Kunskapsrektangeln & åldersrelaterad verksamhet

Inom svensk segling använder vi oss av en pedagogisk modell, kunskapsrektangeln, för att beskriva en seglares kunskaps-och färdighetsnivå. När du börjar segla, träna eller leda gör du det på en gul nivå.  
Varje färg har sina målprofiler som beskriver vilka kunskaper och färdigheter seglaren förväntas utveckla. 

Även tävlingar är ”färgade” så att seglaren kan välja tävling efter sin nivå.  
Detta innebär att även instruktörer, tränare, seglingsledare och domare har färgade utbildningsnivåer motsvarande de respektive tävlingsnivåerna.  

Syftet med denna indelning är att skapa tillgänglighet och bra förutsättningar för utveckling på alla nivåer och på så sätt ge roliga, utmanande och stimulerande förutsättningar för alla.  

 

På den gula nivån seglar du eller leder utan att tävla. Det kan gälla ensamsegling eller eskadersegling. Aktiviteter med utbildningar är seglarskola, seglarintyg, förarintyg, kustskepparintyg, utsjöskepparintyg m fl.  

Som nybörjare i kappseglingsidrotten tränar och tävlar du eller leder på den gröna kunskaps-och färdighetsnivån. 

För dig som känner att du klarar av den gröna nivån är det dags att ta nästa steg i din kunskaps-och färdighetsutveckling, dvs. du tränar och tävlar eller leder på den blå nivån. 

På röd nivå har du som seglare och ledare uppnått de kunskaper och färdigheter som krävs för att tävla eller leda på nationella mästerskap. 

På den svarta nivån vidareutvecklar du dina kunskaper och färdigheter för att tävla eller leda på internationella mästerskap eller motsvarande. 


Åldersrelaterad verksamhet 
På vetenskaplig grund och efter beprövade erfarenheter har vi funnit det angeläget att anpassa rektangelns nivåer efter barn-och ungdomars mognad och färdigheter såväl när det gäller fysisk, psykisk som social utveckling.  
Innebörden är att det i vissa åldrar är mer eller mindre gynnsamt att utveckla olika moment inom seglingen. Det må gälla förutsättningar för träning men också på vilka former tävlingsverksamhet bedrivs. Se åldersmatrisen 

Att ta med 
- Se varje individ utifrån dess utveckling och behov
- Det kan hos Barn och ungdomar med samma födelsedata skilja upp till 3 år i mental och/eller fysisk mognad.