Redskapsguiden

Välkommen till sidan som handlar om val av juniorbåt! Här hittar du tips om vad du bör tänka på vid val av båt. Du finner redskapsguiden som nedladdningsbar PDF i vår Dokumentbank.

 

Syfte

Syftet med Redskapsguiden är att:

 • Guida vid val av båt (bräda/jolle) för barn och junior -från 8 år och upp till ca 20 år. Guiden fokuserar på båtar för den som lämnat våra skolbåtar och vill fortsätta med seglingen som en idrott.
 • Agera som ett diskussionsunderlag för seglare, tränare och föräldrar för att underlätta övergångar mellan båtar.
 • Guida och stötta klubben vid val av båtklasser.
 • Att rikta in gemensamma resurser för aktiviteter som stöder Seglarförbundets strategi för barn- och ungdomssegling. 
 • Tydliggöra och verka för fler vägar inom seglingen, ”utvecklingsresan” ska passa individen. Vägen från barnsegling till ungdomssegling kan handla om allt från fritidssegling till elitsatsning.  
 • Öppna upp för nya vägar in i seglingen.

 


Det finns många parametrar att ta hänsyn till vid val av båt. Först och främst ska den passa individen men för att skapa den bästa utvecklingsmiljön och en bra social tillvaro är det även viktigt att välja en båtklass som är etablerad i närområdet. Det är helt enkelt roligare och mer utvecklande att segla tillsammans med andra i samma klass. Den sociala biten är en av de främsta anledningarna till att man idrottar. 

 

Innehåll

Upplägg

Identifierade grupper

Tränarresurser

Junior SM

Mästerskapsbidrag

Prova på

Vägledning vid klassbyte

Juniorbåtsmatris

 


 

Upplägg

Vi har valt att frångå de tidigare rekommenderade juniorklasserna. Fokus ligger nu på seglaren och dennes utvecklingsresa i stället för redskapet.

Med en övergång från rekommenderade juniorklasser till Redskapsguiden vill vi uppnå ett bättre nyttjande av resurser och följande förändringar med nedanstående förflyttningar i fokus:

 

Tillbaka till toppen


 

Identifierade grupper

Utifrån seglarnas behov har vi identifierat fem grupper baserat på färdighetsnivå där denna guide riktar sig mot de tre grupperna; insteggrund och utveckling. Syftet för varje grupp baserar sig på seglarens utveckling och inte båten. En specifik båtklass kan alltså höra hemma i flera grupper. Nedanstående grupper har identifierats med ”Åldersmatrisen” och Seglarförbundets färgrektangel som grund. Här har vi valt att starta från lägsta ålder och visa hur en utveckling från nybörjare till juniorelitseglare med ett helhetsperspektiv på seglaren kan/bör se ut. Man får dock inte glömma bort att man i segling kan starta sin utvecklingsresa i högre ålder än vad matrisen visar. Resan kommer se lite annorlunda ut, men samma moment och stadier gås igenom. Båtvalen blir inte heller desamma, men redskapsguiden ska ändå kunna användas utifrån dessa grupper.

 

Intresse

-Introducering, livslångt seglande

Under gruppen intresse seglar du utan att tävla. Det är oftast här du finner de aktiviteter och båtar som du möter första gången du provar på segling, det kan till exempel vara i en seglarskola eller med familjen. Det är i denna grupp majoriteten av all segling sker och det kan gälla allt från ensamsegling till eskadersegling eller familjesegling. Ofta rör man sig mellan de olika grupperna och efter en aktiv tävlingskarriär tar många steget tillbaka till intressegruppen som står för ett livslångt seglande utanför kappseglingsbanorna.

 

Mål med aktiviteter i intresse:
 • Introduktion till segling.
 • Skapa livslångt intresse.
 • Fånga de aktivas målsättningar utanför kappseglingsbanorna.
 •  
Båtar:
 • Alla typer av segelbåtar/brädor, från våra skolbåtar till kölbåt

 

Insteg

-Rekrytera, skapa intresse

Aktiviteterna och båtklasserna i denna grupp riktar sig till dig som är ny inom seglingen eller håller på och utvecklar dina färdigheter i våra instegsklasser. Här hittar du båtar som är bra att börja träna och tävla i som barn eller ungdom (8-16år). Fokus ligger på lek och seglingsglädje för att skapa intresse till ett livslångt seglande. Ofta seglar tjejer och killar på samma villkor och det är inte sällan redskap som finns att testa i våra klubbar utan att du direkt behöver köpa själv. 

 

Mål med aktiviteter i insteg:
 • Rekrytera och skapa långsiktigt intresse baserat på trygg och rolig inlärning.
 • Introduktion till träning och tävling.
 • Förbereda för nästa steg och nästa val av båt.
 • Fokus på lokala/regionala aktiviteter.
Båtar:
 • Optimistjolle
 • iQFOiL Junior
 • Wingfoil
 • RS Feva
 • Zoom8
 • ILCA 4
 • Kite Youth

 

Grund

-Etablera, utveckla känsla och förståelse

Under gruppen grund hittar du båtklasser och aktiviteter anpassade för de som växt ur instegsklasserna och är redo för nästa steg. Här ligger fokus på seglingens grundläggande färdigheter och seglarens utvecklingsresa mot en komplett seglare. Det ges möjlighet att pröva flera typer av segling och båtar med syfte till en sen specialisering och bra förberedelser inför båtbyte. Båtarna passar seglare i åldern 13-20 år och är något mer krävande än instegsklasserna, både tekniskt och fysiskt. 

 

Mål med aktiviteter i grund:
 • Kunskapsutveckling mot en komplett seglare.
 • Klassöverskridande aktiviteter.
 • Fokus på lokala/regionala aktiviteter.
 • Skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt intresse.
 • Förbereda för nästa steg och nästa val av båt.
Båtar:
 • Wingfoil
 • RS Feva
 • Zoom8
 • Kite Youth
 • ILCA 4
 • iQFOiL U17
 • RS Aero5
 • E-jolle
 • Waszp

 

Utveckling

- Förädla och systematisera

För seglaren som vill utvecklas i bästa möjliga konkurrens hittar du båtklasser och aktiviteter i utvecklingsgruppen. Här finner du de båtar som vi använder på våra seglargymnasier och som används på Ungdoms VM. Vi samarbetar med seglargymnasierna och utvecklingslandslaget såväl som våra nordiska grannländer. Båtarna är ännu mer krävande än grundklasserna och bjuder på bra motstånd både nationellt och internationellt. Här blir träningen mer specialiserad och strukturerad med ett större eget ansvar. 

 

Mål med aktiviteter i utveckling:
 • Kapacitetsutveckling -förädla och systematisera.
 • Skapa långsiktigt intresse och ett hållbart idrottande.
 • Elitförberedande.
 • Nationella samlingar för klassträning men även klassöverskridande.
Båtar:
 • Waszp
 • ILCA 6
 • 29er
 • iQFOiL Youth
 • Formula Kite

 

Prestation

- Optimera

För den som vill fortsätta utvecklas på seniornivå blir nästa steg prestationsgruppen, här ligger fokus på att optimera för största möjliga framgång. Här breddas utbudet av båtar och format än mer och det är därför viktigt att ha en bred bas att stå på och ständigt vara nyfiken på att testa nya sätt att utvecklas. Vill du fortsätta i en OS-klass är Utvecklingslandslaget och därefter Landslaget det naturliga steget, där du får goda förutsättningar att nå dina mål.

 

Mål med aktiviteter i prestation:
 • Optimering, bäst när det gäller
 • Internationellt konkurrenskraftig
 • Hållbart idrottande
 • Utvecklande miljö 
Båtar:
 • OS-klasser
 • Match Race
 • Sprintsegling
 • Havskappsegling
 • Bankappsegling

 

Här kan du läsa mer om Seglarförbundets resurser för de som gör elitsatsningar mot OS:

SWE Sailing Team 

Utvecklingslandslaget

 

Tillbaka till toppen


 

Tränarresurser

De tre grupperna insteggrund och utveckling har specifika Juniorutvecklare från Seglarförbundet kopplade till sig, det rör sig om allt ifrån tränare med klasspecifik kompetens till tränare med specialistkunskaper inom valt fokusområde. Gruppen Prestation får stöd främst via Utvecklingslandslaget och Landslaget. Aktiviteterna kopplat till dessa resurser är dock bara ett komplement till den träning som på daglig basis bedrivs i klubben, som också innefattar aktiviteterna i gruppen intresse. I arbetet mellan seglaren och Seglarförbundets tränare är en viktig del återkopplingen till klubbtränaren för att stämma av var seglaren står och vad som behöver fokuseras på. För att underlätta detta arbete finns ”målprofiler” för respektive nivå som seglaren befinner sig på. 

 

Klubbtränare i centrum

Stommen i utvecklingen av våra barn- och ungdomsseglare utgörs av de licensierade tränarna på klubben. Att dessa tränare ges möjlighet att utvecklas är viktigt inte bara för seglarnas skull utan även för motivationen hos tränarna. För att underlätta kunskapsöverföringen och ta del av kompetensen och erfarenheten hos Seglarförbundets Juniorutvecklare kommer det finnas möjlighet att skugga dem under utvalda läger. Många av aktiviteterna samkörs också med de lokala klubbarna.

 

Seglarförbundets Juniorutvecklare 

Det finns tränarresurser kopplade till varje båtklass (Seglarförbundets Juniorutvecklare) i grupperna insteg, grund och utveckling. Varje Juniorutvecklare ansvarar för en eller flera klasser och samordning med övriga klasser. Det är också Juniorutvecklarens uppgift att genomföra aktiviteter som ligger i linje med målen inom varje grupp samt att vid behov ta in specialistkunskap. Aktiviteterna planeras i samarbete med klassförbund och Seglarförbundets barn- och ungdomsansvarige. Seglarförbundets Juniorutvecklare är kvalitetssäkrade av Seglarförbundet och ska utöver ovan även fungera som bollplank och stöttning åt klubbtränarna. Här finner du våra juniorutvecklare.

 

Tillbaka till toppen


 

Junior SM

Ett av målen inom barn och ungdomsseglingen är att öka samverkan och gemenskap mellan klasser, seglare, ledare och föräldrar och där fyller Seglarförbundets samlade JSM en viktig roll. Alla ska känna sig välkomna att delta i evenemanget och vara en del av en lärande miljö. Normer för beteende där seglare, coacher, föräldrar och funktionärer uppträder schysst och visar respekt för varandra, ska gälla på JSM. 

JSM ska uppmuntra till segling hela livet och vara med och bygga grunden för ett livslångt seglande.  Inspiration och kunskapsöverföring från äldre seglare, coacher och andra klasser är en viktig del av JSM. 

 

Tillbaka till toppen


 

Mästerskapsbidrag

Mästerskapsbidrag kommer, om finansiering finns, delas ut till klasserna i utvecklingsgruppen. Detta för att samla resurserna och nyttja dem effektivare för de redskap som är ”OS-förberedande” och då det är som mest fördelaktigt att ta till sig de erfarenheter det innebär att tävla på internationell nivå. Mästerskapsbidraget ska gå till att finansiera nationell coach på plats. Det står andra klassförbund fritt att ansöka om bidrag till mästerskap men målet med bidraget ska då vara annat än ren coaching, till exempel tränarutveckling.  

 

Tillbaka till toppen


 

Prova på

Funderar du över nästa klass, eller bara är intresserad av att testa något nytt så rekommenderar vi att du i första hand kontaktar respektive klassförbund eller en klubb nära dig. Seglarförbundet, klassförbunden och klubbarna anordnar även olika prova-på aktiviteter som kan vara ett bra första steg om man är intresserad av en ny klass. Här finner du information om våra prova på aktiviteter

 

Tillbaka till toppen


 

Vägledning vid klassbyte

Att byta båtklass

Att byta båtklass kan, precis som att byta skola vara skrämmande för unga seglare och valen kan vara förvirrande för föräldrar också. Att gå från att vara en av de mest erfarna i sin båtklass till en relativ nykomling i en ny båtklass är en utmaning i sig. Att dessutom vara del av en ny grupp i ett nytt socialt sammanhang kan vara både nervöst och göra att man känner sig otrygg. 

Lyckligtvis finns det mycket hjälp till hands och precis som i skolan kommer det inte att dröja länge innan du känner dig som hemma. Det är viktigt att göra rätt val och Seglarförbundet tillsammans med våra tränare är här för att hjälpa till. Nedan följer några tips som kan hjälpa dig.

 

När ska man börja tänka på att byta

Att välja en båt som passar dig fysiskt gör det enklare att komma in i klassen och gör det också enklare att utvecklas som seglare. I takt med att seglare växer och utvecklas kommer också deras idealklass att förändras. Det är bäst att alltid ha en uppfattning om vad som kan komma härnäst på din resa. Det är frestande att stanna i din befintliga klass längre för att stanna hos dina vänner och prestera bättre på tävlingar, och ibland kan detta bygga ditt självförtroende.

Men se upp för att bli för stor för ditt nuvarande redskap, det kan leda till dåliga resultat och tappat intresse. På samma sätt, om du byter för tidigt kanske du inte är fysiskt eller mentalt redo för den nya utmaningen. Det finns inget rätt svar så byt klass när du känner dig redo men tänk på att de flesta gör misstaget att stanna i en båt för länge. 

Var inte heller rädd för att testa olika klasser, det finns mycket att lära från varje klass och att våga prova nytt gör dig till en mer komplett seglare. Seglarförbundet rekommenderar att man kompletterar träningen i sin vanliga klass med andra båtar och format så att man t.ex. seglar både enmans- och flermansbåt, fleetracing och sprintsegling. Det kommer inte bara göra seglingen roligare, du kommer också utvecklas snabbare.

 

Att tänka på

För att få en stimulerande utvecklingsmiljö och en bra social tillvaro är den viktigaste aspekten vid val av båtklass att välja en som är etablerad i närmiljön. Det är helt enkelt roligare och mer utvecklande att segla tillsammans med andra i samma båtklass. Detta gäller såväl den enskilde seglaren som klubben vid val av båt.

 

Följande faktorer bör vägas in vid val av båtklass:
 • Vilken båt kan "passa" dig bäst efter din storlek?
 • Vilken båt är stor lokalt?
 • Vilken kunskap finns lokalt?
 • Gillar du stora internationella tävlingar?
 • Gillar du när det går fort?
 • Gillar du den fysiska utmaningen? 
 • Tycker du om att segla på egen hand eller som en del av ett lag?
 • Har du en lagkamrat i åtanke? Hur kan du hitta en?
 • Gillar du att styra eller ta en mer strategisk roll?
 • Gillar du en teknisk utmaning?
 • Hur ser kostnadsbilden ut?
 • Hur är begagnatmarknaden?

Fundera på vad du gillar mest i din segling och ställ dina egna frågor. Prata med din tränare och dina föräldrar för att hjälpa dig förstå detta och arbeta igenom dina frågor.

Utnyttja alla möjligheter att prova olika båtar. Många klubbar och klasser kör ”prova-på" -dagar eller har klubb- eller klassbåtar som kan lånas.

När du väl är i en ny klass är det viktigt att du tar dig tid att träna och lära dig hur du seglar din nya båt innan du tänker allt för mycket på tävlingar. Ta hjälp av din tränare och sätt upp realistiska mål. Seglarförbundets målprofiler ger dig bra redskap för att sätta prestationsmål.  Förvänta dig inte för mycket, det tar tid att bemästra en ny klass men att lära sig nya färdigheter är mycket tillfredsställande – precis som att se dina resultat förbättras!

Väljer du en tvåmansklass finns det ännu fler saker att ta ställning till med allt ifrån delad ekonomi till att hitta en nivå och målsättning som passar båda. Det är viktigt att man redan på förhand diskuterar dessa saker för att undvika friktion längre fram. Ni ska också tänka på att ni är två som delar på allt, både i medgång och motgång. Delad glädje är dubbel glädje! Vill du läsa mer om saker som kan vara viktiga för att lyckas i din nya klass kan du läsa mer i våra dokument om att lyckas med sin en- eller tvåmanssegling som du finner i dokumentbanken.

 

Tillbaka till toppen


 

Juniorbåtsmatris

Seglarförbundets juniorbåtsmatris hittar du här.

 

Tillbaka till toppen


 

 

Robert Strange
Robert Strange
Barn- och ungdomsansvarig