https://www.svensksegling.se/explorer/images/2_Aktiva_o_klubbar/2.4_Barn_o_ungdom/Optimist_DS1X3463.jpg

Entypklass mätbrev - Optimist

Registrering av Optimist

För att säkerställa att kappsegling sker på lika villkor ska varje båt vara kontrollerad och ha ett utfärdat mätbrev. Mätbrevet är ett bevis på att båten är kontrollerad och godkänd enligt då gällande regler.

Mätbrev utfärdas av Svenska Seglarförbundet, ansökan kan bara göras digitalt via länkarna nedan, eller direkt i Mätbrevsportalen (https://matbrev.svensksegling.se).
Frågor skickas till matbrev@ssf.se

Mätboken

Mätbrev

Nyregistrering

Ägarbyte

Utrustningen, segel, mastdelar, roder och centerbord

Flytprov

Segelnummer

Klassregel

 

Mätbok / Measurement Book

Båtar tillverkade efter 1995 är tillverkade som One-Design, dvs toleranserna är så små att skroven i princip har identiska dimensioner. Alla skrov tillverkade efter 1995 är inmätta och har en så kallad "Mätbok" innan de levereras. Denna mätbok ska skickas i original till Svenska Seglarförbundet för att ett mätbrev ska kunna utfärdas. Det är enbart dokumenten för skrovet som licensieras med mätbrevet. Dokumenten består av en gul sida från tillverkaren och två blå som mätpersonen har fyllt i. Originaldokumenten arkiveras hos Seglarförbundet och själva mätbrevet är beviset på godkänd inmätning. Vid EM- och VM-tävlingar krävs uppvisande av mätboken i original, men detta sköts då centralt av en av optimistförbundet utsedd person som medföljer dessa lag.

Tillbaka till toppen


Har du redan ett befintligt mätbrev

Då är detta giltigt så länge den inte bytt ägare eller modifierats sedan senaste inmätningskontrollen var gjord. Du kan söka upp ditt mätbrev och själv skriva ut en ny kopia som du ska kunna visa upp vid varje tävling.

Finn befintliga Entypsmätbrev

Tillbaka till toppen


Är din båt inte registrerad

Om din båt är ny eller begagnad importeras från annat land ska du ansöka om ett nytt mätbrev och du blir tilldelad ett nytt svenskt segelnummer. Använd knappen nedan. Var noga med att du får mätboken i original från leverantören eller förre ägaren, innan du gör klart med köpet. Åtminstone bör du få bekräftat från den nationella myndigheten där säljaren har registrerat båten att mätboken skickas till dig eller till Svenska Seglarförbundets kansli.

Nyansökan mätbrev 

Tillbaka till toppen


Ny ägare till svensk båt

Mätbrev är personligt utfärdat till ägaren av båten, eftersom denne går i god för att båten alltid uppfyller klassregeln. Byter båten ägare ska därför ett nytt mätbrev utfärdas, eftersom ansvaret mot klassregeln då skiftar. 

Ansvaret att båt och utrustning stämmer med reglerna vid kappsegling hamnar dock alltid på besättningens skeppare (ansvarig ombord). Alltså blir den som till exempel lånar en båt ansvarig vid tävling (ofta är en målsman ägare till båten, medan dennes barn är skepparen).

Är du ny ägare till båt som redan har svenskt mätbrev gör du en digital ansökan om ägarbyte med knappen nedan. Normalt behöver inga papper skickas till eller från kansliet eftersom originaldokumenten redan ska finnas hos Seglarförbundets kansli.

Nytt Mätbrev vid Ägarbyte

Tillbaka till toppen


Segel, mast, CB mm

Kontrollen av övrig utrustning, segel, roder, CB, mast,bom, spristake och flytkontroll görs av en licensierad mätperson som upprättar separata mätprotokoll för respektive del. Om det inte är gjort av leverantören använder man sig med fördel av klubbens egna utbildade och licensierade mätpersoner för att upprätta sådana. Dessa dokument ska INTE skickas in till Seglarförbundet, utan sparas i övriga dokument som medföljer på kappseglingar. Skulle originaldokumenten förkomma behöver utrustningen mätas på nytt.

Behöver du nya formulär till mätpersonens certifiering finner du dem i dokumentmappen här.

Tillbaka till toppen


Flytprov

Det är viktigt att du själv alltid ser till att båtens flytelement är hela och är fyllda med tillräckligt mycket luft. Sjösätt aldrig utan att kolla detta innan.

För kappsegling behöver man minst en gång om året få detta kontrollerat och signerat på mätprotokollet. Det kan göras av en licensierad mätperson eller en respresentant för segelklubben. Se klassregeln §3.2.7 hur man gör.


Segelnummer

Ett unikt segelnummer tilldelas av Svenska Seglarförbundet vid nyansökan och betalning för mätbrev till nya eller nyimporterade båtar.

  • Det finns inget utrymme i klassregeln att önska något speciellt nummer. Numren tilldelas strikt i den följd som de ansöks om.
  • Optimistklassen godkänner inga "personliga" nummer. 
  • Nummer kan inte användas mer än en gång, dvs man kan inte avregistrera ett nummer och använda numret på en annan båt.

Att montera segelnummer i ett Optimistsegel kräver noggrannhet eftersom det är ont om plats och reglerna för klassen är strikta.

Ha alltid klassregeln §6.5.1monteringsanvisningen och segelmätformuläret till hands:

Tillbaka till toppen


Klassregel 

Inte bara tekniska frågor är definierade i Optimistens klassregler utan också administrativa procedurer finns beskrivna. Dessa bör du känna till. Du hittar hela klassregeln här:

Optimstens Klassregel

Behöver du nya formulär till mätpersonens certifiering finner du dem i dokumentmappen här.

Internationella Optimistförbundet

Tillbaka till toppen