Om tävling och båtklasser

Har du inte kappseglat/tävlat tidigare men är sugen på att komma igång?
Här får du tips på hur det kan gå till. Du kan också lära mer om olika båtklasser.

I filmen går vi igenom de vanligaste tävlingsformerna och typer av båtar som finns inom seglingsidrotten.


Här hittar mer information om:

Kunskapsrektangeln och tävlingsnivåer

Båtklasser

Vilken typ av tävling passar mig?

Tips för dig som förälder

Utbildningar för seglare och båtägare 

Parasegling - för dig med funktionsnedsättning


Kunskapsrektangeln och olika tävlingsnivåer

Inom svensk segling använder vi oss av en pedagogisk modell, kunskapsrektangeln, för att beskriva en seglares kunskaps-och färdighetsnivå. När du börjar segla och träna gör du det på en gul nivå.

Även tävlingar är ”färgade” så att seglaren kan välja tävling efter sin nivå.  
Detta innebär att även instruktörer, tränare, seglingsledare och domare har färgade utbildningsnivåer motsvarande de respektive tävlingsnivåerna.  

Syftet med denna indelning är att skapa tillgänglighet och bra förutsättningar för utveckling på alla nivåer och på så sätt ge roliga, utmanande och stimulerande förutsättningar för alla.  

Varje färg har sina målprofiler som beskriver vilka kunskaper och färdigheter seglaren förväntas utveckla på den aktuella nivån.

Självklart är du som seglare välkommen att delta på en tävling oavsett färgnivå då dessa endast är en vägledning om vilken tävling som kan vara lämplig att delta i. Allt beroende på var du är i din utveckling som seglare.

På den gula nivån seglar du utan att tävla. Det kan gälla ensamsegling eller eskadersegling. Aktiviteter med utbildningar är seglarskola, seglarintyg, förarintyg, kustskepparintyg, utsjöskepparintyg m fl.          

Klicka här för en beskrivning av de olika färgnivåerna för tävling.

Målprofiler för de olika färgerna hittar du i dokumentbanken via denna länk.

Mer om tävling hittar du på vår sida "Tävling" via denna länk.

Tillbaka till toppen


Båtklasser

Inom seglingen har vi flera olika båtar och brädor, alltså många redskap som vi kan använda i vår idrott. Lite grovt kan redskapen delas in i grupperna jolle, bräda, kölbåt, flerskrov och foil. Vi brukar kalla olika typer av båtar för båtklasser, till exempel båtklassen optimistjolle eller båtklassen Nordisk Folkbåt. De mest aktiva klasserna har organiserat sig i ett klassförbund. Du kan läsa mer om våra klassförbud här under "Om oss".

Tillbaka till toppen


Vilken typ av tävling passar mig?

Börja tävla med jolle och bräda
Vem som helst kan börja segla jolle och bräda oavsett ålder. För barn och ungdomar som vill börja  kappsegla på egen hand är jolle- och brädsegling ofta en bra början.

Läs mer om Barn och ungdomssegling här.

Börja tävla med din kölbåt
Funderar på du på att börja kappsegla med din kölbåt? Det vanligaste är att delta i en distanskappsegling där man seglar en bana runt öar och sjömärken. För att kunna räkna fram ett resultat om båtar av olika typ deltar behöver varje båt ett  sk respittal. I Sverige används främst SRS, Svenskt Respit System.

Hur du går tillväga för att skaffa ett SRS-tal kan du läsa mer om här.

Du hittar enkelt tävlingar i din närhet i Sailarena (kappseglingskalendern), där du hittar mer information om respektive regatta. 

Det är viktigt att båten har säkerhetsutrustning ombord, det kan t.ex. vara:
Ankare med kätting/tamp
Bogsertamp
Hinkar
Kniv
Första hjälpenkit
Flytvästar, som alltid ska bäras av alla ombord (så fort båten lämnar bryggan och tills båten är tillbaka i hamn)
VHF (eller mobiltelefon i vattentät påse för att kunna tillkalla hjälp vid behov)

Det rekommenderas att åtminstone en person ombord har kunskap om kappseglingsreglerna. Du kan enkelt ta del av dessa genom att gå en digital regelkurs här. 

Tillbaka till toppen

Tillbaka till sidan Upptäck segling