Styrelsen informerar

Här kan du läsa styrelsens löpande rapporter om vad som händer i förbundet.

Informationsbrev 5 2024
Informationsbrev 4 2024
Informationsbrev 3 2024
Informationsbrev 2 2024
Informationsbrev 1 2024Förbundsstyrelsens informationsbrev 5 2024

Seglarvänner,

 

På vattnet i Västerås pågår just nu SM i IQ fiol/Formula Foil som en del av SM-veckan sommar. Samtidigt nås vi av den ena efter den andra fantastiska prestationen av svenska seglare värden över. Northen Light som vann VM för 12:or, Lars Bergqvist och Anders Dalsjö som tog silver i VM för havskappsegling dubbelhanded i Oslo, 470, 49:erFX och ILCA framgångar för vårt utvecklingslandslag under Kieler Woche är några exempel och med det vill vi säga att ingen nämnd och ingen glömd. I samband med detta vill vi också lyfta på hatten för alla som kämpar och njuter av seglingens värld på olika sätt bakom de som syns i rubrikerna.

 

Kommunikationsstrategi

Styrelsen har tagit emot en redovisning av den kartläggning av våra kommunikationsbehov och de kanaler vi använder och hur det uppfattas. Detta är ju en del av det arbete som styrelsen initierade i vintras för att utveckla vår interna och externa kommunikation. Ett bra underlag finns nu för att ta detta vidare efter sommaren och vi hoppas att vi till Seglarträffen i höst kan presentera lite tankar inför 2025. Samtidigt hoppas vi att ni också hittat vår OS-hemsida - SWE Sailing Team - OS 2024. Den är skapad för att vi alla lättare ska kunna följa OS seglingarna i sommar. Man kan tycka – varför en ny hemsida. Men rapportering från OS är omgärdat med så många kommersiella regler så för att kunna ge bästa service till er alla om OS så är det inte möjligt att använda vår ordinarie hemsida för det ändamålet.

 

Ansvarsområden

Inom kort kommer ni att hitta hur vi inom styrelsen har fördelat ansvarsområden som vi brukar göra. Det är ett sätt för oss att dels bevaka viktiga frågor, att ge stöd till de som jobbar med aktuell fråga, vara ett bollplank enkelt uttryckt. Nytt för i år är också att vi utsett kontaktmannaskap för distriktseglarförbunden och klassförbunden. Vår förhoppning är att vi härigenom får en bättre dialog med er alla.

 

Distrikts- och klassförbundsutredningen

Kontaktmannaskapet är en del av det fortsatta arbetet med förbundets struktur som vi informerade om i förra infobrevet. Nu har vi samlat tankarna och vill gärna träffa er och efterhöra era synpunkter på de tankar styrelsen har för till dags datum. Vi inleder nu därför dialogperioden som sträcker sig från nu till slutet av augusti. Jag hoppas att vi hittar fysiska eller digitala tillfällen för att träffas och diskutera utvecklingen av de slutsatser vi hittills dragit. När dialogperioden avslutas kommer vi att jobba in era synpunkter inför de möten ni alla har inbjudits till i slutet på september. Har ni missat inbjudan kontakta Theres@ssf.se.

 

OS-uttagningar

För seglingens del är uttagningarna till OS avslutade. Vi har ett starkt team som nu förbereder sig inför OS-seglingarna i franska Marseille.  

 

OS-uttagningarna är en viktig del av förbundets arbete och ansvaret för det är Förbundskaptenens tillsammans med Sportchefen. Självklart får styrelsen fortlöpande information hur det går med våra satsningar.

I april 2023 beslutade de svenska olympiska förbunden att en aktiv ska ha kapacitet att konkurrera om en tolfte plats i sin gren, tidigare var den gränsen en åttonde plats.

SOK och Svenska Seglarförbundet beslutar sedan vilka tävlingar och resultatkrav som gäller för uttagning under kvalificeringsperioden.

Dessa krav är sedan kommunicerade till seglare som beslutat sig för att satsa på att komma med till OS.  

Inför OS uttagningen har tyvärr ingen seglare i ILCA 7 klassen nått upp till de resultatkrav som finns för nominering och uttagning. Seglarförbundet och Förbundsstyrelsen har verkligen hoppats, stöttat och trott på att Emil Bengtsson som var den ILCA 7 seglare som var närmast att lyckas uppnå erforderliga resultatkrav och hyser all respekt för den seriösa satsning som Emil gjort och förstår att det känns tungt att det inte räckte hela vägen fram.

 

Emil Bengtsson har inte accepterat detta och de krav som den olympiska rörelsen i Sverige satt upp och har nu inlett en process mot SOK och de uttagningskriterier som vi genom demokratiska beslut enats om på SOK´s årsmöte. Styrelsen beklagar denna utveckling som både vi inom Seglarförbundet och i SOK försökt möta med upprepade möten och dialoger. Nu kommer ärendet förmodligen hanteras av CAS, idrottens internationella skiljedomstol. 

 

Länk till SOK

Så går OS-uttagningarna till - Sveriges Olympiska Kommitté (sok.se)

 

 World Sailing Annual Meeting

Vår internationella organisation World Sailing (WS) jobbar just nu med flera områden. Dels är man i färd med att lansera en ny regelbok för kappsegling. Vilket man gör varje år efter ett OS. För främst Regelkommittén medför det att hösten kommer innebära arbete med att översätta den nya regelboken.

 

Ett annat arbete som pågår är att förbereda val av alla förtroendevalda representanter i WS Council, kommittéer och andra rådgivande organ. Från svensk sida har vi idag en bra representation och glädjande är att alla de som vi idag har i WS organisation är villiga att ställa upp en fyra års period till. Nu jobbar styrelsen tillsammans med de övriga nordiska länderna för att vi ska ha ett bra nordiskt förslag på kandidater så att vi fortsatt kan ha en bra röst inom WS.   

 

Avslutning

Avslutningsvis vill jag och hela styrelsen med detta filmtips, önska er en riktigt härlig sommar med mycket segling och båtliv runt våra kuster och sjöar. Och självklart önskar vi lycka till under sommarens kappseglingar. Som vanligt, har ni frågor eller inspel är ni närsomhelst välkomna att höra av er till ssf@ssf.se eller direkt till olof.granander@ssf.se.

 

Olof Granander

Ordförande

 


  

Förbundsstyrelsens informationsbrev 4 2024

Seglarvänner,

 

Välkommen till en ny säsong

Full fart framåt. Det känns så nu när värmen äntligen kommit till oss. Så klart kommer solen att lysa lite extra på vårt landslag som nu formar sig för OS. Höjdpunkten i år för landslaget. Efter ett par spännande regattor så får vi slutligen gratulera Johanna Hjertberg, Emil Järrud och Hanna Jonsson till den senaste uttagningen av OS seglare. Men det är mycket annat som händer runt om i Seglarsverige. Förberedelse för regattor, mästerskapsseglingar i olika klasser, Allsvenskan i segling inleds och inte minst fylls nu fjärdarna runt våra kuster med seglande vänner och familjer.

 

Efterarbetet från Seglardagen har inletts

Styrelsen har inlett det nya året genom att samla ihop intrycken från Seglardagens diskussioner. Vi har påbörjat arbetet med stöd av Jens Lindquist (som några av mötte på Seglardagen) och en liten grupp som styrelsen utsett. Vi kallar den för Ag-struktur (arbetsgrupp struktur). Gruppens uppdrag är att analysera och utveckla några förslag till hur vi bör utveckla vår struktur utgående från de arbeten som gjorts.

 

Underlaget som är framtaget under Seglardagen 2024 är analyserat av AG-struktur tillsammans med Jens Lindquist, Anders Larzon och Bert Isaksson. Tre möten har genomförts och utöver att analysera underlaget har den fortsatta processen utvecklats. Vid förra veckans styrelsemöte beslutades inriktning för det fortsatta arbetet som planeras ske i sex steg varav det första är genomfört.

 

Nedanstående bild utvisar förslag till process fram till Seglardagen 2025 och en beskrivning återfinns som bilaga till denna information.

 

 

Årsmöten och ordförandekonferenser.

Svenska Seglarförbundet och vissa Distriktsseglarförbund har den senaste månaden deltagit i flera årsmöten. Ordförande och vår Förbundsdirektör Marie Björling Duell deltog på SOK:s årsmöte i Stockholm. En positiv stämning och optimism präglade mötet som bl.a. innehöll information om sommarens OS och planeringsläget för detta samt en uppdatering om arbetet med Elitidrott 2030 och hur det arbetet fortskrider. Elitidrott 2030 är Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) samt Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) gemensamma arbete för att stärka förutsättningarna för svensk internationell elitidrott.

 

Detta ämne var också något som fanns på agendan på den ordförandekonferens för alla Specialidrottsförbund som RF genomförde första helgen i maj. Vår ordförande deltog även där och rapporterar att även där fanns en bra stämning och att de frågor som Riksidrottsstämman 2023 uppdrog till Riksidrottsstyrelsen framskrider på ett bra sätt. En viktig fråga som på sikt påverkar Seglarförbundet är det arbete som ska leda fram till en reviderad strategi för RF.

 

Även RF/SISU-distrikt har haft årsmöten. I Västra Götaland har Kerstin Holmberg från Västkustens distriktsseglarförbund och GKSS valts in i styrelsen. Stort grattis säger vi från styrelsen. Vi tycker det är bra och det är strategiskt viktigt att vi från seglingen är med och kan påverka. Inte bara centralt utan även regionalt. Vår förhoppning är att flera seglare kan finnas representerade i RF/SISU distriktens styrelser. Det är också ett bra sätt att få bra information som kan stödja svensk segling regionalt.

 

Digitalisering, ett omfattande och viktigt område

Vårt IT-råd har nu kommit i gång och har haft tre möten. Rådet, där Johnie Berntsson från styrelsen ingår tillsammans med 6 ideella representanter från olika klubbar samt några från kansliet har definierat några områden som är relevanta att jobba med i ett första steg.

  • Sailarena – utveckla och prioritera
  • Sailarena - utbilda (så allt nyttjas, exempel guider)
  • Informationsutbyte – dela info mellan system (API gränssnitt)
  • Hur skapa enkla gastbankar och kalendrar?

 

Vill ni veta mer om vad som är på gång kontakta Johnie eller Theres Wolgast på kansliet.

 

Avslutning

Har ni frågor eller inspel är ni närsomhelst välkomna att höra av er till ssf@ssf.se eller direkt till olof.granander@ssf.se.

 

Olof Granander

Ordförande

 

 

 

Bilaga till Styrelsen informerar 4/2024

 

Övergripande beskrivning av processen.

 

 

Processen för att utveckla, förankra och utarbeta förslag till Seglardagen 2025 är uppdelad i sex steg.

 

Steg 1

En analys av arbetsläget och det kunskapsläge som vi nu har att utgå från genomförs och en plan för hur vi ska omhänderta underlagen för att kunna presentera ett utvecklat förslag till beslut på Seglardagen 2025. Analysen och planen förankras i styrelsen. Detta steg är genomfört.

 

Steg 2.

Utsedd arbetsgrupp Ag-struktur tillsammans med processtöd (Jens), och representanter för distrikts- och klassförbundsutredningen (Bert och Anders) utarbetar en målbild för förbundets struktur och demokratiska principer. I målbilden ska ansvar och roller för distrikt och klassförbund tydligt framgå. Gruppen tar samtidigt fram förslag till ambition för hur ett första beslut vid Seglardagen 2025. AG-Struktur ansvarar för framtagande av målbild för hur förbundet som utvisar bl.a. förbundet som organisation, medinflytande, demokratiska strukturen inom förbundet, utvecklingen av vår verksamhetsbeskrivning.

 

Ag-struktur initierar ett antal arbeten som redan nu har identifierats i detta steg som inte påverkar målbilden. Klassförbundsutredning som ska jobba vidare med förankring av uppgifter och sammanslagning/kluster och ta fram förslag på hur man kan minska admin för klassförbund. Målet är att vid en planerad klassförbundskonferens diskutera detta och förankra detta med klassförbunden. 

 

Kappseglingssamordning – Kansli tillsammans med Arrangörs- och Regelkommittéerna och klassförbunden ges i uppdrag att titta över hur vi kan utveckla samordning av vår tävlingsverksamhet, bl.a hur sanktionering ska gå till inom ramen för föreslagen målbild. 

 

I nästa steg (efter juni) kan flera arbetsgrupper behöva komma att organiseras, t.ex. Justering av framtida röstlängd för att utveckla och modernisera förbundets demokratiska processer.

 

Ag-struktur påbörjar också i detta steg intern kommunikation till distrikt, klassförbund och klubbar hur styrelsen avser att gå vidare efter seglardagen.

 

Steg 3

Genom att kalla till digitala träffar möta distrikt och klassförbund i syfte att visa målbilden samt diskuterar distrikt respektive klassförbunds uppgifter och ansvar. Målet är att innan slutet på september ha träffat alla distrikt och huvuddelen av klassförbunden. Syftet med mötena är att efterhöra synpunkter och kunna ta med dessa till steg 4 våra konferenser i slutet på september.

 

Steg 4

Insamling av underlag för att fortsätta att utveckla en remiss. Insamlingen sker genom fyra parallella konferenser den sista helgen i september för att möjliggöra deltagande från både klubbar, distrikt och klassförbund. En konferens är för klassförbunden. De andra tre konferenserna planeras att erbjuda regionalt deltagande i norr, mitt och söder. Målet med konferenserna är att förankra målbilden och ansvarsfördelning inom förbundet samt redovisa och diskutera övriga frågor som identifierats inom ramen för arbetet.

 

Steg 5

Utveckling av underlag för styrelsens delbeslut. Utifrån möten med distrikt, klassförbund och klubbar utarbetas förslag till beslut som styrelsen sedan diskuterar under oktober. Ett preliminärt beslut fattas av styrelsen som sedan utges som remiss till samtliga inom SSF. (Distrikt, klassförbund och klubbar.)

 

Steg 6 

Remissbehandling och slutligt förslag till Seglardagen. Efter att en remiss skickats ut och svar inkommit slutbehandlas inkomna remissunderlag. Ett arbete initieras som ska utveckla styrelsens proposition till Seglardagen 2025. I förslaget ska målbilden för strukturomvandlingen finnas med samt de beslut som styrelsen anser behöver fattas 2025 för att starta omställningen mot den framtida strukturen inom förbundet. Steget avslutas med att Seglardagen 2025 fattar beslut.


Förbundsstyrelsens informationsbrev 3 2024

Seglarvänner,

 

Säsongen är inledd

I den isfria delen av landet har både träningsverksamhet och de första kappseglingarna dragit i gång även om inte alla båtar ännu kommit i vattnet. Iskylan som kopplat greppet över Sverige innebär utmaningar för både de som håller på att vårrusta och för de som tagit sig ut på vattnet. En kylig inledning på säsongen ställer också krav på noggranna förberedelser och en extra vaksamhet vad gäller säkerheten med tanke på risk för nedkylning. Vi ser verkligen fram mot en rolig, spännande och intressant säsong.

 

Lyckad Seglardag.

Seglardagen genomfördes enligt plan och från styrelsens sida vill vi tacka för allas bidrag. Både för de motioner som inkommit som är en viktig del av vår demokrati och för de inspel och de synpunkter som framförts under de diskussionerna som genomfördes. Styrelsen var efteråt nöjda och det kändes bra när vi efteråt sammanfattade dagarna på Bosön. Den goda stämningen på Bosön bidrog i hög grad till den känslan. Vi vill också tacka för förtroendet att få leda Svenska Seglarförbundet även det kommande året. Det blir ett intensivt år för styrelsen att tillsammans med kansliet och alla ni andra förtroendevalda runt om i landet jobba fram ett förslag till beslut om vår framtida struktur inför kommande seglardag.

 

Det var också roligt att få presentera ett nytt sätt att presentera vår verksamhetsberättelse för det genomförda året. Ta er lite tid och läs, inte bara titta på de fina bilderna, om vår gemensamma verksamhet och se vilken bredd som finns inom Seglarförbundet från klubben till mästerskap i olika former. Lika roligt var det också att presentera kommande verksamhetsplan med alla de projekt som vi har på gång och som kommer att utveckla dagens seglare och förhoppningsvis också fånga intresset hos morgondagens seglare.

 

Arbetet inlett av utformning av vår organisationsstruktur.

Nu när enkätsvaren och gruppdiskussionerna samlats in påbörjar styrelsen att analysera och diskutera utfallet av Seglardagsdiskussionerna. Till vår hjälp kommer vi att i första steget nyttja all den kunskap som insamlats under de båda utredningarna som genomförts. I maj planerar styrelsen att fatta beslut om vägen framåt och vi återkommer med information när det finns någon sådan. En viktig hållpunkt som berör både distrikt, klassförbund och klubbar är sista helgen i september då vi avser att bjuda in till ett möte för att stämma av arbetet. Alltså, ”save the date”, 28 och 29 september så återkommer vi med inbjudan.

 

Dialogen och samtalen måste fortsätta.

Från styrelsens sida vill vi fortsätta det samtal vi hade på Seglardagen. Som ordförande nämnde i avslutningen vill styrelsen gärna att vi kontaktas och bjuds in till att vara med t.ex. på ett ordinarie styrelsemöte (fysiskt eller digitalt) som ni har på ert distriktseglarförbund eller på ert klassförbunden. Dels för att sprida kunskap om vad vi jobbar med just nu, dels att diskutera respektive distriktseglarförbunds- och klassförbundsperspektiv och behov inför fortsättningen av vår organisationsöversyn. Vi ser detta som en viktig del inför höstens avstämningsmöte. Självklart – vill någon av er klubbar att vi besöker er i samband med något möte eller annan aktivitet är vi öppna för det också. Så kontakta styrelseordförande så kommer en koordinering och översyn av möjligheterna att ske. Tillsammans kan vi fortsätta framåt.

 

Fredrik Liljegren adjungerad till styrelsen
Vid det konstituerande styrelsemötet som vi hade i direkt anslutning till att Seglardagen avslutades beslutade styrelsen att adjungera Fredrik Liljegren till styrelsens arbete som SSF valnämnd föreslog. Vi ser fram mot att ha med Fredrik och hans djupa och breda kompetens i styrelsearbetet. När det gäller särskilda ansvarsområden som ska bevakas av respektive styrelseledamot kommer dessa att presenteras efter vårt nästa styrelsemöte i maj.

 

 

Bakre raden fv: Gustaf Lindskog, Lisa Wermelin, Kicki Hedström, Pär Jansson, Annika Ekman, Fredrik Liljegren. Främre raden fv. Mikael Stamming, Olof Granander, Per Gustafsson. På bilden saknas Annika Carlunger och Johnie Berntsson.

 

Internationellt aktuellt.

Ordförande och Vice ordförande har tillsammans med vår Förbundsdirektör deltagit i det Nordiska Seglarförbundets möte i Oslo. Detta möte äger rum två gånger per år. Syftet är att utbyta erfarenheter och goda exempel. Samtidigt förbereder mötet också kommande möten i World Sailing, det internationella Seglarförbundet. Den nordiska kretsen består utöver Sverige, Norge, Finland Danmark och Island även av de tre baltiska länderna. Tillsamman utser länderna representanter som vi vill nominera till olika arbetsgrupper och kommittéer i World Sailing. Var fjärde år, normalt efter OS väljs de som ska utgöra representanter från olika länder i World Sailing. Ett sådant val ska nu förberedas och genomföras i november i år.  

 

Vid det nordiska mötet fick vi ta del av vad som händer i de övriga ländernas förbund. Spännande och omfattande arbete och det finns en del att ta med till oss själva. Bl.a. hur flera jobbar och funderar på möjligheten att segla med tillhandahållna båtar och hur några av de andra jobbar med att möta klubbar i olika dialogforum. Vi tog också del av det Brittiska Seglarförbundets (RYA) erfarenheter från sitt arbete med att rekrytera och utbilda seglare. Intressant men också slående att vi har så lika interna diskussioner i flera länder. Med fortsatt utbyte kan vi helt säkert lära av varandra.

 

Medlemskap i Svenskt friluftsliv.

Dagarna efter vår Seglardag genomfördes årsmöte i Svenskt friluftsliv där Svenska Seglarförbundet blev invalda som medlemmar. Medlemskapet är en del av ett långt och dedikerat fotarbete av vår Förbundsdirektör och kansliet som nu bar frukt. Stort tack för det fantastiska arbetet. Genom medlemskapet kan SSF nu jobba genom olika nätverk som vi får tillgång till och som via olika påverkansarbeten gör att vi än bättre kan värna om våra medlemmars intressen för segling runt om i våra kuster och i våra sjöar. Ett strategiskt viktigt steg för att stödja klubbarna inom förbundet och för ett hållbart kappseglande och båtliv.

 

Har ni frågor eller inspel är ni närsomhelst välkomna att höra av er till ssf@ssf.se eller direkt till olof.granander@ssf.se.

 

 

Avslutningsvis vill från styrelsens sida än en gång tacka för en bra Seglardag.

 

Olof Granander

Ordförande

 

 


Förbundsstyrelsens informationsbrev 2 2024

 

Seglarvänner,

 

Seglardagen närmar sig.

Påsken är snart här och det betyder att samtidigt som förberedelserna går på högvarv för säsongen så närmar vi oss också vårt årsmöte, Seglardagen. 13 till 14 april är datumet och platsen är Bosön på Lidingö. Vi påminner om att ni så snart som möjligt går in och anmäler representanter från både klubbar, klassförbund och distrikt. I inbjudan finner du mer information och det går bra att delta både på plats och digitalt. Vi hoppas att vi tillsammans får en bra dialog om vår framtida struktur och arbetssätt för att vi ska bli ett än mer fungerande förbund med engagerande medlemmar.

 

Upplägget kommer att vara dialog och diskussioner på lördagen och under söndagen går vi över till förhandlingar och beslut. Alla handlingar är publicerade sedan den 15 mars längst ner på sidan som det är länkat till. Där hittar du också en läsanvisning. Hoppas så många som möjligt är med och påverkar förbundets utveckling.

 

Stark verksamhetsplan 2024 - 2025

Strax före jul antog vi en verksamhetsplan som är två-årig. D.v.s. för åren 2024 och 2025. Den följer Riksidrottsförbundets planering och är kopplad till hur förbundet får stöd för till exempel olika projekt. Planen är nu bra kopplad till vår strategi och våra fyra fokusområden. Till verksamhetsplanen är en ekonomi för genomförande avvägd. Styrelsen konstaterar att med bokslutet från 2023 bakom oss och genom de stöd vi erhåller från Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska kommitté, Svenska Sjö och Postkodlotteriet har vi idag en stabil och trygg ekonomi. Vi har också kvar del av återstartsmedlen att nyttja under året som tilldelades extra i samband med pandemin. Sammantaget gör detta att styrelsen kan satsa på våra fokusområden. Ni föreningar och klassförbund som vill ta del och vara med i satsningarna, ta del av verksamhetsplanen, passar det er så ta kontakt med vårt kansli och för en dialog om vilka möjligheter som faktiskt finns.

 

Drömprojekt

Vi hoppas att ni sett att vi fått ytterligare ett ”Drömprojekt” som SSF ansökt om tillsammans med tre andra organisationer, beviljat av Postkodlotteriet – 38,5 miljoner på fyra år. Det förra drömprojektet som vi fick beviljat var ”Optimist för havet”. Från styrelsens sida vill vi framföra de varmaste gratulationerna till kansliets medarbetare för ett fantastiskt arbete. Efter hårt arbete, i samverkan med både Sveriges Olympiska Kommitté, Svenska Skidförbundet och Fryshuset har den gemensamma ansökan från de fyra organisationerna om ett Drömprojekt medfört att nu kan vi tillsammans satsa för att flytta idrotten till nya områden under parollen ”Tillsammans för en bättre värld”. Ännu ett bra steg för att göra Segling tillgänglig för alla. Arbetet kommer att starta upp under hösten och pågå i fyra år.

 

OS-temperaturen

Som ni säkert sett har redan ett par mästerskap i OS-klasserna avgjorts. Svenska intressen har funnits med vid seglingar i ILCA 6 och 7, 49erFX, IQ-foil och 470 mix. Våra två Nacra 17 besättningarna har också testat formen. Sammantaget ser det bra ut inför OS och vi tror att vi kommer att ha ett starkt lag när vi kommer sommarens OS. Det blir spännande att följa den viktiga världscupen i Palma under första veckan i april där både landslag och utvecklingslandslag är på plats.

 

För att få mer info om OS och inför OS så kommer en särskild OS sida att skapas av förbundet och den lanseras under maj månad. Där kommer ni att kunna följa OS seglarna och deras förberedelser samt ta del av program, resultat mm Men redan nu kan ni följa vårt landslag SWE Sailing Team i våra sociala medier på både Facebook och Instagram

 

Utbildning för framtiden

Vintern innebär ofta en paus i seglandet. Men verksamheten ligger inte nere för det. Det är då vi alla jobbar på med att förbereda nästa säsong och en viktig del av förberedelserna är att utbilda nya funktionärer och vidareutbilda de som redan är licensierade funktionärer. Det är både instruktörer till alla seglarskolor, seglingsledare, domare och tekniska kompetenser som t.ex. mätpersoner m.m. som utbildas. I vinter har det varit och är ett bra deltagande och det ger bra förutsättningar för att fortsätta att utveckla kappseglingar på alla nivåer. För att säkra återväxten också på sikt vad gäller funktionärer på den höga kvalité som finns idag inom svensk segling måste vi jobba aktivt. Tillsammans med Arrangörs-, Tekniska, och Regelkommittén har vi från styrelsens sida ett stort fokus på denna fråga inför kommande år. Tack till alla för ett bra jobb denna vinter med ett av de viktigaste uppdragen förbundet har, utbildning.

 

Har ni frågor eller inspel är ni närsomhelst välkomna att höra av er till ssf@ssf.se eller direkt till olof.granander@ssf.se.

 

 

Avslutningsvis vill vi från styrelsens sida önska er en Glad Påsk.

 

Olof Granander

Ordförande

 

Förbundsstyrelsens informationsbrev 1 - 2024

 

Seglarvänner,

 

Kommunikation och dialog - en nyckelfråga

2024 har inletts och vi har redan hunnit med två styrelsemöten. Vi vill med detta informationsbrev presentera och redovisa vilka frågor som ligger på förbundsstyrelsens bord och som är aktuella för oss i seglarsverige. Även annan information som vi i styrelsen vill sprida kan såklart ingå. I november förra året sa vi upp avtalet vi hade med tidningen Båtliv, som en följd av utvärderingen av de enkäter som både vi och Svenska Båtunionen gjort. Därmed har vi beslutat att pausa ”Svensk segelsport” vilket som en del i tidningen, varit en kanal för att sprida information om SSF. Genom detta nyhetsblad hoppas vi på en ökad och snabbare dialog genom att frågor aktualiseras.

 

Från och med årsskiftet kommer förbundets olika nyhetsbrev att utvecklas samtidigt som vi kommer att ta fram en ny kommunikationsstrategi. Arbetet med vår kommunikationsstrategi kommer att ske i två steg. Dels kommer fokus fram till OS i sommar vara just att kommunicera OS. Ett antal kommunikationskanaler att testas och utvärderas. I steg två kommer strategi och plan för 2025 att tas fram. Målet med arbetet är att bredda vår kommunikation för att inkludera mer av vår fantastiska idrott.

 

Inför Seglardagen 13-14 april

Styrelseåret börjar som vanligt med att vi har ett antal motioner att bereda inför Seglardagen i april. Utöver motionerna som finns publicerade på hemsidan arbetar vi med ett förslag till justering av förbundets stadgar beträffande Disciplin- och överklagandenämnden som initierats av Disciplin- och överklagandenämnden. Parallellt sker det relativt omfattande arbetet med att bereda de två organisationsfrågorna som både förra Seglardagen i april 2023 och den extra Seglardagen i november 2023 beslutade. Det sker ett bra arbete inom ramen för både distrikts- och klassförbundsutredningarna. Från styrelsens sida hoppas vi att de båda utredningarna kan presenteras och att vi under Seglardagen tillsammans kan föra en diskussion om nästa steg. Underlag och handlingar ska vara klara och tillgängliga på hemsidan senast den 15 april.

 

Strax före jul antog vi en två-årig verksamhetsplan för 2024 och 2025. Den följer Riksidrottsförbundets planering och är kopplad till hur förbundet får stöd för till exempel olika projekt. Planen är nu bra kopplad till vår strategi och våra fyra fokusområden. Till verksamhetsplanen är också ekonomi kopplat. Eftersom vi först efter årsskiftet får de senaste uppgifterna om vilka bidrag vi erhåller slutligt så fastställde styrelsen budgeten vid senaste mötet. Verksamhetsplan och budget kommer att som vanligt redovisas vid Seglardagen.

 

Det kommer alltså hända mycket på Seglardagen, ta chansen att delta på en spännande Seglardag på Bosön i Stockholm 13-14 april.

 

Inför OS 2024

Utöver motioner och propositioner händer det en del saker på den internationella arenan. På landslagssidan har bland annat VM för ILCA herrar och damer avgjorts i Australien respektive i Argentina. Också ILCA VM Master har seglats liksom VM för iQFOiL. För SWE Sailing Team fortsätter nu försäsongen med träningsläger, mästerskap och viktiga kappseglingar som del i förberedelser inför OS respektive kval.

 

På den internationella arenan fortsätter vi att bevaka den svenska idrottsrörelsens ställningstagande om hur vi ser på ryskt och belarusiskt deltagande i skuggan av det angreppskrig som inleddes 2022 av Ryssland med stöd av Belarus. Inom seglingen är vår hållning tydlig tillsammans med övriga nordiska länder att vi anser att atleter och ledare från dessa länder inte ska tillåtas att delta i arrangemang och tävlingar. IOK har beslutat annat och därefter har World Sailing öppnat för deltagande under neutral flagg under OS 2024. Här kan ni läsa mer om beslutet.

 

Båtliv Sverige

Under drygt ett år har dialogen mellan båtorganisationerna i Sverige utvecklats. För oss är det ett sätt att tillvarata och bevaka frågor som berör våra medlemsföreningar direkt eller indirekt. Det kan röra sig om sjösäkerhetsfrågor, rätten att ha tillgång till våra vatten, hållbarhetsfrågor i alla perspektiv för att ge några exempel. Tillsammans med Svenska Kryssarklubben, Svenska Båtunionen, SweBoat, Riksföreningen Gästhamnar Sverige står vi bakom samarbetet Båtliv Sverige. Genom en utvecklad dialog och samarbete bevakar vi båtlivets frågor med gemensam röst. Ett exempel är att vi strax före jul lämnade in ett gemensamt yttrande till Havs- och vattenmyndigheterna och den kartläggning över vattenområden som lämpar sig för havsbaserad vindkraft. Från styrelsens sida ser vi det värdefullt att samverka och på det sättet kunna göra lite mer.

 

Avslutningsvis vill vi passa på att hälsa Mattias Berg från Uppland-Gästriklands Seglarförbund välkommen som ordförande i en av våra viktiga kommittéer, Barn- och Ungdomskommittén. Han tar över efter Malin Rydbeck, tack Malin för dina insatser!

 

Har du frågor eller inspel är du närsomhelst välkommen att höra av dig till ssf@ssf.se eller direkt till olof.granander@ssf.se.

 

 

Seglarhälsningar,

 

Olof Granander

Ordförande