Styrelse

Förbundsstyrelsen

Styrelsens uppdrag är att verka för förbundets vision ”Svensk Segling - tillgänglig för alla".

Detta gör vi genom att;
• sätta upp långsiktiga mål och strategier för svensk segling.
• driva förbundets verksamhet genom vårt kansli, kommittéer och arbetsgrupper.
• samverkar med distrikt, klubbar och klassförbund  
• övervaka att vi följer givna regelverk såsom förbundets stadgar


Presentation av styrelsen (uppdaterad 2022)


Olof Granander

Olof Granander

Ordförande

Annika Ekman

Annika Ekman

Vice ordförande
Utbildning, funktionärer internationellt, arrangemang/event, regler


Mikael Stamming

Mikael Stamming

Skattmästare

Annika Carlunger

Annika Carlunger

Ledamot

Kristina Hedström

Kristina Hedström

Ledamot

Gustaf Lindskog

Gustaf Lindskog

Ledamot och U25

Johnie Berntsson

Johnie Berntsson

Ledamot

Per-Olof Ekstrand

Per-Olof Ekstrand


Lisa Wermelin

Lisa Wermelin


Per Gustafsson

Per Gustafsson