Tävlingsreglemente och mallar

På den här sidan hittar du följande:

Tävlingsreglemente

Mallar för inbjudan och seglingsföreskrifter

Banskisser

Säkerhet på tävlingar

SM-klasser 2024 (uppdaterad 2024-01-29)

 


Tävlingsreglemente 2024

(Klicka på rubriken ovan för bläddringsbar pdf av Tävlingsreglementet.)

Tävlingsreglemente 2024 är fastställt av SSF:s förbundsstyrelse 2023-12-13.
Ändringar i förhållande till Tävlingsreglemente 2023 är markerade med vertikalt streck i kanten.

Tävlingsreglementet är Svenska Seglarförbundets tävlingsbestämmelser.
Tävlingsreglementet innehåller bestämmelser och anvisningar för arrangörer av regattor, tävlingar och kappseglingar i Sverige. Syftet med Tävlingsreglementet är att åstadkomma rättvisa och sportsmannamässiga tävlingar, som genomförs på ett likartat sätt över hela landet och på alla nivåer. Både tävlande och funktionärer ska erbjudas tävlingar som upplevs säkra och stimulerande.

Tävlingsreglemente 2024 (pdf)

En sammanfattande förklaring av hur Tävlingsreglementet reglerar tävlingar på olika nivåer med krav på funktionärer m.m. finner du här i den s.k. färgtabellen.
 

Tillbaka till toppen


Mallar för inbjudan och seglingsföreskrifter

För att underlätta för arrangörer vid planering och genomförande av tävlingar, så tillhandahåller SSF mallar för inbjudan och seglingsföreskrifter. Dessa mallar finns för olika grenar och format samt säkerställer att alla villkor och regler från Kappseglingsreglerna och Tävlingsreglementet uppfylls. Mallarna är en rekommendation.

Genom att trycka på en länk i tabellen nedan laddas filen ner som en Word-fil.

Mallarna uppdateras löpande och arrangörer uppmanas att inför varje tävling hämta den senaste versionen av mall.

Inbjudan Seglingsföreskrifter
Inbjudan bankappsegling utan app S
2024-04-16
Seglingsföreskrifter bana utan app S
2024-01-29
Inbjudan bankappsegling med app S
2024-04-16
Kompletterande seglingsföreskrift
2024-01-16
Inbjudan distanskappsegling
2024-04-16
Seglingsföreskrifter distanskappsegling
2024-01-29
Inbjudan havskappsegling
2024-04-16
Seglingsföreskrifter havskappsegling
2024-01-29
Inbjudan sprint
2024-04-16
Seglingsföreskrifter sprint
2024-01-29
Inbjudan matchracing
2024-04-16
Seglingsföreskrifter matchracing
2024-01-16
Inbjudan lagkappsegling
2024-04-16
Seglingsföreskrifter lagkappsegling
2024-01-16
Inbjudan radiostyrda båtar
2024-04-16
Seglingsföreskrifter radiostyrda båtar
2024-01-16
Inbjudan kappsegling grön nivå
2024-01-05
Seglingsföreskrifter grön nivå
2024-01-05

Här finns förslag till tilläggstexter eller alternativ för inbjudan och seglingsföreskrifter.
Tilläggstexter 2024 (Version 240115)

Inbjudan, engelska Seglingsföreskrifter, engelska
Notice of race, entypsbåtar
2024-04-16
Sailing Instructions, entypsbåtar
2024-01-20
Notice of race, respitregler
2024-04-16
Sailing Instructions, respitregler
2024-01-20

Här finns förslag till tilläggstexter eller alternativ på engelska för inbjudan och seglingsföreskrifter.
Tilläggstexter 2024 engelska

Här finns svenska föreskrifter översatta till engelska.
Föreskrifter, engelska

Här finns förslag till Appendix UF för olika typer av direktdömd fleetracing
Sprint med tillhandhållna båtar
Sprint med privata båtar
Fleetracing med förhandling
I dessa mallar kan vissa smärre ändringar och anpassningar göras. Vid osäkerhet, kontakta SSF:s kansli.

Här finns förslag till kappseglingsschema för sprinttävling
Spara ner tillämplig fil på egen dator. Lägg in namnen på deltagande klubb eller besättning  under fliken Teams. Fördelning i kappseglingsschemat sker automatiskt under fliken Sailing Charts.

3 båtar 4 båtar 5 båtar 6 båtar
3 deltagare 4 deltagare  13 deltagare 6 deltagare
5 deltagare 7 deltagare 14 deltagare 11 deltagare
6 deltagare 8 deltagare 15 deltagare 12 deltagare
7 deltagare 10 deltagare   16 deltagare
8 deltagare 11 deltagare   17 deltagare
9 deltagare 12 deltagare   18 deltagare

 

Tillbaka till toppen


Banskisser

Här hittar du pdf-filer för olika bantyper

Du infogar en pdf-fil på samma sätt som du infogar en bild i ett Word-dokument. Eftersom dessa pdf-filer innehåller flera sidor så får du välja den sida du vill infoga. Sen är det bara att ändra storlek på den infogade bantypen så att den passar i ditt dokument.

Kryss/Länsbanor

Innerloopsbanor

Ytterloopsbanor

Matchracingbana

Optimist VM-bana

Lagkappseglingsbana

Efter att du infogat din banskiss så är det viktigt att du anger hur banan ska seglas. Det gör du genom att skriva in ordningen som märkena ska rundas och hur (på vilken sida).
Exempel för en kryss/länsbana med offsetmärke som ska seglas två varv:
START -1 - 1a - 4 - 1 - 1a - MÅL. Rundningsmärkena ska lämnas om babord. 

Tillbaka till toppen


Säkerhet på tävlingar

Säkerhetspolicy och säkerhetsbestämmelser
I Tävlingsreglemente 2023 finns SSF:s säkerhetspolicy, bilaga Säkerhetspolicy.

Säkerheten ska prioriteras högt inom segelsporten och därför har Svenska Seglarförbundets styrelse fastställt den policy som ska gälla vid all verksamhet på vattnet. Dessutom finns det några särskilda säkerhetsregler som ska gälla på tävlingar, bl.a. krav på flytväst. Dessa framgår också av Tävlingsreglementet samt finns inlagda i de mallar till inbjudan och seglingsföreskrifter som finns tillgängliga för alla arrangörer.

Mallar för säkerhetsarbetet
En arrangör av en tävling behöver ta fram en säkerhetsplan som med fördel kan sättas upp på den officiella anslagstavlan eller på annan lämplig plats där funktionärer, tävlande och andra kan ta del av den. 
Länk till mall för säkerhetsplan (Word)
 
Det är avgörande att funktionärerna får tag på varandra. I första hand används oftast VHF men som reservplan bör namn och telefonnummer finnas tillgängligt. 
Länk till mall för kontaktkort (Excel)
 
Under Blanketter och protokoll finns även protokoll för bl.a. säkerhetsbesiktning
 
Läs Riksidrottsförbundet dokument om krishantering här.

 

Tillbaka till toppen