Regler för tävling

På denna sida har vi samlat alla regler som rör tävling (kappsegling) inom segling. För kappseglingar på blå och röd nivå gäller Kappseglingsreglerna och på svart nivå gäller Racing Rules of Sailing. Kappseglingar kan även genomföras på grön nivå och då gäller de regler och villkor som framgår av Handledning - Kappsegling på grön nivå.

Här kan du läsa mer om kappseglingar på olika nivåer: Färgnivåer

Kappseglingsreglerna 2021-2024
     Ändringar och rättelser till KSR 2021-2024 (pdf)
     Appendix UF (wordfil)
     KSR 42
     Prescriptions of the Swedish Sailing Federation to RRS 2021-2024 (pdf)

Redskapsreglerna 2021-2024

Klassregler

Antidoping (tema sida)

Hur man överklagar

På World Sailings webbplats finns det fler regler, Regulations, tolkningsfall och annat matnyttig som inte är översatt till svenska.

World Sailing
     Racing Rules of Sailing 2021-2024 (öppnas i nytt fönster) 
     Offshore Special Regulations (öppnas i nytt fönster) 

     Appendix 1 - Advertising Code (öppnas i nytt fönster)

 

Tillbaka till toppen


Kappseglingsreglerna 2021-2024

Kappseglingsreglerna i bokform kan beställas i shop.svenssegling.se. Kappseglingsreglerna finns även som App att ladda ned via Apple App Store eller Google Play Butik. Sök efter World Sailing.

Kappseglingsreglerna 2021-2024 bläddringsbar pdf

Kappseglingsreglerna pdf

Ändringar och rättelser till KSR 2021-2024

Appendix UF

Prescriptions of the Swedish Sailing Federation to RRS 2021-2024 (pdf)

Tillbaka till toppen


KSR 42

Tolkning KSR 42 - A4-pdf
Tolkning KSR 42 - bokformat-pdf

Ändringar av KSR42 av klassregler (länk till extern sida)

Tillbaka till toppen


Redskapsreglerna 2021-2024

För att tävling ska kännas meningsfull är det viktigt veta att redskapen, dvs båt och dess utrustning, baseras på samma gemensamma förutsättningar mellan olika deltagare. Möjligheten att prestera påverkas naturligtvis starkt av båtens storlek, segelarea mm. 
Förutom andra viktiga förmågor för att behärska segling är därför redskapet en stor och viktig del.

Redskapsreglerna definierar varje detalj som kan förekomma på redskapet och hur man ska göra för att kontrollera att det.

Därefter avgör Klassregeln till just din båttyp vilka begränsningar som finns på detaljerna.

ISAF:s Redskapsregler uppdateras med samma intervall som kappseglingsreglerna, vart 4:e år, efter sommar-OS. Handledningen däremot uppdateras när ISAF anser att det behövs. För närvarande handlar handledningen i stort sätt bara om segelmätning och mätkontroller vid kappseglingar men nya avsnitt tillkommer i den takt de färdigställs. Så förvissa dig om att du har den senaste utgåvan.

Redskapsreglerna 2021 - 2024 på engelska   
Dokument med ändringar från tidigare upplaga   
Guide to Equipment Inspection - för Besiktningspersoner   
Guide to Certification Control - för Mätpersoner

Handbok för att mäta segel enligt redskapsreglen.

Tillbaka till toppen


Klassregler

Redskapet, det vill säga båten och dess utrustning, är en stor och viktig del vid kappsegling. Det är viktigt veta att redskapen baseras på gemensamma förutsättningar mellan olika deltagare eftersom prestandan påverkas starkt av båtens storlek, segelarea mm. 

Därför stöder sig varje kappsegling alltid mot en klassregel. Oavsett om det är fråga om en strikt entypsklass som Zoom8 eller en friare konstruktionsklass som IC-kanot eller i America's Cup.  

Klassreglerna anger exakta begränsningar eller beräkningar för just din båtklass. De angivna begränsningarna eller beräkningarna är förstås olika för olika båttyper, men de har alla samma definition på samma parameter. Definitionen finner du i Redskapsreglerna.

Båtens ägare och skeppare (ansvarig ombord) är alltid ytterst ansvariga för att varje del är korrekt överensstämmande med båttypens klassregel.

Klassregler för Respitregler (som t ex SRS)   
Klassregler för Olympiska Klasser   
Klassregler för Jollar   
Klassregler för Internationella kölbåtar 
Klassregler för några utvalda internationella klasser (observera att senast giltiga klassregel alltid finns på World Sailings sida)

Klassregler för Nationella och Skandinaviska klasser   
Klassregler för Flerskrovsbåtar   
Klassregler för Brädor (Kite och Windsurfing   
Klassregler för Radiostyrda båtar

Följande klasser saknar anslutet klassförbund. Klassreglerna är fortfarande giltiga men det saknas en organisation som kan påverka eller underhålla dem. Mästerskap kan inte hållas för dessa klasser.

Albin 78 Albin Viggen Comfort 30
Comfort 32 Diva 35 First 27.7
J/105 Maxi 77 Nordiska Kryssare 5.5
Safir Scanmar 33 Sveakryssare
W30 Weta Virus 20
X-79    


Tillbaka till toppen


 

Hur man överklagar

För att  överklaga gör du så här:

 1. Skriv ner det du vill överklaga och datera dokumentet.
 2. Maila överklagandet till: overklagan@ssf.se
 3. Överklagandet måste skickas in till SSF senast 15 dagar efter att protestkommittén informerat om sitt beslut.
 4. Bifoga även, så långt det är möjligt; protesten, beslutet från protesten, inbjudan, seglingsföreskrifter, resultatlistan, kontaktuppgifter till alla berörda samt alla andra relevanta handlingar.

 Detta händer sedan:

 1. SSF bekräftar att överklagandet mottagits.
 2. Vid behov begär SSF in kompletterande handlingar och kontaktuppgifter.
 3. SSF beslutar om överklagandet är giltigt.
 4. Om överklagandet är giltigt, ger SSF alla parter möjlighet att lämna sina kommentarer i ärendet.
 5. SSF tar därefter ett beslut i form av; bekräfta, ändra eller upphäva protestkommitténs beslut alternativt begära att förhandlingen återupptas eller att en ny förhandling hålls.
 6. SSF delger alla berörda parter skriftligen beslutet.
 7. Beslutet från SSF är slutgiltigt och kan inte överklagas.
 8. Punkterna 1-7 ovan tar minst tre veckor men kan i vissa fall ta betydligt längre tid.

 Ytterligare information finns i KSR 70, 71, Appendix R och Domarboken.

 

Tillbaka till toppen