Mätbrevsportalen

Mätbrevsportalen är ett register över mätbrev för entypsbåtar men också för SRS-, ORC och IRC-regel för köl- och flerskrovsbåtar. I Mätportalen publiceras dessa mätbrev samt olika tabeller för SRS. 

Klicka här för att direkt nå Mätbrevsportalen 

Mätbrevsportalen är kopplat till Seglarförbundets hemsida men har en fristående webb-plats. Från hemsidan återfinns snabblänkar till olika sorters publicerade, och därmed giltiga, mätbrev. Klicka i så fall här eller knappen vid sidan.

Om du ska söka ett nytt mätbrev eller vill ändra, förnya eller kontrollera ditt befintliga mätbrev går du direkt till Mätbrevsportalen. Då behöver du logga in och och godkänna Seglarförbundets nya användarvillkor. Väl inloggad kan du se dina samtliga registreringar.

Inför 2023 har vi renodlat funktionen så att man undslipper att få många olika inloggningar, och samtidigt får bättre överblick vilka mätbrev man är registrerad på. Varje användare måste först godkänna att vi registrerar personuppgifterna. Utan godkännande kommer tiddigare personuppgifter att successivt raderas.

Man kan förvisso ha flera konton med olika båtar/mätbrev men endast om dessa konton har olika e-postadresser. Annars kan kansliet hjälpa till att flytta ett mätbrev för SRS, ORC eller segelnummer till ett annat konto.

Entypsmätbrev är däremot personliga och vid ägarbyt behöver man göra en formell ansökan genom funktionen i Mätbrevs portalen. Skapa ett nytt konto, eller logga in på ett befintligt personligt konto och begär sedan "ägarbyte" under entypsrubriken.

SRS, ORC och registrering av segelnummer är förvisso också personliga men ägarbyte för dessa är kostnadsfria och meddelas på enklast sätt till matbrev@ssf.se eller srs@ssf.se. Se till att skapa ett personligt konto först.