Aktiva mätbrev & SRS tabeller

Vid varje kappsegling måste varje båt vara godkänd för de regler som gäller. En del båtklasser har en tillverkarlicens som gör dem automatiskt godkänd. Andra båtklasser behöver ha ett aktivt mätbrev för att deltaga.

Seglar man SRS kan många standardbåtar använda ett respittal från SRS-tabellen, medan andra behöver ha ett anpassat mätbrev som begränsar och värderar just den enskilda båten.

Här nedan finner du snabblänkar till aktiva mätbrev och SRS-tabeller.

Ska du söka ett nytt, förnya eller ändra något i ett mätbrev ska du i stället gå direkt till mätbrevsportalen.  

Läs annars mer om Mätbrevsportalen här.