Seglarförbundet ny medlem i Svenskt Friluftsliv

  • 24 apr 2024

image: Seglarförbundet ny medlem i Svenskt Friluftsliv

Svenska Seglarförbundet har nu tagit steget in som en av totalt 28 medlemsorganisationer i Svenskt Friluftsliv – en av Sveriges största folkrörelser. - Vårt medlemskap i Svenskt Friluftsliv skapar möjligheter för oss att samverka kring friluftslivet framför allt på vattnet – och att sänka trösklarna till båtlivet, vilket är en av våra strategiska frågor, säger Marie Björling Duell, förbundsdirektör & sportchef.

Svenskt Friluftsliv företräder 28 ideella friluftsorganisationer i Sverige och är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter. De är en paraplyorganisation med närmare 7 000 lokala och regionala föreningar. Tillsammans har de cirka två miljoner medlemmar, varav minst 300 000 är barn och ungdomar.

- Svenska Seglarförbundet är en kraft som värnar om gemenskap varvat med naturupplevelser och oförglömliga actionfyllda äventyr, likväl en stilla båtfärd genom ett vackert landskap. Intresseföreningen främjar fysisk aktivitet och bedriver verksamhet i stort som sker för välbefinnande och rekreation i natur- och kulturlandskap och är beroende av att allemansrätten vårdas och värnas, säger Cecilia Magnusson, ordförande för Svenskt Friluftsliv.

- Medlemskapet blir en viktig pusselbit för oss och våra föreningar kring all segling som inte är kopplat till idrottande och tävling, vilket är en del av vår verksamhet. Vi blir också en del av ett forum där vi kan samverka inom andra områden som är viktiga för oss som exempelvis hållbarhet och allemansrätten, säger Marie och fortsätter:

– Vi hoppas och tror att fler av våra medlemmar känner sig ännu mer hemma i Seglarförbundet när vi nu också är en del av Svenskt Friluftsliv.

Ett av Svenskt Friluftslivs viktigaste uppdrag är att driva påverkansarbete kring friluftsfrågor. Syftet med arbetet är att skapa bästa förutsättningar för medlemsorganisationerna att bedriva sin verksamhet och för allmänhet att idka friluftsliv.

– Det här ger oss en bra plattform att samverka och samarbeta med andra friluftsorganisationer samt skapar möjligheter för oss att vara med och ta vårt ansvar för svenskt friluftsliv. Det kan handla om olika delar inom seglingen såsom att sänka trösklarna för barn och ungdomsverksamhet som inte är inriktad mot tävling eller att verka för en än mer hållbar fritidssegling, avslutar Marie Björling Duell, förbundsdirektör och sportchef på Seglarförbundet.