Kappseglingsfunktionär

Svensk segling har stort behov av funktionärer. Det är tack vare er funktionärer som vi kan arrangera så mycket bra kappsegling.

Vill du utbilda dig till kappseglingsfunktionär, seglingsledare, domare, mätperson el. besiktningsman? Då börjar du med Seglingens ledarskap grund. Utöver teorin på webben så genomför du praktik på klubbens kappseglingar.

På denna sidan kan du söka aktuella kurser
 

Steg 1:

Seglingens ledarskap grund

Steg 2:
Seglingsledare
Domare
Mätning & Besiktning


Seglingsledare

Seglingens stegutbildningar för seglingsledare.

Steg 1:
Seglingens ledarskap grund
Utbildning till kappseglingsfunktionär är inkluderad i Seglingens ledarskap grund.

Steg 2:
Blå Seglingsledare

Steg 3:
Röd Seglingsledare

Steg 4:
Svart Seglingsledare (IRO)

Fortbildning

 


Blå Seglingsledare

Mål
Efter kursen skall deltagaren kunna verka som Seglings- och Tävlingsledare vid mindre lokala och regionala regattor.

Förkunskapskrav
Seglingens Ledarskap Grund

Kursinnehåll (12 tim teori + 6-12 tim praktik)
Organisation
Mallar och bestämmelser
Säkerhet
Befattningsbeskrivningar
Kommunikation
Resultatberäkning
Genomföra kappsegling
 

Tillbaka till toppen


Röd Seglingsledare 

Ansök via detta formulär

Utbildningen vänder sig till Blå Seglingsledare som vill erhålla licens som Röd Seglingsledare vid nationella tävlingar och mästerskap.

Mål
Efter genomförd utbildning skall deltagaren kunna fungera som seglingsledare vid Svenska Mästerskap och andra större nationella/internationella tävlingar.

Förkunskapskrav
Innehar Blå Seglingsledarlicens och har i rollen som seglingsledare genomfört minst fyra sanktionerade kappseglingar på blå nivå under de 24 senaste månaderna där minst en haft mer än 15 deltagande båtar.

Tillvägagångssätt
Den som uppfyller förkunskaperna skickar in en ansökan om att bli Röd Seglingsledare via detta formulär 

Om förkunskapskraven är uppfyllda kommer färdighet i rollen praktiskt kontrolleras och godkännas av föreläsare. Vilket görs under en föreläsarledd praktik vid en röd tävling (JSM rekommenderas). 

 

Tillbaka till toppen


Svart Seglingsledare (International Race Officer) 

Utbildningen vänder sig till Röda Seglingsledare med lång erfarenhet och som Svenska Seglarförbundet har ett behov av att vidareutbilda för att tjänstgöra på Internationella mästerskap.

På World Sailing hittar du all information om hur det går till att bli IRO:

 

Tillbaka till toppen


Fortbildning Seglingsledare

Att man genomgår fortbildningen de år då en ny version av kappseglingsreglerna börjar gälla.

Att mellan fortbildningstillfällena genomföra praktik som seglingsledare.

Klicka här för att komma till utbildningsprogrammet för se om det finns några planerade fortbildningar just nu.

 

Tillbaka till toppen


Domare

Seglingens stegutbildningar för domare 

Steg 1:

Seglingens ledarskap grund
Grundkurs Kappseglingsregler
är det första steget för dig som vill utbilda dig till domare. I den här webbkursen går vi igenom grunderna i de regler och villkor som gäller för segelsporten. Grundkurs Kappseglingsregler görs enskilt på webben eller som lärgrupp tillsammans på klubben. Kursen tar cirka 3-16 timmar att genomföra.

Steg 2:
Blå domare förhandling- respektive direktdomare 
Blå matchdomare (direktdomare matchrace)

Steg 3:
Röd domare
Röd matchdomare

Fortbildning domare

Seg 4:
Svart domare (International Judges)
Svart matchdomare (International Umpire)

Tillbaka till toppen


Blå domare

Blå domare innefattar 3 block:
Blå Förhandlingsdomare 
Blå Direktdomare
Regel 42 (Appendix P)

Vilken ordning blocken genomförs spelar ingen roll. Dock rekommenderas ovan nämnda ordning. Samtliga delkurser + godkända prov + praktik krävs för licens som blå domare.

Praktik ska (före eller) efter förhandlingsdomarkursen, som bör omfatta minst två sanktionerade tävlingar. Praktiken som genomförs för Regel 42 delen går att tillgodoräkna sig även för denna del.

Domaren själv ansvar att genomförd praktik dokumenteras. Det kan göras genom att be tävlingens ansvarig domare skicka en e-post som  sparars och redovisas vid ansökan.

Efter godkända kurser och dokumenterad praktik, skicka ansökan om licens som blå domare till Svenska Seglarförbundet.

 

Tillbaka till toppen


Blå förhandlingsdomare

Förkunskapskrav
Seglingens Ledarskap Grund
Grundkurs kappseglingsregler och godkänt regelprov

Rekommendation
Erfarenhet kappseglingskunskap
Motobåtskörning

Genomförande
Föreläsarledd teoretisk kurs om 15 tim  + 1,5 tim prov

Kursinnehåll
Före tävling
Ute på banan
Protester och gottgörelser
Formalia
Fastställa fakta
Leda förhandling
Mätprotester
Appendix
Disciplin, Regeltolkningar, SSF:s hemsida

Praktik tillsammans med licensierad blå eller röd förhandlingsdomare kan genomföras (före eller) efter teoridelen och bör omfatta två sanktionerade tävlingar. 

Godkänd kurs och praktik ger licens som blå förhandlingsdomare.

 

Tillbaka till toppen


Blå Direktdomare

Förkunskapskrav
Seglingens Ledarskap Grund 
Grundkurs kappseglingsregler och godkänt regelprov

Rekommendation
Erfarenhet kappseglingskunskap
Motorbåtskörning

Kursinnehåll 4 tim teori + 2 tävlingsdagar praktik
Appendix UF
Orientering om annan direktdömning (lagkappsegling, matchracing, RC)
Positionering
KSR42
Inbjudan och seglingsföreskrifter

Praktik genomförs i samband med utbildningen, minst två dagar, på tävling med direktdömd fleetracing.

Godkänd kurs och praktik ger licens som blå direktdomare. 

 

Tillbaka till toppen


Regel 42 (Appendix P)

Förkunskapskrav
Seglingens Ledarskap Grund 
Grundkurs Kappseglingsregler och godkänt regelprov

Rekommendation
Erfarenhet kappseglingskunskap
Motorbåtskörning

Någon särsklid 42-kurs finns för närvarande inte, men på både förhandligs- och direktdomarkursen genomförs en teoridel om KSR 42 och Appendix P. Den som vill bli licenserad domare ska förutom teori om KSR 42 ha genomfört dokumenterad praktik tillsammans med en erfaren röd domare på en jolleregatta där Appendix P tillämpas.

 

Tillbaka till toppen


Röd Domare

Ansök om att bli Röd Domare via det här formuläret

Förkunskapskrav
Licensierad blå domare
Dokumenterad praktik som huvuddomare på regionala tävlingar (blå nivå) med appendix P.
Dokumenterad praktik från nationella eller internationella tävlingar.
Deltagit i domarseminarium inom en 4-årsperiod. 

Den som anser sig uppfylla förkunskapskraven kan ansöka till SSF om att få bli licensierad röd domare. SSF utser då en examinator bland föreläsarna på domarlinjen.

Examination utförs i samband med nationell eller internationell tävling där Appendix P tillämpas och där den sökande är huvuddomare tillsammans med examinatorn. 

Examinatorn kontrollerar kunskaper om:
Domarboken
World Sailing IJ manual
Tolkningsfall i Case book
Q&A
Disciplinära straff (KSR 69, RF kap. 14)
Överklaganden

Examinatorn rapporterar till SSF genomförd och godkänd examination, varefter SSF utfärdar licens som röd domare efter godkännande av Regelkommittén.

 

Tillbaka till toppen


Svart domare (International Judges)

Stegen för att bli en "International Judge" beskrivs på World Sailings hemsida här: http://www.sailing.org/raceofficials/international-judges.php

 

Tillbaka till toppen


Blå Matchdomare 

Förkunskapskrav
Seglingens Ledarskap Grund 
Grundkurs Kappseglingsregler och godkänt regelprov

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till domare som vill döma matchracingseglingar på grön och blå nivåer.

Mål
Att lära hur en matchdomare agerar på banan och hur man gör för att fatta snabba beslut.

Kursinnehåll 16 tim teori+praktik
KSR Appendix C 5 tim
KSR C 1-6 och C7-8 

Kommunikation 2 tim, domarpar, övriga

KSR Del 2 3 tim
Positionering domarbåt/vingbåt

Utrustning 1 tim

Inbjudan och SF 1 tim

KSR Del 2 vattenövningar 4 tim
Positionering domarbåt/vingbåt
Rorsmansmöten 

Skriftligt prov 1 tim

Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Blå Matchdomare.

 

Tillbaka till toppen


Röd Matchdomare

Motsvarar tidigare Förbundsmatchdomarutbildning

Förkunskapskrav
Genomgången Blå Matchdomarkurs samt godkänt prov för licens till blå Matchdomare.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till domare som vill döma matchraceseglingar på alla nivåer.

Mål
Kursen syftar till att för deltagaren bygga på matchdomarutbildningen för att fungera som chefsdomare vid en tävling.

Kursinnehåll 16 tim teori
SR Appendix C 8 tim
C6 – Gottgörelse
C9-11- Calls och Case

Inbjudan och SF 2 tim

Administrativt arbete 2 tim
Planering
Rapproter till SSF och World Sailing

Kommunikation och Positionering 3 tim 

Litteratur 1 tim

Skriftligt prov för den som behöver


Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Röd Matchdomare.

Tillbaka till toppen


Svart domare (International Umpire)

Stegen för att bli internationell matchracing domare beskriv på World Sailingshemsida här: http://www.sailing.org/raceofficials/international-umpires.php

 

Tillbaka till toppen


Fortbildning domare

Fortbildning genomförs årligen genom domarseminarier

För att bibehålla sin licens som domare eller för att fortsätta en påbörjad domarutbildning krävs:

  • Att man genomgår fortbildningskurs de år då en ny version av kappseglingsreglerna börjar gälla
  • Att man mellan fortbildningstillfällena genomför praktik som domare.

Du hittar aktuella fortbildningar på denna sida. 

Tillbaka till toppen


Mätning & Besiktning

Seglingens stegutbildningar för mät- och besiktningsperson.

Vill du utbilda dig till mät- och besiktningsperson? Gör din intresseanmälan här. 

Steg 1:
Seglingens ledarskap grund
Grundutbildning till alla typer av funktionär börjar med en digital kurs om grundläggande ledarskap inom segling.

Steg 2:
Röd Mätperson
Röd Besiktningsperson

Steg 3:
Svarta (internationella) mätlicenser 


Röd Mätperson

Utbildningen genomförs som helgkurs och omfattar såväl teori som praktisk mätning.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personer med båttekniskt intresse och med avsikt att kunna verka som mätperson på nationell nivå. 

Förkunskapskrav
Seglingens Ledarskap Grund
Intresse för båttekniska aspekter. 
(Självstudier Grundläggande Redskapskunskap och godkänt inskickat prov, skickas till deltagaren efter anmälan till kurs) 

Mål
Efter genomgången utbildning skall deltagaren kunna utföra komplett certifiering ("inmätning") av entypsbåtar på nationell nivå samt båtar för nationell respitregel, SRS.

Kursinnehåll 16 timmar varav 4 tim praktik
Genomgång av Redskapsregeln
Mätteknik
Klassregler och SRS-klassregler

Praktik:
Mätning av segel
Mätning av rigg
Mätning av skrov och utrustning

Skriftligt prov

 

Tillbaka till toppen


Röd Besiktningsperson

Utbildningen genomförs som helgkurs och omfattar såväl teori som praktisk mätning.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till funktionär som på regatta eller mästerskap skall genomföra teknisk besiktning på segel, rigg och övrig utrustning.

Förkunskapskrav
Önskvärt att ha deltagit i en besiktningsgrupp vid mästerskap/regatta eller certifieringsmätning av segel/rigg
Seglingens Ledarskap Grund

Mål
Efter genomgången kurs och godkänt prov, skall deltagaren kunna ansvara för en besiktning och besiktningsgrupp vid en regatta/mästerskap.

Kursinnehåll 16 tim 4 tim praktik
Mät-och respitregler
Mätbrevsbeteckningar 

Mätkontroll
Deplacementskontroll
Kontroll av övrig utrustning

Uppbyggnad av besiktningsorganisation

Mätpraktik
Mätning av segel – Avd G
Mätning av rigg – Avd F

Skriftligt prov

 

Tillbaka till toppen


Internationella mätlicenser

Svart Mätperson (internationell)

Utbildningen genomförs centralt genom World Sailing. 

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till erfaren besiktningschef och mätperson som avser att utföra komplicerade inmätningar.

Förkunskapskrav
Genomgången utbildning till Besiktningschef och mätperson och praktik vid flera regattor eller mästerskap.
Behöver ansökas genom SSF för inbjudan av World Sailing. 

Mål
Efter genomgången utbildning skall deltagaren kunna ansvara för avancerad mätning vid inmätning av båtar.

 

Tillbaka till toppen


Svart Klassmätperson (internationell)

Utbildningen genomförs genom World Sailing och/eller Internationellt klassförbund.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till erfaren mätperson som ska fungera som den aktuella klassens officiella mätrepresentant. 

Förkunskapskrav
Genomgången utbildning till besiktningschef och mätperson och praktik vid flera regattor eller mästerskap. 
God kännedom om den aktuella båtklassen 

Mål
Efter genomgången utbildning skall mätpersonen kunna utföra mätkontroller på båttypens samtliga kontrollpunkter och vara förtrogen med lämpliga metoder för dessa.

 

Tillbaka till toppen


Svart ORCi Mätperson

Utbildningen genomförs genom praktik tillsammans med licensierad ORCimätperson. 

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till erfaren mätperson som ska kunna som den aktuella klassens specifika mätrepresentant.

Förkunskapskrav
Genomgången utbildning till mätperson och praktik från tidigare mätningar. 

Mål
Efter genomgången utbildning skall mätpersonen ha god kännedom om olika metoder, samt kunna utföra skrovmätning, stabilitetsmätning och mätning av den övriga utrustningen som ingår i ORCi regeln.

 

Tillbaka till toppen