Fler som fortsätter

När vi nu lyckats fylla våra seglarskolor med förväntansfulla elever hur gör vi då för att väcka ett intresse så att eleverna fortsätter inom seglingen? Det viktigaste är att alla genom seglarskolan får en bra start, det ska vara roligt och en så härlig sammanhållning i gruppen så att alla har hittat ett intresse och nya vänner som det tar emot att lämna. 

Vi är säkert alla överens om att två extra händer som kan hjälpa till på klubben alltid behövs någonstans. Det krävs mycket engagemang ifrån många för att driva en klubb så när vi nu lockat fler till vår klubb får vi se till att göra allt vi kan för att behålla dem. 

Första steget, i arbetet med att behålla så många möjligt, blir att titta på klubbens verksamheter och struktur. Vilka verksamheter bedriver vi? Vilka vägar har vi att erbjuda de som gått seglarskolan? Kan de fortsätta i en träningsgrupp? Kan de utbildas till instruktörer, tränare, funktionärer, domare eller seglingsledare? Har vi någon tävlingssegling där de kan delta med klubbägda båtar? Genom att ställa dessa frågor och svara på dem kan vi utforma en klubblabyrint, det vill säga strukturer som gör att när en elev väl satt sin fot in i klubbens verksamhet blir det svårt att hitta ut igen. Det blir svårt att hitta ut för att det finns hela tiden tydliga vägar att fortsätta på och i klubben har man nu fått sina vänner och trivs. 

Här följer en bild ifrån filmen "Idrotten Vill" som visar faktorer som får unga att fortsätta idrotta efter tonåren. Bedrivs din klubbverksamhet på ett sätt som gör att unga fortsätter engagera sig i föreningen även efter tonåren? 

Här kan du se hela filmen om Idrotten Vill av Riksidrottsförbundet. (återfinns på Youtube) 

 

Tillbaka till toppen


10 tips för att få fler att fortsätta segla från klubbar med Certifierade Seglarskola 


1. Låt glädjen styra. Se till att ha roligt, segla för att ha det bra NU snarare än för att bli bra sen. 

2. ”Mina vänner finns inom seglingen.” Jobba på att bygga en stark gemenskap, grupp och vänskap. 

3. Alla är viktiga! Arbeta för att ha ett individanpassat ledarskap. Dessutom bör ledarna på seglarskolan vara med på de första träningspassen för igenkänning och trygghet. 

 4. Informera om fortsättningsmöjligheterna individuellt. Varför och med vad ska hen fortsätta? Informera också om fortsättningsmöjligheterna i grupp innan, under och efter seglarskolan. ”Sen när ni är med i träningsgruppen…” ”För er som vill hjälpa till på tävlingar…” ”Ni som vill hjälpa till på seglarskolan…” 

5. Ingen avslutning! På många seglarskolor har vi avslutningar och säger ”tack och hej”. SSF Seglarskola är en introduktion till seglingen inte hela mötet med idrotten. Vi måste ta bort gränser mellan seglarskola och träning. Träningsverksamheten är en naturlig fortsättning. I avgiften för seglarskolan ingår första träningsterminen, så det finns inget slutdatum på kursen utan bara diplom för prestationen så här långt. 

6. Stimulera viljan att lära mer med nya utmaningar. Det finns mycket mer att lära och upptäcka inom seglingen. 

7. Ha öppna träningar för alla klubbens medlemmar en gång i veckan. Då ser barn, ungdomar och vuxna varandra och varandras båtar. Det blir en naturlig kunskapsöverföring och de olika möjligheterna inom klubben syns på ett konkret sätt. 

8. Arbeta för en stark klubbkänsla och gemenskap. Erbjud eleverna möjligheter att delta på alla klubbens verksamheter som till exempel poängkappseglingar. 

9. Följa upp seglarskolan för ungdomar och vuxna med kursen ”Seglingens ledarskap grund” och/eller ”Grön kappseglingsfunktionär”, för att sedan rekrytera de till funktionärer till klubbens tävlingar. 

10. Gör pass på seglarskolan som om det vore en träning. ”Så här går en träning i segling till.” 

Fler vuxna som fortsätter/kappsegla 
 

Tillbaka till toppen


Kappseglingsclinic 

Genom att erbjuda kappseglingsclinic för vuxna kan ni erbjuda och nå både de som gått er vuxenseglarskola en fortsättningsverksamhet men också alla de i klubben som seglat mycket men aldrig vågat sig ut på kappseglingsbanan innan. 

Dessutom kan ni erbjud era medlemmar möjligheten att ta Förarintyg eller Kustskepparintyg. En perfekt aktivitet för vintersäsongen. Ni hittar mer information om hur ni genomför förarintygskursen som en lärgrupp på klubben här. 

 

Tillbaka till toppen


Kontakt

Jenny Axhede
Jenny Axhede
Utbildningsansvarig