Moderna föreningen

Sidor: Moderna föreningen (hem) - Utbildning, kompetens och ledarskap - Tillgänglighet och jämställdhet - Medlemskap som engagerar - Hållbar verksamhet - Träning och tävling


Oavsett på vilken nivå ni som förening bedriver segling finns det möjlighet till utveckling inom olika områden i verksamheten. Den moderna föreningen är ett verktyg för att klubben ska kunna utvecklas inom fem olika områden. Dessa är rangordnade i ett färgsystem i ordningen gul, grön, blå, röd och svart där svårighetsgraden att uppfylla en nivå stiger i linje med färgsystemet. Den gula nivån är kärnan och grunden i klubben och innefattar grundläggande faktorer för att vara en föreningen inom idrottsrörelsen medan den svarta nivån kräver en större arbetsinsats för att både uppnå och bibehålla. Färgerna är en rekommenderad ordning av SSF, även om det är möjligt att uppfylla exempelvis blå nivå inom ett område medan klubben fortfarande är gul inom ett annat. 

Sidan är under uppbyggnad och kan därför upplevas ofullständig på vissa punkter, tack för förståelse!

 

De fem områdena i Moderna föreningen:

Utbildning, kompetens och ledarskap
Tillgänglighet och jämställdhet
Medlemskap som engagerar
Hållbar verksamhet
Träning och tävling

 

Vad betyder "alla"?

Under några nivåer nämns uttrycket "Alla" och med det menas:
I Svensk Segling ger vi alla samma möjligheter att delta oavsett könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ekonomiska förutsättningar och ålder.

 

Att arbeta med Moderna föreningen

Verktyget Moderna föreningen är tänkt att vara till hjälp när klubben vill utvecklas inom något område. Det kan användas till små insatser eller stora omfattande strategi- och utvecklingsarbeten i klubben. 

Arbetsmaterial hittar du i vår Dokumentbank, i mappen: Moderna föreningen samt de fem undermapparna. (detta kommer finnas även på denna sida inom kort - utveckling pågår)

Handlingsplan och posters för nedladdning och/eller utskrift

Här hittar du lärgruppshandledningen

 

Kontakt

Har du några frågor kring Moderna föreningen eller behöver hjälp att komma igång med arbetet? Kontakta då någon av oss som arbetar med projektet så försöker vi hjälpa er efter bästa förmåga. Staden visar var vi sitter och jobbar någonstans men självklart rör vi oss ut till er klubbar om ni behöver hjälp på plats oavsett var ni ligger någonstans.

 

Emelie Lindström
Emelie Lindström
Klubbstödsansvarig

Oscar Wersäll
Oscar Wersäll
Klubbkonsulent Stockholm

Raul Fuentes
Raul Fuentes
Klubbkonsulent Skåne

Karin Knigge
Karin Knigge
Paraseglingsansvarig