Blanketter och protokoll

Här hittar du användbara blanketter och protokoll för kappseglingskommittén, protestkommittén och tekniska kommittén, inför och under tävling.

Kappseglingskommitté Protestkommitté Teknisk kommitté
Ändring av seglingsföreskrifter Ansökan enligt KSR 70.5 Säkerhetsbesiktning, bana
Meddelande till deltagarna Protestblankett, framsida Säkerhetsbesiktning, distans
Startfartygsprotokoll Protestblankett, förhandling Besiktning
Nedräkningsprotokoll Kallelse till protestförhandling  
Rundningsprotokoll Beslut från protestförhandling  
Målgångsprotokoll Straff enligt appendix P  
Vindplott Överklagande  
Mästerskapsrapport Underrättelse enligt KSR 61.1b  
Rapport Tävlingsavgift Protest form, page 1  
  Protest form, page 2  
     

Blanketter på engelska finns även att hämta på World Sailings hemsida.

 


Kontraktsmall

Arrangörskommittén har tagit fram en exempelmall för kontrakt mellan klassförbund och klubb som kan användas när klassförbund och klubbar kommer överens om att arrangera en tävling. Mallen kan med fördel användas tillsammans med klassförbundens egna bestämmelser eller rekommendationer till arrangörer.

Ladda hem mallen som word här