Styrelse

Förbundsstyrelsen

Styrelsens uppdrag är att verka för förbundets vision ”Svensk Segling - tillgänglig för alla".

Läs styrelsens informationsbrev här 

Detta gör vi genom att;
• sätta upp långsiktiga mål och strategier för svensk segling.
• driva förbundets verksamhet genom vårt kansli, kommittéer och arbetsgrupper.
• samverkar med distrikt, klubbar och klassförbund  
• övervaka att vi följer givna regelverk såsom förbundets stadgar

Så här ser ansvarsfördelningen i styrelsen ut 2023-2024


Presentation av styrelsen 

Olof Granander
Olof Granander
Ordförande

Annika Ekman
Annika Ekman
Vice ordförande

Utbildning, funktionärer internationellt, arrangemang/event, regler

Mikael Stamming
Mikael Stamming
Skattmästare

Annika Carlunger
Annika Carlunger
Ledamot

Kristina Hedström
Kristina Hedström
Ledamot

Gustaf Lindskog
Gustaf Lindskog
Ledamot och U25

Johnie Berntsson
Johnie Berntsson
Ledamot

Lisa Wermelin
Lisa Wermelin

Per Gustafsson
Per Gustafsson

Pär Jansson
Pär Jansson

Fredrik Liljegren
Fredrik Liljegren