Mätbrevsportalen

Mätbrevsportalen är ett register över mätbrev för entypsbåtar men också för SRS-, ORC och IRC-regel för köl- och flerskrovsbåtar. I Mätportalen publiceras dessa mätbrev samt olika tabeller för SRS. 

Klicka här för att direkt nå Mätbrevsportalen 

Mätbrevsportalen är kopplat till Seglarförbundets hemsida men har en fristående webb-plats. Från hemsidan återfinns snabblänkar till olika sorters publicerade, och därmed giltiga, mätbrev. Klicka i så fall här eller knappen vid sidan.

Om du ska söka ett nytt mätbrev eller vill ändra, förnya eller kontrollera ditt befintliga mätbrev går du direkt till Mätbrevsportalen. Då behöver du logga in och och godkänna Seglarförbundets nya användarvillkor. Väl inloggad kan du se dina samtliga registreringar.

Inför 2023 har vi renodlat funktionen så att man undslipper att få många olika inloggningar, och samtidigt får bättre överblick vilka mätbrev man är registrerad på. Varje användare måste först godkänna att vi registrerar personuppgifterna. Utan godkännande kommer tidigare personuppgifter att successivt raderas.

Man kan förvisso ha flera konton med olika båtar/mätbrev men endast om dessa konton har olika e-postadresser. Annars kan kansliet hjälpa till att flytta ett mätbrev för SRS, ORC eller segelnummer till ett annat konto.

Entypsmätbrev är däremot personliga och vid ägarbyt behöver man göra en formell ansökan genom funktionen i Mätbrevs portalen. Skapa ett nytt konto, eller logga in på ett befintligt personligt konto och begär sedan "ägarbyte" under entypsrubriken.

SRS, ORC och registrering av segelnummer är förvisso också personliga men ägarbyte för dessa är kostnadsfria och meddelas på enklast sätt till matbrev@ssf.se eller srs@ssf.se. Se till att skapa ett personligt konto först. 

 


Informationsavsnitt

Logga in i Mätbrevsportalen

Dina personuppgifter


SRS 

Förnya

Ändra

Varför visas flera rader av mitt mätbrev

Hjälp i formuläret

Hur ändrar jag segelvalen

SRS för Flerskrov

Köl- och roderbesiktning


ORC och IRC


Mätbrev för klassbåtar / Entypsbåtar


Segelnummer


Hur ändrar jag segelvalen

I SRS-formuläret visas en översikt på varje segel på varsin rad. Det går inte att redigera ett segel direkt i SRS-formuläret, utan man behöver öppna seglets "segelkort".

Man kan radera seglet helt med det röda krysset till höger på seglet rad, men också öppna "segelkortet" med redigeringssymbolen längst till höger:

 

I segelkortet kan man ange mer information och möjligheten att ladda upp ett fotografi på eventuell mätdekal. Vill man ha ett specifikt segel bara för shorthandsegling kan man kryssa i rutan för det och kryssa ur rutan för fulltalig besättning.
Det går bra att helt inaktivera seglet, genom att kryssa ur båda rutorna, och på så vis inte använda seglet i mätbrevet eller beräkningen av SRS-talet, men ändå ha seglet kvar i dina uppgifter ifall du vill aktivera det igen i framtiden.

 

 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor om SRS