Säkerhet


Seglarförbundets säkerhetspolicy

Säkerheten ska prioriteras högt inom förbundet och därför har Seglarförbundets styrelse fastställt en policy för allt uppträdande på vattnet. 

Läs Seglarförbundets säkerhetspolicy här.

Läs den engelska versionen, Swedish Sailing Federation's Safety Code, här.  (Under uppdatering)

 

Tillbaka till toppen - Till Båtar och Mätbrev


Försäkringar

På vår sida "Försäkringskollen" där du får reda på alla försäkringar som ingår i medlemskapet i Seglarförbundet men också har möjlighet att teckna viktiga tilläggsförsäkringar. https://www.seglarforsakring.se/

Tillbaka till toppen - Till Båtar och Mätbrev


Flytväst

Vid all kappsegling i Sverige är flytväst obligatoriskt att bära för samtliga ombord från det att man lämnar kajen tills man åter kommer iland. 

Har du en uppblåsbar flytväst? Här finns ett serviceprotokoll för att kolla att den fungerar. 

Tillbaka till toppen - Till Båtar och Mätbrev


Säkerhet för jolleseglare

Som jolleseglare finns risk att kappsejsa och då fastna under båten, då kan det vara bra att ha en kniv för att kunna skära av tampen man fastnat i. Då kan det vara bra att ha en så kallad nödkniv lättillgänglig på sig. Till exempel finns Spinlock Safety Line Cutter (Spinlock nödkniv på svenska) att köpa i vissa båttillbehörsbutiker. 

Tillbaka till toppen - Till Båtar och Mätbrev


Säkerhet för seglare med trapets

Ett trapetsbälte som bärs av en tävlande och används när den tävlande står i trapets ska vara av typen med snabbutlösning som överensstämmer med ISO 10862 och som tillåter den tävlande att när som helst lösgöra sig från kroken eller annan fästmetod. Anmärkning: Regel 50.1c gäller fr.o.m. 1 januari 2023. Regelboken finner du här

Tillbaka till toppen - Till Båtar och Mätbrev


Säkerhet för distans- och havskappseglare


World Sailing delar in säkerheten vid kappsegling i kustområden och på öppet hav i olika kategorier. Du kan läsa mer om dessa kategorier på WS:s hemsida här.

När man ska delta på havskappseglingar är det viktigt att ha kunskap om hur man ska hantera nödlägen och säkerheten ombord. Du kan läsa mer om utbildningar för havskappseglare här

Här kan du läsa mer om hur en helikopterräddning går till.

Säkerhetsbestämmelser för havskappsegling

När en arrangör bjuder in till havskappsegling så hänvisas till en viss kategori i Säkerhetsbestämmelserna - WS Offshore Special Regulations - bestämmelser som båtarna ska uppfylla. Det är ägarens skyldighet att se till att såväl båtens som övrig personlig utrustning är i sådant skick att de uppfyller ställda krav.  Vid frågor, kontakta alltid den hos arrangören som ansvarar för säkerhetsfrågorna. Säkerhetsbestämmelserna finns publicerade på World Sailings hemsida. De finns för såväl enskrovs- som flerskrovsbåtar i respektive säkerhetskategori. Se ett urval i dokumentbanken här intill.

Tillbaka till toppen - Till Båtar och Mätbrev


Köl- och roderbesiktning

För att deltaga på kappseglingar i Sverige som tillämpar World Sailings Offshore Special Regulations kategori 3, eller högre, skall en okulär besiktning av köl och roder dokumenteras och rapporteras.  Exempel på regattor som tillämpar kategori 3 är Gotland runt eller Raymarine2Star,

Säkerhetsbestämmelserna, OSR 3.02, kräver att en okulär besiktning av kölinfästning inklusive kölbultar och roder med tillhörande styrsystem genomförs minst vartannat år och alltid efter en grundstötning. Besiktningen skall dokumenteras och kunna visas upp för arrangören vid registrering. (Länk till WS Offshore Special Regulations, OSR)

  • Svenska Seglarförbundet tillhandahåller ett webbaserat register över genomförda inspektioner där båtägaren kan ladda upp dokumentation och bilder från en genomförd inspektion och där arrangörer kan se vilka båtar som har genomfört inspektionen. För båtar som har mätbrev utfärdade av SSF kommer det vara kostnadsfritt att använda registret. Registret nås via denna länk: Köl- och roderbesiktning
  • För seglingar under kategori 3 får båtägaren själv genomföra inspektionen med hjälp av den mall som Tekniska Kommittén utarbetat. Om båtägaren så önskar får man anlita hjälp av en kvalificerad person t ex. en besiktningsman, båtbyggare från ett varv eller annan kvalificerad person.
  • För segling under kategori 0 till 2 krävs att strukturbesiktningen utförs av en oberoende kvalificerad person. Exempel på kategori 0 till 2 är Fastnet Race, Sydney Hobart Race, The Ocean Race.
  • De mät- eller besiktningspersoner som licenseras av SSF för redskapskontroll vid kappsegling är generellt inte att anse som kvalificerade personer och förväntas inte utföra strukturinspektioner.
  • Båtar som skall kappsegla utomlands kan behöva en besiktning som är utförd av en oberoende kvalificerad person. 

Instruktioner för hjälp vid inspektion finner du här
Övriga dokument finner du i dokumentbanken eller längst upp på sidan i vänsterspalten (på en större skärm) / längst ner på denna sida (på en liten skärm)

Vid frågor kontakta Patrik Erlandsson, ansvarig för båtteknik på Svenska Seglarförbundets kansli patrik@ssf.se.

 

Tillbaka till toppen - Till Båtar och Mätbrev