sättet att lämna in sin motion är via detta formulär: Motion till Seglardagen (office.com). Motioner insända innan den 1 januari kommer att behandlas på kommande Seglardag.

Berört Distriktsseglarförbund ska ges tillfälle att yttra sig över motion från klubb. Det åligger förbundsstyrelsen att avge yttrande till Seglardagen över varje motion. 
Förbundsstyrelsen äger rätt att framställa förslag till Seglardag och extra Seglardag.