Tävling

Att tävla är en naturlig del av både idrott och lek och i segling finns många möjligheter till tävling. Vill du börja tävla så är det bästa att göra det i en lokal seglingsklubb. Där ordnas ofta kvällskappseglingar och där finns också kunskap och information om steget vidare efter den lokala kappseglingen.

Seglarförbundet jobbar efter vår pedagogiska modell med kunskapsrektangeln för att beskriva en seglares konskaps- och färdighetsnivå där varje färg beskriver vilka kunskaper och färdigheter seglaren förväntas utveckla.

Syftet med denna indelning är att skapa tillgänglighet och bra förutsättningar för utveckling på alla nivåer och på så sätt ge roliga, utmanande och stimulerande förutsättningar för alla.

Även tävlingar är ”färgade” så att seglaren kan välja tävling efter sin nivå.  
Detta innebär att även instruktörer, tränare, seglingsledare och domare har färgade utbildningsnivåer motsvarande de respektive tävlingsnivåerna.

 


Olika tävlingsnivåer beroende på ålder

I svensk segling följer vi RF:s Idrotten Vill när det gäller tävling vilket innebär att det skiljer sig hur man kan tävla om man är barn det vill säga en seglare upp till och med 12 år eller ungdom 13-20 år.

Viktigt när det gäller tävling för barn är att det just ska vara roligt och lustfyllt. Resultatet ska spela mindre roll utan fokus är på färdighetsutvecklingen och inte på att jämföras med andra.

Det är först det år du fyller 13 år som du får delta i rankingserier, nationella mästerskap, internationella tävlingar eller bli uttagen till landslag för att tävla på internationella mästerskap. Som seglare upp till och med 12 år kan du segla på lokalnivå, distriktsnivå, regionalt eller nationell nivå. Läs mer om Svenska Seglarförbundets riktlinjer för juniorsegling i vår handbok för barn och ungdomssegling (du finner den bland länkar längst ner på sidan).

 


Tävlingsprogram i din klass

Via länkarna nedan hittar du information om några av de större evenemangen inom svensk och internationell juniorsegling.

För att få mer information om tävling just i din klass så tittar du antingen i tävlingskalendern på Sailarena eller söker upp ditt klassförbunds hemsida. Du hittar klassförbunden i de rekommenderade juniorklasserna i vår Juniorbåtsmatris.

 


Länkar

Handbok för barn och ungdomssegling

Handledning kappsegling på grön nivå

Tävlingslicens

Sailarena (kappseglingskalender)

JSM

Jr Cup

Ungdoms SM i Matchrace

 


Kontakt

Robert Strange
Robert Strange
Barn- och ungdomsansvarig