Styrelsen informerar

Här kan du läsa styrelsens löpande rapporter om vad som händer i förbundet.

Informationsbrev 2 2024
Informationsbrev 1 2024

Förbundsstyrelsens informationsbrev 2 2024

 

Seglarvänner,

 

Seglardagen närmar sig.

Påsken är snart här och det betyder att samtidigt som förberedelserna går på högvarv för säsongen så närmar vi oss också vårt årsmöte, Seglardagen. 13 till 14 april är datumet och platsen är Bosön på Lidingö. Vi påminner om att ni så snart som möjligt går in och anmäler representanter från både klubbar, klassförbund och distrikt. I inbjudan finner du mer information och det går bra att delta både på plats och digitalt. Vi hoppas att vi tillsammans får en bra dialog om vår framtida struktur och arbetssätt för att vi ska bli ett än mer fungerande förbund med engagerande medlemmar.

 

Upplägget kommer att vara dialog och diskussioner på lördagen och under söndagen går vi över till förhandlingar och beslut. Alla handlingar är publicerade sedan den 15 mars längst ner på sidan som det är länkat till. Där hittar du också en läsanvisning. Hoppas så många som möjligt är med och påverkar förbundets utveckling.

 

Stark verksamhetsplan 2024 - 2025

Strax före jul antog vi en verksamhetsplan som är två-årig. D.v.s. för åren 2024 och 2025. Den följer Riksidrottsförbundets planering och är kopplad till hur förbundet får stöd för till exempel olika projekt. Planen är nu bra kopplad till vår strategi och våra fyra fokusområden. Till verksamhetsplanen är en ekonomi för genomförande avvägd. Styrelsen konstaterar att med bokslutet från 2023 bakom oss och genom de stöd vi erhåller från Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska kommitté, Svenska Sjö och Postkodlotteriet har vi idag en stabil och trygg ekonomi. Vi har också kvar del av återstartsmedlen att nyttja under året som tilldelades extra i samband med pandemin. Sammantaget gör detta att styrelsen kan satsa på våra fokusområden. Ni föreningar och klassförbund som vill ta del och vara med i satsningarna, ta del av verksamhetsplanen, passar det er så ta kontakt med vårt kansli och för en dialog om vilka möjligheter som faktiskt finns.

 

Drömprojekt

Vi hoppas att ni sett att vi fått ytterligare ett ”Drömprojekt” som SSF ansökt om tillsammans med tre andra organisationer, beviljat av Postkodlotteriet – 38,5 miljoner på fyra år. Det förra drömprojektet som vi fick beviljat var ”Optimist för havet”. Från styrelsens sida vill vi framföra de varmaste gratulationerna till kansliets medarbetare för ett fantastiskt arbete. Efter hårt arbete, i samverkan med både Sveriges Olympiska Kommitté, Svenska Skidförbundet och Fryshuset har den gemensamma ansökan från de fyra organisationerna om ett Drömprojekt medfört att nu kan vi tillsammans satsa för att flytta idrotten till nya områden under parollen ”Tillsammans för en bättre värld”. Ännu ett bra steg för att göra Segling tillgänglig för alla. Arbetet kommer att starta upp under hösten och pågå i fyra år.

 

OS-temperaturen

Som ni säkert sett har redan ett par mästerskap i OS-klasserna avgjorts. Svenska intressen har funnits med vid seglingar i ILCA 6 och 7, 49erFX, IQ-foil och 470 mix. Våra två Nacra 17 besättningarna har också testat formen. Sammantaget ser det bra ut inför OS och vi tror att vi kommer att ha ett starkt lag när vi kommer sommarens OS. Det blir spännande att följa den viktiga världscupen i Palma under första veckan i april där både landslag och utvecklingslandslag är på plats.

 

För att få mer info om OS och inför OS så kommer en särskild OS sida att skapas av förbundet och den lanseras under maj månad. Där kommer ni att kunna följa OS seglarna och deras förberedelser samt ta del av program, resultat mm Men redan nu kan ni följa vårt landslag SWE Sailing Team i våra sociala medier på både Facebook och Instagram

 

Utbildning för framtiden

Vintern innebär ofta en paus i seglandet. Men verksamheten ligger inte nere för det. Det är då vi alla jobbar på med att förbereda nästa säsong och en viktig del av förberedelserna är att utbilda nya funktionärer och vidareutbilda de som redan är licensierade funktionärer. Det är både instruktörer till alla seglarskolor, seglingsledare, domare och tekniska kompetenser som t.ex. mätpersoner m.m. som utbildas. I vinter har det varit och är ett bra deltagande och det ger bra förutsättningar för att fortsätta att utveckla kappseglingar på alla nivåer. För att säkra återväxten också på sikt vad gäller funktionärer på den höga kvalité som finns idag inom svensk segling måste vi jobba aktivt. Tillsammans med Arrangörs-, Tekniska, och Regelkommittén har vi från styrelsens sida ett stort fokus på denna fråga inför kommande år. Tack till alla för ett bra jobb denna vinter med ett av de viktigaste uppdragen förbundet har, utbildning.

 

Har ni frågor eller inspel är ni närsomhelst välkomna att höra av er till ssf@ssf.se eller direkt till olof.granander@ssf.se.

 

 

Avslutningsvis vill vi från styrelsens sida önska er en Glad Påsk.

 

Olof Granander

Ordförande

 

Förbundsstyrelsens informationsbrev 1 - 2024

 

Seglarvänner,

 

Kommunikation och dialog - en nyckelfråga

2024 har inletts och vi har redan hunnit med två styrelsemöten. Vi vill med detta informationsbrev presentera och redovisa vilka frågor som ligger på förbundsstyrelsens bord och som är aktuella för oss i seglarsverige. Även annan information som vi i styrelsen vill sprida kan såklart ingå. I november förra året sa vi upp avtalet vi hade med tidningen Båtliv, som en följd av utvärderingen av de enkäter som både vi och Svenska Båtunionen gjort. Därmed har vi beslutat att pausa ”Svensk segelsport” vilket som en del i tidningen, varit en kanal för att sprida information om SSF. Genom detta nyhetsblad hoppas vi på en ökad och snabbare dialog genom att frågor aktualiseras.

 

Från och med årsskiftet kommer förbundets olika nyhetsbrev att utvecklas samtidigt som vi kommer att ta fram en ny kommunikationsstrategi. Arbetet med vår kommunikationsstrategi kommer att ske i två steg. Dels kommer fokus fram till OS i sommar vara just att kommunicera OS. Ett antal kommunikationskanaler att testas och utvärderas. I steg två kommer strategi och plan för 2025 att tas fram. Målet med arbetet är att bredda vår kommunikation för att inkludera mer av vår fantastiska idrott.

 

Inför Seglardagen 13-14 april

Styrelseåret börjar som vanligt med att vi har ett antal motioner att bereda inför Seglardagen i april. Utöver motionerna som finns publicerade på hemsidan arbetar vi med ett förslag till justering av förbundets stadgar beträffande Disciplin- och överklagandenämnden som initierats av Disciplin- och överklagandenämnden. Parallellt sker det relativt omfattande arbetet med att bereda de två organisationsfrågorna som både förra Seglardagen i april 2023 och den extra Seglardagen i november 2023 beslutade. Det sker ett bra arbete inom ramen för både distrikts- och klassförbundsutredningarna. Från styrelsens sida hoppas vi att de båda utredningarna kan presenteras och att vi under Seglardagen tillsammans kan föra en diskussion om nästa steg. Underlag och handlingar ska vara klara och tillgängliga på hemsidan senast den 15 april.

 

Strax före jul antog vi en två-årig verksamhetsplan för 2024 och 2025. Den följer Riksidrottsförbundets planering och är kopplad till hur förbundet får stöd för till exempel olika projekt. Planen är nu bra kopplad till vår strategi och våra fyra fokusområden. Till verksamhetsplanen är också ekonomi kopplat. Eftersom vi först efter årsskiftet får de senaste uppgifterna om vilka bidrag vi erhåller slutligt så fastställde styrelsen budgeten vid senaste mötet. Verksamhetsplan och budget kommer att som vanligt redovisas vid Seglardagen.

 

Det kommer alltså hända mycket på Seglardagen, ta chansen att delta på en spännande Seglardag på Bosön i Stockholm 13-14 april.

 

Inför OS 2024

Utöver motioner och propositioner händer det en del saker på den internationella arenan. På landslagssidan har bland annat VM för ILCA herrar och damer avgjorts i Australien respektive i Argentina. Också ILCA VM Master har seglats liksom VM för iQFOiL. För SWE Sailing Team fortsätter nu försäsongen med träningsläger, mästerskap och viktiga kappseglingar som del i förberedelser inför OS respektive kval.

 

På den internationella arenan fortsätter vi att bevaka den svenska idrottsrörelsens ställningstagande om hur vi ser på ryskt och belarusiskt deltagande i skuggan av det angreppskrig som inleddes 2022 av Ryssland med stöd av Belarus. Inom seglingen är vår hållning tydlig tillsammans med övriga nordiska länder att vi anser att atleter och ledare från dessa länder inte ska tillåtas att delta i arrangemang och tävlingar. IOK har beslutat annat och därefter har World Sailing öppnat för deltagande under neutral flagg under OS 2024. Här kan ni läsa mer om beslutet.

 

Båtliv Sverige

Under drygt ett år har dialogen mellan båtorganisationerna i Sverige utvecklats. För oss är det ett sätt att tillvarata och bevaka frågor som berör våra medlemsföreningar direkt eller indirekt. Det kan röra sig om sjösäkerhetsfrågor, rätten att ha tillgång till våra vatten, hållbarhetsfrågor i alla perspektiv för att ge några exempel. Tillsammans med Svenska Kryssarklubben, Svenska Båtunionen, SweBoat, Riksföreningen Gästhamnar Sverige står vi bakom samarbetet Båtliv Sverige. Genom en utvecklad dialog och samarbete bevakar vi båtlivets frågor med gemensam röst. Ett exempel är att vi strax före jul lämnade in ett gemensamt yttrande till Havs- och vattenmyndigheterna och den kartläggning över vattenområden som lämpar sig för havsbaserad vindkraft. Från styrelsens sida ser vi det värdefullt att samverka och på det sättet kunna göra lite mer.

 

Avslutningsvis vill vi passa på att hälsa Mattias Berg från Uppland-Gästriklands Seglarförbund välkommen som ordförande i en av våra viktiga kommittéer, Barn- och Ungdomskommittén. Han tar över efter Malin Rydbeck, tack Malin för dina insatser!

 

Har du frågor eller inspel är du närsomhelst välkommen att höra av dig till ssf@ssf.se eller direkt till olof.granander@ssf.se.

 

 

Seglarhälsningar,

 

Olof Granander

Ordförande