Bidrag och projektmedel

Svenska Seglarförbundets klubbstödgrupp har samlat ihop de vanligaste bidragen som finns att söka för klubbens verksamhet i en ny katalog.

Bidragskatalogen 2022 

Det finns information om bidrag till:

  • Anläggning
  • Redskap (båtar, bärdor, radiostyrt, osv)
  • Miljöförbättrande åtgärder
  • Verksamhet

Sen finns också möjligheten till klubbstöd via Svenska Sjö.