Bilda nytt klassförbund

 

Klassregelmallar

Klassregler är till för att definiera båten som idrottsredskap i tävling (kappsegling). Klassregler ska följa den mall som har beslutats av World Sailing i syfte är att få en enhetlig form på reglerna så att de blir distinkta och samtidigt förenkla författandet för klassförbundet. Dessutom anges i mallarna vilka möjligheter som finns att certifiera (mäta in) båtens olika delar, oberoende av varandra, och därigenom kunna certifiera dem redan vid tillverkning. För närvarande finns två mallar - en för klasser med avsikt att segla SM och en mall för övriga.

Mallarna är skrivna för s.k. förbjudande klassregler. I mallen för klassregler för båt med SM-status är detta tydligt inskrivet.

Förbjudande klassregler innebär att man, utgående från en normalbåt med skrov, bihang, rigg och segel har definierat vilka förändringar man får göra och hur man får använda båten och dess utrustning.

Regelmall 1 är för klasser som har, eller avser skaffa sig SM-status

Regelmall 2 är för övriga klasser

 

Tillbaka till sidan klassförbund