/explorer/images/3_Tavling/3.1_Batteknik/SRS%20Laens%202%202000-600.jpg

Svenskt Respit System

Informationssidan om SRS

Här finns allmän information uppdelat i olika avsnitt av text som du kan ta genvägar till. Det finns länkar till klassreglerna och SRS-manualen.

På nästa sida finns också de vanligaste frågorna och svaren kring SRS. Frågor som du inte finner svar på här i informationsbanken kan du ställa direkt på vår Facebooksida, eller e-posta srs@ssf.se så svarar vi så snart vi kan.

Själva mätbreven, tabellerna, ansökningar mm, finner du inte här på hemsidan utan i Mätbrevsportalen.


Senaste informationen om SRS

Vintervila för SRS

För båtar som använder en respitregel vid kappsegling gäller mätbrev endast under ett kalenderår. Befintliga SRS-mätbrev är giltiga året ut och publiceras till omkring den 20 december, men möjligheten att ansöka om ändringar eller nya mätbrev stängs redan den 31 oktober

Inför 2023 behöver dessa mätbrev förnyas för att kunna användas.

För SRS kan man börja att ansöka om nya mätbrev, ändringar och provmätbrev omkring  februari eller mars för kommande säsong.

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Informationsavsnitt

Nu pausar SRS-ansökningar för 2022

Så här fungerar SRS

Hur man räknar resultatet

SRS Klassregel

SRS Mätmanual

SRS tabeller för jollar, köl- och flerskrovsbåtar 

SRS Standardmätbrev för kölbåtar

SRS Anpassat mätbrev för köl- och flerskrovsbåtar

Förnya mätbrev

Ändringar i ett mätbrev

Söka ett provmätbrev

Vid ägarbyte

Normalbesättning eller Shorthand

Viktigt om Deplacement i SRS

Verifiering

Avgifter för SRS 

Så här fungerar Anpassat mätbrev för Flerskrov 

Handledning för arrangörer 

 

 

Klicka här för att se Frågor och svar

Tillbaka till toppen


Om Svenskt Respit System - SRS

SRS är ett respitsystem för breddkappsegling. Syftet med systemet är att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra. Strävan är att SRS-talet ska representera en båttyps bästa potentiella prestanda på en rundbana i mellanvind.

SRS är ett semi-empiriskt respitsystem där en båts respittal i första hand beror på dess mått men systemet innehåller även vissa empiriska och subjektiva element. 

På grund av systemets uppbyggnad är metoden och underlaget för beslut om nya eller ändrade SRS-tal och/eller SRS-tabellplacering inte offentligt. Avsikten är att hindra att båtar konstrueras och optimeras specifikt för SRS-kappsegling.

Eftersom ett respittal i SRS-systemet i första hand baseras på båtens dimensioner vill vi understryka vikten av att ange korrekta dimensioner samt att båtägaren och skepparen enligt kappseglingsreglerna alltid är ansvarig för att uppgifterna i mätbrevet är korrekta. Felaktiga uppgifter i ett mätbrev kan vid en kappsegling bedömas som ett allvarligt brott.

Det är lika viktigt att sätta sig in i SRS-reglerna även om du använder respittal från SRS-tabellen så att du vet vilken utrustning du får ha ombord och hur du får använda den.

SRS är till för kölbåtar , jollar och flerskrovsbåtar av alla slag. Vi rekommenderar dock att man om möjligt inte blandar kölbåtar, jollar och flerskrovsbåtar i samma klass annat än på lägsta klubbnivå.

SRS är ofta helt gratis, respittal för många typer av kölbåtar, jollar och flerskrovsbåtar finns listade i SRS-tabellerna som är helt gratis att nyttja för Svenska Seglarförbundets medlemmar förutsatt att båten uppfyller specificerad grundstandard i båtdatabladet (se SRS-klassreglerna för mer info). Dessa respittal är baserade på de dimensioner som finns i båtdatabladen vilka avser att representera ”den bästa” båten av varje typ. ”Medelbåten” kan alltså ofta få sänkt respittal genom att mäta sina verkliga mått och vikter och ta ut SRS-mätbrev baserat på detta.

SRSm-mätbrev (mätbrev för mätbrevsbåtar) eller SRSv-mätbrev (mätbrev för mätbrevsbåtar med verifierade båtdata) kan till en låg kostnad utfärdas för båtar som inte finns med i någon av SRS-tabellerna eller som avviker från båttypens grundstandard. SRS-mätbrev utfärdas endast för en verklig båt i den konfiguration den verkligen har.

Det finns inga begränsningar för antal och typ av segel för en mätbrevsbåt annat än de som båtägaren själv väljer. I SRS bedöms varje undanvindssegels inverkan på båtens prestanda individuellt och alla sådana segel samt deras mått och material ska därför redovisas i mätbrevsansökan. En grundtanke i systemet är att man ska kunna vara konkurrenskraftig med en normal båt och en normal segelgarderob. Specialsegel som ”Code 0”, stagsegel eller onormalt stora segelgarderober ska inte vara en förutsättning för framskjutna placeringar.

I SRS är grundtanken att man själv ska kunna kontrollera sina mått och rapportera dem. Det är en bra idé att anlita en mätperson som hjälper dig om du känner dig osäker, men det är absolut inte ett krav. 

En kölbåt med en segelgarderob begränsad till ett storsegel, en rullgenua vilken förs på ett rullsystem monterat helt ovan däck samt maximalt ett undanvindssegel ges ett sänkt SRS-tal, sk Cruisingavdrag.

Ett SRS-mätbrev innehåller båtens data och ett SRS-tal som gäller i samtliga svenska seglardistrikt. SRS-mätbrevet ska uppvisas för kappseglingsorganisationen utan anmodan och ska finnas ombord i båten.

Ett mätbrev är giltigt under innevarande kalenderår. Det ska sedan förnyas inför ny säsong som det ska användas. Mätbrev som inte har varit aktiva 2012 eller senare behöver sökas som nyansökan, annars som förnyelse.

 Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Resultatberäkning 

Resultatberäkning är enkelt - multiplicera SRS-talet med den seglade tiden och kortaste tiden vinner. Ett annat sätt är "Omvänd SRS", =Tid-på-distans, där båtarna startar i förhållande till sina SRS-tal och lägsta talet först.

Har du frågor om SRS kan du ställa dem direkt på vår Facebooksida, alternativt vända dig till Svenska Seglarförbundet och båttekniskt ansvarig på:

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


SRS Klassregel

Vid alla kappseglingar måste redskapet, dvs båt och dess utrustning, beskrivas eller begränsas för att kappsegling ska kunna vara meningsfull.

Det gäller inte minst för SRS. Det finns därför en klassregeln även för SRS-segling på samma sätt som en entypsklass. Du finner SRS-klassregel i dokumentbanken här.
Däremot finns det inga mått på båt eller utrustning i klassregeln. Måtten som begränsar båt och utrustning finns istället i SRS tabellernas båtdatablad för båttypen, i ett SRS Standardmätbrev eller i ett SRS Anpassat mätbrev. 

Var uppmärksam på att klassregeln ändras inför varje ny säsong, så att du läser i den senaste och giltiga versionen. Detsamma gäller varje båtdatablad eller mätbrev som skiljer mellan varje år och därför bara är giltigt under innevarande år. 

Klassregeln administreras av Svenska Seglarförbundet.

Det är svårt att memorera hela klassregeln och samtidigt förstå varje del av den. Ha den lätt tillgänglig och läs på varje avsnitt som är aktuellt för tillfället.
Som komplement till klassregeln finns en Mätmanual för SRS. Den förklarar mer ingående de olika paragraferna i klassregeln.

Som i alla övriga klassregler innehåller de många begrepp som i sin tur definieras i de internationella Redskapsreglerna (RSR).

Slutligen behöver man också veta att även kappseglingsreglerna innehåller delar som påverkar hur man får använda sin båt och dess utrustning.

Dokument att söka information i:

SRS Klassregel
SRS Mätmanual
Redskapsreglerna
Kappseglingsreglerna

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


SRS Mätmanual

I SRS får man som ägare själv ta mått på sin båt. Jämfört med andra sammanhang där det alltid ska vara en oberoende licensierad mätperson, är detta ett undantag just för SRS.
Du kan naturligtvis ta hjälp av en mätperson för SRS-mätning men det är inte nödvändigt.

Det finns en mätmanual som instruktion när du ska ta mått för att vara säker på att din båt och utrustning håller sig inom begränsningarna i båttypens båtdatablad eller mätbrev. Det är också värdefullt när du ska rapportera nya uppgifter för ditt Anpassade SRS mätbrev.

För att underlätta finns ett mätformulär som pdf eller i excelformat, att skriva ut eller ha med dig på datorn när du tar mått på din båt. Ett komplett ifyllt mätformulär kommer att underlätta och göra det snabbt och enkelt att fylla i själva mätbrevsansökan på mätbrevsportalen.
Rapporteringen ska alltså ske direkt i Mätbrevsportalen i respektive fält. Formuläret ska INTE skickas in, utan det är endast för att underlätta vid din egen måttagning. 

Manualen hänvisar till både redskapsreglerna och SRS-klassreglerna, Är man lite bekant med dessa så underlättas måttagningen av sin båt. Ett tips är att läsa igenom mätmanualen i lugn och ro innan man påbörjar ta mått på sin båt.

Du kan alltid fråga råd hos Svenska Seglarförbundet, via e-post eller vår facebooksida. Tar man hjälp av mätperson vid både mätning och vägning så är man berättigad till ett så kallat SRSv-mätbrev (verifierat mätbrev). Se SRS-klassreglerna för vad som gäller för olika typer av mätbrev.

För mätpersoner som mäter in båtar för SRS finns det en separat inloggning för dessa på mätbrevsportalen där resultaten från en inmätt SRS båt ska rapporteras.

SRS-mätmanualer hittar du här

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


SRS Tabeller

Respittal för standardbåtar som finns upptagna i SRS-tabellerna kan användas utan kostnad eller registrering. Nya tabeller publiceras inför varje ny säsong med nya respittal.

Årets SRS-tabeller
Ny säsong betyder nya SRS-tabeller fyllda med standardbåtar som gör att en ägare av en sådan båt enkelt och gratis kan använda ett väl utvecklat respittal under kappsegling tillsammans med andra typer av båtar.

Inför varje säsong reviderar SRS-kommittén beräkningsgrunden för alla SRS-tal baserat på nya erfarenheter och kunskaper. Kom därför ihåg att inte jämföra årets respittal med ett tidigare år, då skalan ibland förskjuts åt ena eller andra hållet. Vill man jämföra gör man det bäst för innevarande års respittal mellan sina vanligaste medtävlares båtar i relation till sin egen.

Var noga med att din båts parametrar stämmer med båtdatabladet
Återfinns din båttyp i någon av tabellerna och håller sig inom samtliga begränsningar i båtdatabladet, dvs följer standarden, kan du helt enkelt bara ange din båttyp och det respittal som anges i båtdatabladet/tabellen vid anmälan till en kappsegling.

SRS straffar inga båtar
Det finns inget "straff" eller belöning i att använda respittal från SRS tabellen jämfört med mätbrev. En båt som helt följer båtdatabladet vinner inget på att ansöka om ett eget standardmätbrev eller Anpassat mätbrev. Beräkningen av respittalen bygger helt och hållet på samma grund och ger i så fall identiska respittal.

Skulle det vara så att ett eller flera mått på din båt eller utrustning överstiger begränsningarna kan du inte använda SRS tabellens respittal.

För att du ändå enkelt ska kunna deltaga på SRS kappseglingar behöver du skapa ett Standardmätbrev eller ansöka om ett Anpassat mätbrev (se nästa avsnitt).

Jollar och Flerskrov i SRS
Även för jollar och flerskrovsbåtar finns det egna tabeller över de vanligaste standard båttyperna där respittal anges. Även om de är uppdelade i olika tabeller så är respittalen jämförbara så att man ska kunna segla mot varandra. Eftersom de tre båtkategoriernas karaktärer skiljer sig väsentligt beroende på vindförhållande bör man ändå separera båttyperna och räkna resultaten var för sig om man har tillräckliga antal deltagare i respektive  kategori.

Aktuella SRS tabeller finner du i Mätbrevsportalen

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Standardmätbrev

Har du en båt som finns med i kölbåtstabellen, har du möjligheten att snabbt och gratis skapa ett Standardmätbrev till din båt. Då kan du anpassa fyra vanliga parametrar och därmed respittalet.

I Standardmätbrevet kan du påverka ditt respittal i viss mån genom att du tillåts välja några vanliga variationer. Propellertyp, rullsystem för förseglet, antalet försegel och antalet flygande försegel kan anges i ansökan av Standardmätbrevet och korrigerar respittalet enligt samma beräkningsmetod som för Anpassade mätbrev.
Många båtägare kan därmed ersätta ett eget Anpassat SRS-mätbrev med ett Standardmätbrev.
Det är däremot inte möjligt att i ett Standardmätbrev ändra några segelareor eller enskilda mått. Vill eller behöver man ändra något av detta behöver man i stället ansöka om ett Anpassat mätbrev
Det är endast tillåtet att ta ut ett Standardmätbrev per båt och år, och ändringar är inte tillåtna.

För en arrangörer underlättar det oftast att deltagarna har ett mätbrev med mätbrevsnummer så att man enklare kan koppla rätt respittal till rätt båt.

Liksom SRS-tabellen och individuella Anpassade mätbrev är ett Standardmätbrev giltigt endast under innevarande år. Inför en ny säsong behöver ett nytt Standardmätbrev sökas. 

Tar man ut ett Standardmätbrev ska detta användas vid all SRS kappsegling under resterande säsongen. Man kan inte längre använda respittalet eller begränsningarna i SRS tabellens båtdatablad.

När, eller om, man aktiverat ett Anpassat mätbrev till båten blir ett Standardmätbrev ogiltigt, liksom att respittalet och begränsningarna i SRS tabellens båtdatablad inte längre får användas under resterande säsong.

Du ansöker om alla mätbrev, liksom ett Standardmätbrev i Mätbrevsportalen.

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


SRS Anpassat mätbrev

Anpassat SRS-mätbrev kan utfärdas för enskilda båtar som inte finns med i någon av SRS-tabellerna eller som avviker från båttypens grundstandard. Ett Anpassat mätbrev är endast giltigt för den enskilda angivna båten.

Allmänt om SRS
Ett SRS-mätbrev innehåller båtens data och ett SRS-tal som gäller i samtliga svenska seglardistrikt. SRS-mätbrevet ska uppvisas för kappseglingsorganisationen utan anmodan och ska finnas ombord i båten.

Ett mätbrev är giltigt under innevarande kalenderår. Det ska sedan förnyas inför ny säsong för att kunna användas.

Kölbåtar

Mätbrev för kölbåtar som inte har varit aktiva 2012 eller senare behöver sökas som nyansökan, annars som förnyelse.

Är du ny ägare av en kölbåt som har haft ett SRS-mätbrev 2012 eller senare meddelar du Seglarförbundets kansli en ny e-postadress så att du kan logga in och förnya mätbrevet. Ägarbyte i SRS är kostnadsfritt. Du ska i sådant fall inte göra en nyansökan.

Det går bara att göra ändringar eller söka ett provmätbrev i aktiva befintliga mätbrev. Finns det SRS-mätbrev sedan tidigare måste detta först vara förnyat för innevarande år för att man ska kunna ändra eller söka provmätbrev.
Så snart en betald förnyelseansökan är gjord går det att Det går att direkt efter logga in för att skapa dessa typer av ansökningar.

Flerskrovsbåtar

Nyansökan, förnyelse eller ändring av anpassat SRS-mätbrev för flflerskrovsbåt görs på ett och samma sätt:
Ladda ner och fyll i excel-mätformuläret. Skapa sedan en ansökan i Mätbrevsportalen samt ladda upp excel-mätformuläret på samma plats. Välj den typ av ansökan du avser (ny-, förnyelse-, ändring-, snabb- eller normal handläggningstid).

Provmätbrev går inte att söka för flerskrovsbåtar.

Finns din båt med i tabellen över standardiserade båtar, och att båt, rigg och utrustning håller sig inom de begränsningar som är standard i båtens båtdatablad kan du i stället använda respittalet från respektive tabell. Läs om detta i föregående avsnitt.

För en kölbåt kan du alternativt också gratis skapa ett Standardmätbrev, där du har möjlighet att variera de vanligaste variationerna såsom t ex antal segel och propeller.  
För flerskrovsbåtar saknas möjligheten att skapa Standardmätbrev. Läs om detta i föregående avsnitt.

Du ansöker om alla mätbrev, liksom förnyelse i Mätbrevsportalen.

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Förnya mätbrev

SRS-systemet revideras och utvecklas varje år, därmed revideras också både SRS-tabellen och SRS-mätbreven. Respittalen kan därför variera från år till år.
Det är inte ovanligt att båtägaren gör ändringar på sin båt inför en ny seglingssäsong.

Därför ska varje mätbrev förnyas för att bli giltigt inför en ny säsong. 
Om du hade ett mätbrev 2011 eller senare går du till Mätbrevsportalen där du loggar in och genomför en förnyelse. Det måste göras senast 10 dagar innan det blir giltigt för kappsegling. 
Du måste använda samma e-postadress vid inloggning som när du ansökte förra gången. Har du glömt lösenordet finns det en länk för det. 

Du kan inte ändra något i det gamla mätbrevet förrän du har förnyat det. Som båtägare, eller skeppare, uppmanas du att på nytt kontrollera att varje uppgift fortfarande stämmer med verkligheten. Är något ändrat på båten sedan förra mätbrevet behöver du göra en ändringsanmälan. Du loggar då in på nytt och väljer "Ändra mätbrev".

Det finns också möjlighet att göra båda stegen samtidigt. Välj i så fall funktionen "Förnya+Ändra"

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Ändringar i SRS mätbrev

Ändring av Standardmätbrev är inte tillåtna.

Ändring av Anpassat mätbrev för flerskrov sker genom att ladda upp en ny ändrad version av excel-mätformuläret i Mätbrevsportalen. Det är tillåtet med maximalt 2 ändringstillfällen per säsong för flerskrovsbåtar.

För kölbåtar loggar du in på ditt konto i Mätbrevsportalen och väljer knappen "Ändra mätbrev" eller knappen "Förnya+Ändra" om du inte tidigare har förnyat mätbrevet innevarande år.
Då låses de befintliga fälten upp för redigering. Sedan klicka "skicka in" och betala avgiften i efterföljande funktion.

Det tar 10 dagar från ansökan tills en godkänd ändring blir giltig och publicerad. Det går alltså inte att göra en ändring senare än 10 dagar (eller exakt 240 timmar) innan start, alternativt den tidpunkt som arrangören har angivit i sin inbjudan.

Det går inte att få dispens från denna regel.

Det är tillåtet med maximalt tre ändringstillfällen per säsong för kölbåtar. Däremot kan man göra obegränsat antal ändringar vid respektive tillfälle.

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Provmätbrev

Sorry, fortfarande under redigering. Mer text kommer under hand...


Ägarbyte

Är du ny ägare av båten som har haft ett SRS-mätbrev 2012 eller senare meddelar du Seglarförbundets kansli namn och en ny e-postadress så att du kan logga in och förnya mätbrevet. Ägarbyte i SRS är kostnadsfritt. Du ska i så fall inte göra en nyansökan, bara förnyelse och ev ändringar.

Det går bara att göra ändringar eller söka ett provmätbrev i aktiva befintliga mätbrev. Finns det SRS-mätbrev sedan tidigare måste detta först vara förnyat för året för att man ska kunna ändra eller söka provmätbrev. Det räcker att ansöka om och betala avgiften för förnyelse, det behöver inte hunnit bli godkänt, för att kunna ändra eller söka provmätbrev. Direkt efter en förnyelseansökan går det att logga in igen för att skapa dessa typer av ansökningar.

Numera finns det en kombinerad funktion att förnya+ändra i ett och samma steg. Avgifterna blir desamma, men man kan göra båda stegen samtidigt.

Finns din båt med i tabellen över standardiserade båtar, och att båt, rigg och utrustning håller sig inom de begränsningar som är standard i båtens båtdatablad kan du i stället använda respittalet från tabellen. Du kan i så fall också gratis skapa ett Standardmätbrev, där du har möjlighet att variera de vanligaste variationerna såsom t ex antal segel och propeller.  

srs@ssf.se

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


 

 


 

Viktigt om Deplacement i SRS

Från 2020 använder SRS samma definition för deplacement (vikt) som Redskapsreglerna. Deplacement från 2019 och tidigare är automatiskt sänkta för att kompensera ändringen.

Ny definition av vägningskondition infördes från och med 2020 för enskrovsbåtar.

Från och med 2020 är SRS mätkondition densamma som i ORC och i Redskapsreglernas SR’s definition av båtvikt.

Det innebär i princip att ingen lös utrustning ska finnas i båten vid vägningskontroll, utom det som listas i SRS mätmanual.

Se mätmanual här

Jämfört med tidigare ska till exempel inga segel, förtöjningsmaterial, verktyg eller drivmedel finnas med i båten vid vägningen.

Skälet till förändringen är för att göra mätkonditionen entydig och oberoende av vikten på varierande utrustning vid vägningen.
Båtar som vägts 2019 eller tidigare får ett schablonavdrag på vikten och behöver inte vägas om. Det gäller även för båtar med verifierat mätbrev. 

Skärpt policy vad gäller viktsuppgifter

Möjliga viktskällor kommer att vara:
• Båtdatablad eller klassregel.
• Eget ORCi- eller IRC Endorsed-mätbrev.
• Uppgift från konstruktör, katalog eller tillverkare.
• Vägning av mätman
• Vägning av ägaren med kalibrerad våg.
• Vägning av ägaren med våg inbyggd i kran.
För båtar där ingen viktsuppgift enligt alternativen ovan finns tillgänglig kan SSF på båtägarens begäran fastställa vikten

För att ändra en vikt i ett befintligt mätbrev behöver alltså båten fysiskt vägas enligt SRS-regelns definition.

Vägningen ska kunna styrkas med ett intyg eller med ett fotografi på vågens display. 

Observera att man inte kan ta en vikt från t.ex. tillverkare eller båtdatablad och sedan addera de saker man senare har skruvat i båten som t.ex. värmare, varmvattenberedare, brandsläckare, etc. Har man extrautrustat båten och vill att mätbrevet skall återspegla detta så skall båten vägas. 

 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Verifiering

Ett Anpassat mätbrev för SRS får status verifierat om båten och dess utrustning är inmätt av en godkänd mätperson

Verifieringen av ett SRS mätbrev är frivilligt och bara ett krav vid mästerskapsseglingar på nationell nivå. I praktiken bara på SM i distansegling. 

För entypsbåtar som är godkända av World Sailing och innehar ett giltigt klassmätbrev eller är tillverkarcertifierad kan få verifierad status på sitt Anpassade SRS-mätbrev, utan ytterligare dokumentering.

Det samma gäller och följande svenska respektive skandinaviska klasser:

Folkbåt
IF-båt
606
C55
CB66
Neptunkryssare
Mälarbåtar

Kravet för dessa klasser att statusen på SRS-mätbrevet ska bli verifierad är att mätbrevet ska baseras på en utförd inmätning av licensierad mätperson. Klassmätbrev och eventuellt klassmätprotokoll ska bifogas vid ansökan.

 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Manual för att själv mäta SRS

I SRS får man som ägare själv mäta sin båt. Du kan naturligtvis ta hjälp av en mätperson men det är inte ett krav.

Som hjälp när du ska mäta kan du använda mätformuläret som finns i respektive mätmanual. Skriva ut den eller ha med dig på datorn när du tar mått på din båt. Ett komplett ifyllt mätformulär kommer att underlätta och göra det snabbt och enkelt att fylla i själva mätbrevsansökan på mätbrevsportalen. Du ska alltså INTE skicka in det utskrivna formuläret till kansliet. Till hjälp finns det också en SRS mätmanual (nedan) som beskriver de olika fälten i mätformuläret.

Manualen hänvisar till både redskapsreglerna och SRS-klassreglerna så är man lite bekant med dessa så underlättar det inmätningen av sin båt. Ett tips är att läsa igenom mätmanualen i lugn och ro innan man påbörjar inmätningen av sin båt.

Du kan alltid fråga råd hos Svenska Seglarförbundet, via e-post srs@ssf.se eller vår Facebooksida. Om man tar hjäp av en mätperson vid både mätning och vägning så är man berättigad till ett så kallat SRSv-mätbrev (verifierat, en slags kvalitetsäkring som brukar resultera i något lägre SRS-tal). Se SRS-klassreglerna för vad som gäller för olika typer av mätbrev. För mätpersoner som mäter in båtar för SRS finns det en separat inloggning för dessa på mätbrevsportalen där resultaten från en inmätt SRS båt ska rapporteras.

Här kan du söka efter en mätperson.

Klicka här för att läsa SRS Klassregler

SRS-mätformulär (enskrov) pdf 

SRS-mätformulär (enskrov) excel 

SRS-mätmanual Enskrov

SRS-mätmanual Flerskrov

Kom ihåg att det är du som båtägare som är ansvarig för att uppgifterna i ditt mätbrev är korrekta. 

 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Avgifter för SRS

Avgifter för SRS mätbrev. Användning av SRS-tabellerna och registrering av Standardmätbrev är helt kostnadsfritt.

Avgifter för mätbrev till enskrovsbåtar
Nytt mätbrev                                 850 kr
Förnyat mätbrev                            250 kr 
Ändring av mätbrev (max 3/år)     350 kr
Provmätbrev (max 3/år)                 350 kr

Ansökningar sker enbart genom anmälan och betalning via mätbrevsportalen.

Till mätbrevsportalen

Betalning enskrovsbåt
Betalning sker på hemsidan i samband med att mätbrevsansökan skickats in.
Avgiften kan inte längre betalas in manuellt till Sv Seglarförbundets Bankgiro. 

Avgifter för mätbrev, flerskrovsbåt 

  Kort behandlingstid inom 10 dagar Normal behandlingstid inom 20 dagar
Nytt mätbrev 850 kr 650 kr
Förnyat mätbrev 400 kr 300 kr
Ändrat mätbrev (max 2/år)   300 kr

Eventuell ändring av mätbrev för flerskrovsbåtar i samband med förnyelse ingår i priset.

För medlem i SCTS utgår dessutom rabatt för förnyelseansökan till och med den 10 april, samt för nyansökan av mätbrev.

Betalning flerskrovsbåt
Ansökningar sker numera enbart genom anmälan och betalning på mätbrevsportalen.

Till mätbrevsportalen

Betalning sker digitalt med kort i samband med att mätbrevsansökan skickas in. Avgiften kan inte längre betalas in manuellt till Bankgiro. 

Fritt SRS-mätbrev för utländska båtar
Utländska båtar som avser att kappsegla i Sverige och som har giltiga mätbrev enligt annat respitsystem erhåller mätbrev avgiftsfritt, ansökan måste dock göras på vanligt sätt via hemsidan senast 10 dagar före giltighetsdag för enskrov och 14 dagar för flerskrov. Kopia på annat giltigt mätbrev ska skickas till srs@ssf.se.

 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Standardmätbrev för tabellbåtar

En möjlighet att ta ut Standardmätbrev för tabellbåtar införs. Det är frivilligt att ta ut och gratis och ger båtägaren 4 val och ett respittal anpassat efter valen (inkl. det så kallade cruisingavdraget för båtar med rullfocksystem över däck, ett försegel och högst ett flygande segel):

• Propellerutrustning
• Rullfock
• antal försegel
• antal flygande segel.

Mått kan inte ändras i ett Standardmätbrev.
De syns i mätbrevslistan som vanliga mätbrev vilket kan vara praktiskt vid anmälan till vissa kappseglingar där arrangörens IT-system hämtar uppgifter ur mätbrevsdatabasen.

 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Handledning för arrangörer

Under följande länkar hittar du ett exceldokument med ett exempel på resultatberäkning som kan användas om man vill. I handledningen finns ytterligare tips och råd för den som arrangerar SRS-seglingar.

SRS Handledning för arrangörer och seglare

SRS Resultaträkning

SRS Tabellen i Excel

SRS Tabeller

SRS Mätbrev Enskrov

SRS Mätbrev Flerskrov

 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Båtens vikt 

Vilken utrustning får finnas med i båten vid vägning? 
Se SRS mätmanual för exakt svar. 

SRS-MÄTMANUAL 

Observera att reglerna är ändrade från 2020 och framåt. Innan dess gällde andra regler. Men bli inte bekymrad över detta ifall din båt har en vikt som var specificerad enligt den tidigare specifikationen. Ingen omvägning krävs, utan deplacementet har automatiskt kompenserats om du har haft ett mätbrev sedan tidigare. 

I praktiken skall ingen lös utrustning finnas med i båten vid vägning. Endast det som är obligatoriskt vid kappsegling enligt båtdatabladet, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet får finnas ombord vid vägningen: 

 • Eventuell invändig ballast (fast monterad) 
 • Fast inredning, nedgångsluckor och durkar 
 • Motor (inom- eller utombordsmotor med tillhörande bränslesystem) 
 • Mast, bom, spinnakerbom och peke/bogspröt med tillhörande beslag samt löpande rigg, tex fall, kick, storskot, trimlinor för travare, häckstag etc 
 • Roder, ratt, rorkult, rorkultsförlängare, autopilot och andra styrmekanismer 
 • Fast installerade batterier, elektrisk utrustning och kompass(er) 
 • Pulpit/pushpit, mantåg och mantågsstöttor 
 • Dynor, bord och dörrar 
 • Spis och värmare 

Exempel på saker som inte får vara ombord vid vägning: 

 • Segel, kapell och sprayhood 
 • Vinschhandtag, lösa block och lösa skot, till exempel genua och spinnakerskot 
 • All flyttbar säkerhetsutrustning, inklusive brandsläckare och livflotte 
 • Sängkläder och handdukar 
 • Köksutrustning samt gasolflaskor 
 • Proviant 
 • Verktyg och reservdelar 
 • Personlig utrustning, navigationsutrustning, sjökort, etc 
 • Ankare, ankarkättning, ankarlina, förtöjningsgods och fendrar 

Förutom hydraultankar ska alla tankar vara tomma. Är det inte är möjligt att tömma bränsletanken inför vägning så skall den vara full, volymen bestämmas och vikten av bränslet skall dras bort från båtens totala deplacement. 

Skall utrustning anses som fast monterad skall den vara permanent monterad med skruv och/eller lim. Exempel på fast monterad utrustning är tex. värmare , kylskåp, varmvattenberedare, stereoanläggningar, autopiloter och instrumentsystem.  

Viss utrustning är populär att ta ur innan kappsegling som t.ex. salongsbord och dynor. Viktigt att tänka på här är att om båten är vägd med dynor och bord så ska samma dynor och bord vara ombord vid kappsegling. 
Om en utombordsmotor ingår i en mätbrevsbåts vikt skall, såvida inte annat anges i mätbrevet, föras på sitt fäste under kappsegling.  

Verifierade entypsklasser 

 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svarSRS och "shorthandedsegling"  
Att kappsegla är ett bra sätt att lära sig hur man utnyttjar naturens element. När man jämför sig med andra får man en bekräftelse på när man gör rätt eller fel. För att kunna jämföra sig trots att man seglar olika båttyper kan man använda ett respitsystem.

Det vanligaste i Sverige är Svenskt Respit System, SRS.   

 


Mätbrevsportalen 

Här på hemsidan hittar du all information om båtar och mätbrev,
medan du administrerar din båt och mätbrev​​​​​​ i mätbrevsportalen.

I mätbrevsportalen finner du alla standardtabeller och aktiva SRS-mätbrev.
Skapar du ett konto kan du sedan själv ansöka om nytt eller förnyat mätbrev för SRS.

Som mätperson med särskild kontoinloggning kan du dessutom rapportera en SRS-inmätning. 

https://matbrev.svensksegling.se 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Ändringar inför säsongen 2022

Under vintern (2021-2022) gjordes en större revision av bedömningsmetoden vilket medför att det empiriska inslaget i SRS har minskat.

 • Små båtar kommer att gynnas något mot stora båtar.
 • Justerad bedömningen av spinnakerbomslängd och pekelängd. 
 • Flygande försegel med en halvbredd mindre än 75% av underlikslängden får mätas som försegel på samma sätt som görs i ORC. Den gamla mätmetoden där flygande försegel mäts som spinnaker får fortsatt användas. Vilken mätmetod man väljer att använda påverkar inte respittalet. 
 • Ett antal båtar i tabellen har fått justerade båtdata vilket påverkar respittalen.
 • Tagit bort empiriska justeringar som har hängt med sedan LYS men numera blivit omotiverade på ett antal båttyper. 
 • Eagle Cat 20 Carbon åter i flerskrovstabellen.
 • Nacra 17 mk1 ny i flerskrovstabellen
 • Provmätbrev beviljas ej för flerskrov

Skulle din båt vara en serieproducerad flerskrovsbåt med av tillverkaren eller klassregler fastställda mått som du skulle vilja få införd i flerskrovstabellen, hör av dig till flerskrovskommittén.

 

 


 

Ansökan om mätbrev flerskrov

 • Instruktioner om hur du mäter upp båten finns i Mätmanualen.
 • Ansökningsblankett hämtas och skickas in i ansökningsmodulen (xlsx-format), att användas både för SRSm- och SRSv-mätbrevsansökningar. 
  • För SRSm-mätbrev svarar båtägaren själv för måttagning och båtuppgifter. Båtägare är skyldig att inlämna korrekta uppgifter på heder och samvete. Om det föreligger osäkerhet, använd större mått för längd och segelytor och mindre mått på vikt. Inga försök får göras för att utnyttja de mätpunkter som används i mätbrevet. Döp filen till ”Båtnamn AnsökanSRSm2022". Saknas båtnamn, ange båttyp och segelnummer istället.
  • För SRSv-mätbrev krävs att alla mått och båtuppgifter verifieras av en certifierad mätman vars undertecknade intyg ska bifogas ansökan (t ex som inskannad pdf). Döp filen till "BåtnamnAnsökanSRSv2022". Saknas båtnamn, ange båttyp och segelnummer istället.
 • Var ute i god tid med ansökan!

Frågor om SRS flerskrov
Frågor och synpunkter om SRS för flerskrovsbåtar kan ställas till SRS-kommittén för flerskrovbåtar:

 


 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar

Kontakta oss

Ni är alltid välkomna att kontakt oss med era frågor. Skicka ett mail till srs@ssf.se