U25 - Ung segling

 

U25 – Av unga för unga

U25 började som ett projekt av unga för unga och vi jobbar för att ge unga ledare de verktyg de behöver för att göra sin röst hörd och engagera sig i demokratiska processer. Vi strävar efter att beslutsfattare – oavsett om det är på klubb, distrikts eller förbundsnivå, ska spegla åldern på de aktiva i verksamheten.

I detta arbete har vi under de senaste åren arrangerat en rad olika aktiviteter för att skapa gemenskap och därigenom öka engagemanget hos våra seglande ungdomar. Projektet startades för 2019, tack vare ett bidrag från RF - men efter två lyckade år är U25- aktiviteterna en del av Seglarförbundets ordinarie verksamhet. Dock varierar aktiviteterna från år till år. 

Projektgruppen består av
Gustaf Lindskog: sammankallande
Emma Jansson: media & kommunikation
Christoffer Ljung Ahlstedt, Elliot Steffenssen, Ellinor Lindqvist, Gabrielle Paul, Gustav Jobenius, Hanna Jansson, Kajsa-Lotta Ölmestad, Marcus Julin, Nils Brandén, Sara Ansell, Wilhelm Enjin
Det finns plats för fler att engagera sig, så har du idéer och vill hjälpa till kontakta U25@ssf.se  eller via Instagram 

Kommande aktiviteter 2024:

Aktiviteter för U25 med annan arrangör 


Genomförda aktiviteter:

2023

2022

 • Eget program i samband med Seglardagen, 29 ungdomar deltog. 
 • Tränarclinic i J/70
 • U25 på SeglarTräffen, 65 ungdomar deltog. 

2021

 • U25-träff inför Seglardagen 2021
 • Inspirationsföreläsning Sprintsegling - Sandra Sandqvist & Annika Carlunger
 • Inspirationsföreläsning Matchracing - Johnie Berntsson & Andreas Landahl
 • Inspirationsföreläsning Vindfoil - Johanna Hjertberg och Lisa Wermelin
 • Ungdomsclinic i Sprintsegling
  En projektgrupp av frivilliga ungdomar planerade hela lägret.
 • U25 på SeglarTräffen
  Ca 70 ungdomar sågs fysiskt på Marstrand.

2020:

 • U25 - Utmaningen
 • Ungdomsclinic i sprintsegling 
 • U25 på SeglarTräffen
 • Linn Themnér & Nils Brandén invalda i SSF´s valberedning vid Seglardagen

2019:

 • U25 på SeglarTräffen 2019
  Här arbetade U25 med att ta fram exempel på hur klubbar, distrikt, klassförbund och SSF kan arbeta för att engagera fler ungdomar i sin verksamhet. Många bra och konkreta förslag! Presentationen hittar du här 
 • Inspirationsföreläsning på Båtmässan i Göteborg

 

Kontakt

Vill du veta mer om U25 kan du kontakta dem direkt på här