Juniorbåtsmatris

Nedan finner du vår juniorbåtsmatris där vi går igenom de olika båtarna inom varje grupp. Dessa är de av Seglarförbundet erkända övergångsklasserna på vägen mot senior. För att underlätta vid val av redskap och undvika många av fallgroparna har Seglarförbundet tagit fram Redskapsguiden.

 

Matrisen ovan ger en fingervisning om hur båtklasserna förhåller sig till varandra, för vilken ålder de är lämpliga och vilken kunskapsnivå de passar. Färgmarkeringarna bygger på matrisen ”åldersrelaterad verksamhet” och ”målprofilerna” som visar på kunskapsnivån inom respektive färg, från introduktion på gul nivå till elitseglare på svart nivå. Dokumenten finner du i Seglarförbundets dokumentbank.

I juniorbåtsmatrisen presenteras även de olika juniorbåtarna under grupperna insteggrund och utveckling separat. Du kan läsa om de tekniska aspekterna av båten, vilken nivå och typ av seglare den passar för, rekommenderad besättningsvikt och ålder. Där finner du även kontaktuppgifter till klassförbund och tränarresurser på Seglarförbundet.