Entypsbåtar, brädor och jollar

Vad är en entypsklass och ett klassförbund

  • Det finns ett klassförbund för varje båttyp som kappseglar mot varandra. När båtarna är lika kallar vi det för Entypsklass.
  • En variant är en konstruktionsklass där båtarna vara olika, men konstruerade inom bestämda begränsningar. Dessa båtar seglar ändå på samma sätt som en Entypsklass, dvs på gemensam bana och utan tidskompensation (respit) så att första båt i mål vinner. 
  • Andra klassförbund finns för kappsegling där man vanligtvis seglar mot varandra i helt olika båttyper och använder någon form av respitsystem för att kompensera för olika båtars förutsättningar. Dessa klasser seglar alltså INTE som Entypklass. Mer information för dessa klasser på sidorna om SRS eller ORC. 

Respektive klassförbund fungerar som gemensamt organ för medlemmar med intresse i klassen. Det är alltså klassförbundets medlemmar som påverkar och driver utvecklingen av just den båttypen. 

Om mätbrev

Mätbrev till ny båt

Nytt mätbrev vid ägarbyte

Lista över giltiga mätbrev

Klasser utan mätbrev


Nytt Klassförbund

Vill ni starta ett nytt klassförbund? Se hur man gör för att starta ett nytt klassförbund.

Tillbaka till toppen


Mätbrev

De flesta klasser har krav att båten ska ha ett mätbrev - ett intyg på att en mätperson har godkänt båten och certifierat den. Några klasser har däremot tillverkarlicensiering och behöver inget mätbrev, se listan på exempel längre ner.

Mätbrev innehåller normalt data för att identifiera båten såsom segelnummer, byggplåtsnummer, mätman, mätdatum samt ägaruppgifter.  Varje entypsklass har individuella klassregler och de kan även ha egna metoder att mäta föremål, t.ex. ett segel. När det gäller segelnummer har några klasser internationell tilldelning, medan andra tilldelas nationellt av klassförbundet eller Svenska Seglarförbundet.

För att förenkla kontrollmätningar så har World Sailing (WS) tagit fram ett regelverk, WS:s Redskapsregler (RSR), och skapat standardiserade definitioner för båt och utrustning samt en standardmall för klassregler. Redskapsreglerna kan du läsa om via denna länk till sidan om "Regler för tävling".

Seglarförbundet ansvarar för samtliga nationella klassregler och mätbrev i Sverige, men för några klasser är administrationen delegerad till klassförbundet.
Ansökningar om mätbrev för en ny båt eller ägarbyte görs på Mätbrevsportalen. Där kan man också se hela listan på godkända entypsmätbrev 
https://matbrev.svensksegling.se/

Tillbaka till toppen


Seglarförbundet administrerar mätbreven för följande klasser:

Klicka på respektive båttyp för att se vad som gäller speciellt.

2.4m R    420 470 5.5m
606 6m R 8m R 12m R
C55 CB66 Contender Drake
E-jolle Express Folkbåt J/111
Linjett 32 Linjett 33 Melges 20 Melges 24
Mirror Optimist Safir Soling
Zoom8 Flipper    

 

 

 

 

 

 

Följande klasser har tillverkarlicensiering. 
Här kan du läsa mer om tillverkarlicensiering:

29er 49er 49er FX ILCA 4
ILCA 6 ILCA 7 J/70 J/80
RS Tera RS Feva RS Aero Nacra 17
Fareast 28R Hobie Cat Kona  

 

 

 


Exempel på klasser där klassförbundet utfärdar mätbrev:

IF Smaragd H-båt Mälarbåtar
Skärgårdskryssare 5 meter Trissjolle Starbåt
Finnjolle OK-jolle 505 5 meter
Formula 18 J/24 Moth Neptunkryssare
Albin Nova NF Rival 22 Snipe
Carrera      

 

 

 

 

 

För dessa klasser kontaktar du alltså respektive klassförbund direkt.

Tillbaka till toppen


Ny båt

Följ denna länk för att ansöka om mätbrev till en ny båt.

Om båten är ny behöver du för de flesta entypsbåtar skicka in ett mätprotokoll i original ifyllt av en mätperson. Detta arkiveras hos Svenska Seglarförbundet så länge båten finns kvar i Sverige. Ett mätbrev utfärdas som intygar detta.

Importerar du båten från annat land behöver du se till att du får inmätningsformulär i original från säljaren eller dennes nationella myndighet eller tillse att det skickas direkt till Svenska Seglarförbundet. Då först kan ett giltigt mätbrev utfärdas. 

Du finner ansökningen till ny eller nyimporterad båt med hjälp av länken ovan. Du betalar med betalfunktionen via kreditkort, 450 SEK för registreringen.

Du kan läsa här ovanför för eventuella specifika instruktioner för just din båttyp. 

Tillbaka till toppen


Ägarbyte

Följ denna länk för att ansöka om mätbrev vid ägarbyte.

Mätbrev är personligt och behöver förnyas vid ägarbyte. Meddela ägarbyte inom tre månader för att vidhålla giltig inmätning. 

Du finner ansökningen till ägarbyte med hjälp av länken ovan. Du betalar med betalfunktionen via kreditkort, 450 SEK för omregistreringen.

Du kan läsa här ovanför för eventuella specifika instruktioner för just din båttyp. 

Tillbaka till toppen


Ladda ner kopia på befintligt mätbrev

Lista på godkände entypsmätbrev

Du kan vid behov när som helst ladda ner och skriva ut ett mätbrev. Ditt egna eller om du vill kontrollera en annan deltagares. Ingen kostnad för detta.

Observera att expeditionstiden för ny-och omregistreringar ligger på ca två veckor från det att vi erhållit nödvändiga underlag.

Tillbaka till toppen


Klasser utan mätbrev

För ett antal klasser är varje båt licensierad av tillverkaren. Det kan skilja i varierande grad vad som gäller för olika klasser.

29er
49er
ILCA (Int Laser Class)
J/70
RS Tera, Feva, Aero mfl
Nacra 17
Fareast 28R


Inget mätbrev finns eller utfärdas till dessa båttyper. Båten är licensierad från tillverkaren. Inköp eller ägarbyte behöver inte registreras.

Segelnummer ska överensstämma med World Sailing International Class building plaque, dvs med klistrad etikett i båten. Se till att etiketten inte förstörs eller försvinner.

För några klasser gäller båtens HIN, "Hull Identification Number", som båtens segelnummer. HIN finns oftast ingjutet i båtens akterspegel. Det beskrivs då i klassregeln till båten. Båttyper utan klassregler kan inte använda skrovnumret som godkänt segelnummer.

Klassregel
Det är alltid viktigt att ha god kännedom om sin båtklass klassregel så att man vet vad som är tillåtet och inte. Sök upp din båts klassregel på hemsidan, "regler för tävling". Saknas just din båttyp där kan du söka på World Sailing https://www.sailing.org/classesandequipment/index.php

Tillbaka till toppen


Kontakt: matbrev@ssf.se