Hållbara arrangemang

 

SSF Checklistor

Vi har tagit fram praktiska checklistor för arrangörer som vill ordna mer hållbara kappseglingar och evenemang. De innehåller flera olika punkter inom områden som avfall, transporter, inköp, energi och att värna om naturen. Använd den gärna som underlag vid planering och genomförande av era arrangemang. 

Länk till SSF checklista för hållbara arrangemang (och även andra checklistor)

Utdrag:

______________________

 

Fler tips för hållbara idrottsevenemang:

Riksidrottsförbundet har tagit fram en hemsida med inspiration och kunskap för hållbara idrottsevenemang. Där finns tips om allt från allemansrätten och vattenförbrukning till inkludering och hållbara sponsorer.

Länk till RFs sida Hållbara Idrottsevenemang

 

Utdrag:

 

_______________________

Mer

Om du vill har mer hjälp och tips kring att arrangera hållbart, kontakta oss på Seglarförbundets kansli som jobbar med hållbarhet, klubbstöd och arrangemang.