Tävlingsreglemente och mallar

Mallar för inbjudan och seglingsföreskrifter 

Banskisser

Säkerhet på tävlingar

SM-klasser 2023 (Uppdaterad 2023-01-10)

 


Klicka här för Tävlingsreglemente 2023

Tävlingsreglemente 2023 är uppdaterat 2023-03-20 med avseende på punkt 1.3.9 om krav på tävlingslicens.

 Tävlingsreglementet är Svenska Seglarförbundets tävlingsbestämmelser.

Tävlingsreglementet innehåller bestämmelser och anvisningar för arrangörer av regattor, tävlingar och kappseglingar i Sverige. Syftet med Tävlingsreglementet är att åstadkomma rättvisa och sportsmannamässiga tävlingar, som genomförs på ett likartat sätt över hela landet och på alla nivåer. Både tävlande och funktionärer ska erbjudas tävlingar som upplevs säkra och stimulerande.

Tävlingsreglemente 2023 (pdf)

Kortfattad presentation av TR 2023 (pdf)

Tillbaka till toppen


Mallar för inbjudan och seglingsföreskrifter

För att underlätta för arrangörer vid planering och genomförande av tävlingar, så tillhandahåller SSF mallar för inbjudan och seglingsföreskrifter. Dessa mallar finns för olika grenar och format samt säkerställer att alla villkor och regler från Kappseglingsreglerna och Tävlingsreglementet uppfylls. Mallarna är en rekommendation.

Genom att trycka på en länk i tabellen nedan laddas filen ner som en Word-fil.

Mallarna uppdateras löpande och arrangörer uppmanas att inför varje tävling hämta den senaste versionen av mall.

Mallarna med inbjudan till bankappsegling, distanskappsegling och havskappsegling är uppdaterade 2023-06-08 avseende en punkt om alternativa straff vid protester.

Inbjudan Seglingsföreskrifter
Inbjudan bankappsegling utan app S
2023-06-08
Seglingsföreskrifter bana utan app S
2022-12-27
Inbjudan bankappsegling med app S
2023-03-22
Kompletterande seglingsföreskrift
2022-12-27
Inbjudan distanskappsegling
2023-06-08
Seglingsföreskrifter distanskappsegling
2023-02-27
Inbjudan havskappsegling
2023-06-08
Seglingsföreskrifter havskappsegling
2023-02-27
Inbjudan sprint
2023-03-22
Seglingsföreskrifter sprint
2022-12-28
Inbjudan matchracing
2023-03-22
Seglingsföreskrifter matchracing
2022-12-28
Inbjudan lagkappsegling
2023-03-22
Seglingsföreskrifter lagkappsegling
2022-12-29
Inbjudan radiostyrda båtar
2023-03-22
Seglingsföreskrifter radiostyrda båtar
2022-12-27
Inbjudan kappsegling grön nivå
2022-12-14
Seglingsföreskrifter grön nivå
2022-12-27

Här finns förslag till tilläggstexter eller alternativ för inbjudan och seglingsföreskrifter.
Tilläggstexter 2023 (Version 230322)

Inbjudan, engelska Seglingsföreskrifter, engelska
Notice of race, entypsbåtar
2023-03-22
Sailing Instructions, entypsbåtar
2022-12-29
Notice of race, respitregler
2023-03-22
Sailing Instructions, respitregler
2022-12-30

Här finns förslag till tilläggstexter eller alternativ på engelska för inbjudan och seglingsföreskrifter.
Tilläggstexter 2023 engelska

Här finns svenska föreskrifter översatta till engelska.
Föreskrifter, engelska

Här finns förslag till Appendix UF för olika typer av direktdömd fleetracing
Sprint med tillhandhållna båtar
Sprint med privata båtar
Fleetracing med förhandling
I dessa mallar kan vissa smärre ändringar och anpassningar göras. Vid osäkerhet, kontakta SSF:s kansli.

Här finns förslag till kappseglingsschema för sprinttävling
Spara ner tillämplig fil på egen dator. Lägg in namnen på deltagande klubb eller besättning  under fliken Teams. Fördelning i kappseglingsschemat sker automatiskt under fliken Sailing Charts.

3 båtar 4 båtar 5 båtar 6 båtar
3 deltagare 4 deltagare  13 deltagare 6 deltagare
5 deltagare 7 deltagare 14 deltagare 11 deltagare
6 deltagare 8 deltagare 15 deltagare 12 deltagare
7 deltagare 10 deltagare   16 deltagare
8 deltagare 11 deltagare   17 deltagare
9 deltagare 12 deltagare   18 deltagare

 

Tillbaka till toppen


Banskisser

Här hittar du pdf-filer för olika bantyper

Du infogar en pdf-fil på samma sätt som du infogar en bild i ett Word-dokument. Eftersom dessa pdf-filer innehåller flera sidor så får du välja den sida du vill infoga. Sen är det bara att ändra storlek på den infogade bantypen så att den passar i ditt dokument.

Kryss/Länsbanor

Innerloopsbanor

Ytterloopsbanor

Matchracingbana

Optimist VM-bana

Lagkappseglingsbana

Efter att du infogat din banskiss så är det viktigt att du anger hur banan ska seglas. Det gör du genom att skriva in ordningen som märkena ska rundas och hur (på vilken sida).
Exempel för en kryss/länsbana med offsetmärke som ska seglas två varv:
START -1 - 1a - 4 - 1 - 1a - MÅL. Rundningsmärkena ska lämnas om babord. 

Tillbaka till toppen


Säkerhet på tävlingar

Säkerhetspolicy och säkerhetsbestämmelser
I Tävlingsreglemente 2023 finns SSF:s säkerhetspolicy, bilaga Säkerhetspolicy.

Säkerheten ska prioriteras högt inom segelsporten och därför har Svenska Seglarförbundets styrelse fastställt den policy som ska gälla vid all verksamhet på vattnet. Dessutom finns det några särskilda säkerhetsregler som ska gälla på tävlingar, bl.a. krav på flytväst. Dessa framgår också av Tävlingsreglementet samt finns inlagda i de mallar till inbjudan och seglingsföreskrifter som finns tillgängliga för alla arrangörer.

Mallar för säkerhetsarbetet
En arrangör av en tävling behöver ta fram en säkerhetsplan som med fördel kan sättas upp på den officiella anslagstavlan eller på annan lämplig plats där funktionärer, tävlande och andra kan ta del av den. 
Länk till mall för säkerhetsplan (Word)
 
Det är avgörande att funktionärerna får tag på varandra. I första hand används oftast VHF men som reservplan bör namn och telefonnummer finnas tillgängligt. 
Länk till mall för kontaktkort (Excel)
 
Under Blanketter och protokoll finns även protokoll för bl.a. säkerhetsbesiktning

 

Tillbaka till toppen