Klassförbund

230227
Kallelse till Årsmöte i Svenska Havskappseglingsförbundet måndagen den 20/3 kl 1830

Läs mer & anmälan här.

Dagordning:
a) Årsmötets öppnande
b) Upprop och röstlängd
c) Val av justeringsman
d) Val av två rösträknare
e) Fråga angående mötets behöriga utlysande
f) Val av ordförande och sekreterare för mötet
g) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
h) Revisionsberättelse
i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j) Val av styrelse
k) Val av två revisorer.
l) Val av ledamöter till valnämnd
m) Behandling av motioner
n) Förslag från styrelsen
o) Fastställande av budget / utgifts- och inkomststat samt årsavgifter för kommande verksamhetsår
p) Övriga frågor
q) Årsmötets avslutande
 

Alla våra klassförbund är anslutna till Seglarförbundet och representerar Sverige i motsvarande internationella klassförbund. Klassförbunden har många viktiga roller inom svensk segling och fokuserar bland annat på att främja tävlingsverksamheten och övrig utveckling, både inom och utom landet. De jobbar även för att höja den idrottsliga standarden med avseende på såväl topp som bredd. 

Vill du läsa mer om klassförbundens fina arbete kan du besöka deras respektive hemsidor.


Lista över de olika klassförbunden

2.4mR Förbundet
2-Kroneförbundet
420 förbundet
470 Förbundet
505 Förbundet
5m Förbundet
606 Förbundet
6mR Förbundet
9er förbundet
Accentförbundet
Balladklubben
Beneteau- och Jeanneauklubben
C55 Förbundet
Carreraförbundet
Catamaran och Trimaranseglare
CB66 Förbundet
Contrastförbundet
Cumulusförbundet
E-jolleförbundet
Enmetersförbundet
Expresseglare
Fareast 28R Förbundet
Finnjolleförbundet
Folkbåtsförbundet
Formula18 Förbundet
Havskappseglingsförbundet
H-Båtsförbundet
Hobie Cat Förbundet
IF-Båtförbundet
ILCA Sweden
J/24 Förbundet
J/70 förbundet
Jolly-Scott Förbundet
Kitesurfingförbundet
Kona One förbundet
Linjettförbundet
Maxi Racer Förbundet
M-Båtsförbundet
Melges 24 Förbundet
Mothförbundet
Neptunkryssarförbundet
Nordisk Familjebåtsförbundet
Novaförbundet
OK-Jolleförbundet
Omega 42 Sällskapet
Optimistjolleförbundet
RB 111-seglare
RC-Laser.se
Rival 22 Förbundet
RJ 85 Förbundet
RS Fevaförbundet
RS Tera RS Aero Förbundet
Safirförbundet
Scampiförbundet
Skärgårdskryssareförbundet
Smaragdförbundet
Snipeförbundet
Svensk Drakklubb
Svenska 11 MOD klassförbund
Svenska DF 65 förbundet
Trissjolleförbundet
Vegaklubben
Wetaförbundet
Vindsurfingförbundet
Zoom8 förbundet