Instruktörer och tränare

Svensk segling har stort behov av skickliga instruktörer och tränare som genomför pedagogiskt riktiga övningar anpassade efter deltagares ålder, mognad, färdigheter och mål på våra seglarskolor och träningar. 

Här får du en översiktsbild över seglingens instruktör och tränarutbildningar för jolle/vindsurfing/kölbåt samt parainstruktör. 

Du hittar aktuella kursdatum här
 


Seglingens stegutbildningar för instruktörer och tränare

Steg 1: 

Hjälptränare (frivilligt steg)

Steg 2: 
Instruktör/Tränare Grön - Jolle & Liten kölbåt
Instruktör /Tränare Grön - Vindsurfing
Instruktör för paraseglare 

Seglarskoleansvarig 

Steg 3: 
Tränare Blå - Jolle & Liten kölbåt
Tränare Blå - Vindsurfing 

Steg 4: 
Tränare Röd 

Övrigt:
Fortbildning för ledare 


Hjälptränare (frivilligt steg) 

För att stötta yngre blivande ledare har distrikten tagit fram kursplan och material för en frivillig hjälptränarkurs som klubben kan komplettera Seglingens ledarskap grund med. Hittar du ingen kurs i vår kalender ta kontakt med ditt distrikt eller utbildning@ssf.se

Kursen har fokus på att öva att hålla genomgång, rigga båten, säkerhet, köra gummibåt och bogsera. Kursen bygger på seglingens ledarskap grund med fokus på delarna ”jag och seglingen” samt ”jag och ledarskapet”. 

Mål 
Att blivande hjälptränare för barn, får en introduktion och grundläggande kunskap om ledarskap i praktiken. Detta för att de med god kvalitet ska kunna hjälpa till i seglarskolor i jolle och liten kölbåt, inom ramen för SSF Seglarskola. 

Målgrupp 
Kursen vänder sig till dig som skall verka som hjälptränare på klubbens seglarskola. 
Förkunskapskrav: Egen seglingskunskap motsvarande grön nivå 

Kursinnehåll 8 timmar teori o praktik 
Hjälptränarens roll 
Ledarskap 
Sjövettsregler 
Rigga och säkerhet 
Köra motorbåt 

 

Tillbaka till toppen


Instruktör/Tränare Grön - Jolle & Liten kölbåt 

Utbildningen bygger på kunskapsrektangelns gula och gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. 

Mål 
Att blivande tränare/instruktörer för barn, ungdomar och vuxna får teoretiska och praktiska ledarkunskaper för att med god kvalité verka på seglarskolor i jolle och liten kölbåt inom ramen för SSF Seglarskola, samt träningsgrupper på grön nivå. 

Målgrupp 
Utbildningen vänder sig till dig som skall verka som tränare/instruktör på klubbens seglarskola eller i dess nybörjargrupper. 

Förkunskapskrav 
Egen seglingskunskap motsvarande blå nivå 
Seglingens ledarskap grund 
Du kan gå utbildningen från det år du fyller 16 år. 

Kurslitteratur  
Deltagarna får inloggning till "Guiden för SSF Seglarskola" utöver det används kurslitteratur kopplat till den målgrupp man kommer att jobba med. 

Kursinnehåll 
30 tim (10 tim teori + 20 tim praktik) 

Ledarskap
Pedagogik & Metodik
Seglingsmetodik för gul och grön nivå
Grön kappsegling
Säker och trygg segling
Planering av pass

Tillbaka till toppen


Instruktör / Tränare Grön - Vindsurfing 

Utbildningen bygger på färgrektangelns gula och gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. 

Sedan windfoil blev nya discipliner på OS så har vindsurfingen fått ett litet uppsving och fler klubbar vill satsa på vindsurfing med målet att foila. Svenska Vindsurfingförbundet och klubbkonsulenterna är redo att stötta de klubbar som vill starta en verksamhet inom vindsurfing. Även kitesurfingen, foilkite, finns med som en klass att satsa på. 

Mål 
Att blivande tränare/instruktörer för barn, ungdomar och vuxna får teoretiska och praktiska ledarkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i vindsurfing inom ramen för SSF Seglarskola. Samt hålla i träningsgrupper på grön nivå. 

Målgrupp 
Utbildningen vänder sig till dig som skall verka som tränare/instruktör på klubbens seglarskola eller i dess nybörjargrupper. 

Förkunskapskrav 
Egen seglingskunskap motsvarande blå nivå 
Seglingens Ledarskap Grund 
Du kan gå utbildningen från det år du fyller 16 år. 

Kursinnehåll 
30 tim (10 tim teori + 20 tim praktik) 

Ledarskap
Pedagogik
Seglingsmetodik för gul och grön nivå
Säker och trygg segling
Planering av pass
Analys och praktiska moment för Vindsurfing 

 

Tillbaka till toppen


Instruktör för paraseglare 

Mål 
Att ge klubbens medlemmar mer kunskap om bemötande och inkluderande ledarskap av paraseglare. Att med god kvalitet kunna genomföra seglarskolor/träningar för paraseglare i alla åldrar på grön nivå. 

Förkunskaper 
Minst 15 år 
Seglingens Ledarskap Grund 
Om du vill jobba som Instruktör/Tränare behöver du även gå Instruktör/tränare grön 

Innehåll 14 timmar (teori och praktik) 
Inkluderande ledarskap för att bemöta idrottare med funktionsnedsättning 
Inkluderande ledarskap för att bemöta idrottare med NPF 
Seglingsanpassning för personer med funktionsnedsättningar, 2h 
Praktik 

 

Tillbaka till toppen


Seglarskoleansvarig 

Utbildningen vänder sig till de ledare som ska vara ansvariga för klubbens seglarskola och/el. till er som ska ansvara administrativt för seglarskolan. 

Målet med kursen är att du ska få fördjupade kunskaper för att kunna arbeta som ansvarig ledare och/el. administrera, genomföra seglarskola inom ramen för SSF Seglarskola. 

Förkunskapskrav 
Seglingens ledarskap grund 
Minimiålder på 18 år 
Samt en av följande: 
- Genomgången Instruktör/Tränare Grön 
- eller två års praktisk erfarenhet som instruktör/tränare 
- eller motsvarande erfarenheter från arbetslivet 

Kursinnehåll (8 timmar) 
Metodik på gul och grön kunskapsnivå 
Säkerhet 
Ledarskap 
Administration 

Kurslitteratur 
Seglingens ledarskap grund 

 

Tillbaka till toppen


Tränare Blå - Jolle & Liten kölbåt 

Utbildningen bygger på färgrektangelns blåa nivå och innefattar såväl teori som praktik,föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen sträcker sig över vinter halvåret med tid för egenstudier och praktik med sin egen träningsgrupp mellan träffarna. 

Mål 
Att ge tränare som uppfyller kraven ovan fördjupade kunskaper att ansvara för en träningsgrupp med blå kunskapsmål.

Målgrupp 
Utbildningen vänder sig till instruktörer/tränare av klubbens kappseglare i steget efter grön nivå. 

Förkunskapskrav 
Egen seglingskunskap motsvarande blå nivå 
Min ålder 16 år 
Genomgången Instruktör/tränare grön
Grundkurs i kappseglingsregler och godkänt regelprov 
Minimum en säsongs dokumenterad tränarpraktik 

Kursinnehåll  21 tim teori/praktik + 15 tim praktik + 4 tim egenstudier 
Ledarskap 
Fart 
Väg 
Metodik 
Fysiologi  

 

Tillbaka till toppen


Tränare Blå - Vindsurfing 

Utbildningen bygger på färgrektangelns blå nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. 

Mål med kursen är att ge Instruktörer/tränare fördjupade kunskaper att ansvara för en träningsgrupp på blå nivå 

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till instruktörer/tränare av klubbens vindsurfare i steget efter grön nivå. 

Förkunskapskrav 
Ha gått Instruktör/tränare Grön eller kunna uppvisa motsvarande kunskap.  
Minst 1 års arbete som nybörjarinstruktör. OBS INTYG 
Minst 17 år 

Tekniskt 
Behärska Hängselteknik, Fotstroppsteknik, Vattenstart, Fotstyrning, OK fullfartsgipp, Höjdtagning utan centerbord. 
Baskunskap om regler och Trim.  

Kursinnehåll 20 tim
Metodik 
Tekniska moment som; Hängseleteknik, Fotstroppsteknik, Vattenstart, Fotstyrning, Snabba slag samt gippar anpassade efter vind och utrustning. Höjdtagning utan centerbord. 

Taktiska moment och grunder; Val av utrustning och trim av utrustning utifrån förutsättningar och seglingsform. ( Bansegling, Våg, Slalom, Freestyle, Freeride mm.)  

Säkerhet utifrån att det är högre farter, mer utmanande förhållanden, större mobilitet. 

Regler: Grundläggande regelkurs. Innehåll anpassas efter gruppens intresse. 

Kort introduktion till Vindfoil.

Tillbaka till toppen


Tränare Röd 

Utbildningen bygger på färgrektangelns röda nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och arbetsuppgifter i egen träningsgrupp varvas. 

Genomgången utbildning, godkänt prov och praktikbedömning ger röd tränarlicens. 

Mål 
Att ge blå tränare fördjupade kunskaper för att ansvara för en träningsgrupp av kappseglare med nationella tävlingsmål (Röd nivå). 

Målgrupp 
Utbildningen vänder sig till tränare av klubbens kappseglare i steget efter blå nivå. 

Förkunskapskrav 
Egen seglingskunskap motsvarande lägst blå nivå 
Min ålder 18 år 
Genomgången Tränare Blå 
Min 1 säsongs dokumenterad aktiv tränarverksamhet på blå nivå. 
Ansvarig för en fast träningsgrupp under kurstiden. 

Kursinnehåll 80 tim teori/praktik + Examination ca 8 tim 
Seglaren i båten 
Fart – Trim/Teknik 
Strategi o Taktik 
Coachning 

 

Tillbaka till toppen


Fortbildning för ledare & tränare

seglingens utbildningsportal hittar du material som gratis utbildningswebbar som finns för fortbildning inom pedagogik och ledarskap. Det som inte ryms där och är seglingsspecifik finns längre ner på denna sidan.

Tränarseminarium
Målsättning med tränarseminariet är att genom erfarenhetsutbyte mellan tränare på blå och röd nivå samt inspirationsföreläsare vidareutveckla vår tränarkompetens.
Datum: 27-28 Januari 2024 
Plats: Göteborg 
Gör anmälan här

Fysträning för seglare
Detta kapitlet hittar du under Träning och Seglarskola

Ledare som lyssnar
En webbaserad kurs om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden. Kursen är framtagen av folkhälsomyndigheten.

 

Tillbaka till toppen