ORC

Nedanför finner du flera länkar till den information som behövs för att få information, ansöka, ändra eller uppsöka mätbrev för ORCclub och ORCi. Information för jollar, entypsbåtar eller SRS-kappsegling finner du istället här.

Ett ORC-mätbrev är giltigt endast under ett och samma kalenderår och måste förnyas inför varje ny säsong.

För att administrera ORC-mätbrev såsom nyansökan, förnyelse eller ändring gör du genom mätbrevsportalen. I mätbrevsportalen kan du också se alla aktiva svenska mätbrev.

På denna sida hittar du också mer information om:

ORC International

Mätpersoner ORC

Mätbrev ORCi

Prislista ORCi

Mätbrev ORC club

Betalning mätbrev

Resultatberäkning

 

ORC International

ORC är ett mätsystem som baseras på en uppmätning av en mängd fysiska egenskaper på en båt. Varje parameter ingår i en omfattande beräkning för att förutspå en båts prestanda i varje enskild vindstyrka och vindvinkel, ofta förkortat som VPP.

Vid kappsegling under ORCi eller ORCclub kan en arrangör välja från ett flertal olika metoder för att anpassa respiten för varje båt baserat på bansträckning och/eller vindstyrka. Det blir möjligt eftersom mätsystemet förutspår hur snabb en båt är under just rådande vindstyrka och samtidigt fördelningen av mängden kryssbog, läns eller allt däremellan. 

De formler i systemet som ligger till grund för båtarnas förväntade prestanda revideras varje år, och respittalen fluktuerar därför mer eller mindre från år till år

Offshore Racing Congress, ORC, är ett klassförbund anslutet till det internationella seglarförbundet, World Sailing, med uppgift att administrera havskappsegling, där bl.a. reglerna ORC Int. och ORC-Club ingår.
Läs mer på ORC:s hemsida

Tillbaka till toppen av sidan

Mätpersoner ORC

För att rapportera och mäta båt och utrustning som underlag för ett mätbrev till ORC International behövs en särskild ORC licensierad mätperson anlitas. En nationellt utbildad svensk mätperson kan licensiera segel för ORC eller SRS, men inte övriga delar när det gäller ORCi (international).
En nationell mätperson som önskar bli licensierad som ORC-mätperson kontaktar SSF kansli och genomgår en särskild utbildning för detta.

En båtägare eller skeppare kan rapportera den maximala besättningsvikt som ska återfinnas i mätbrevet, medan samtliga övriga delar måste vara kontrollerade av en ORC-mätperson.
Kontakta någon av nedanstående om du har behov av komplett eller kompletterande mätning:

Namn Ort Telefon
Tommy Andersson Uddevalla 0703 944 934
Marek Janiec Malmö 046 144 957
Mikael Lindqvist Saltsjöbaden 070 750 86 23
Johan Tuvstedt Täby 0733 347 907
Håkan Lindqvist Saltsjöbaden 08 717 22 08
Anders Hansen Malmö 0704 45 34 09

 Seglarförbundets Tekniska kommitté certifierar ORC mätmän. 

Tillbaka till toppen av sidan


Mätbrev ORCi

För att kunna kappsegla i ORC-klass krävs att båten har giltigt mätbrev. Det krävs att en licensierad ORC-mätperson mäter varje del av båt och utrustning och rapporterar till det nationella mätkontoret, vilket i Sverige är Svenska Seglarförbundets kansli.
Man kan alltså inte ändra på båt eller utrustning och själv rapportera detta, utan det behöver kontrolleras och omlicensieras av en mätperson. Byter båten ägare förfaller mätbrevet och den nya ägaren behöver göra en ny ansökan, men om inget har ändrats på båt eller utrustning behöver den inte mätas om (om-certifieras) av en mätperson.

En viktig del i prestandaberäkningen är skrovets geometri. Därför digitaliseras varje skrov, köl och roder som ingår i beräkningen. Finns det redan en digital kopia av skrovet från en båtkonstruktör eller laser-scanning av en identisk systerbåt behöver man inte göra detta arbete för varje enskild båt. Skulle det inte finnas en sådan digital kopia är det något som en ORC-mätperson kan utföra på båtägarens bekostnad. Men fortfarande måste den specifika båten mätas individuellt för att bland annat bestämma dess deplacement, rätande moment och övrig utrustning.

Ett mätbrev för ORC, liksom de flesta respitregler, gäller ett kalenderår i taget. Giltighetstiden är med andra ord till den 31 december samma år som mätbrevet utfärdades.

Alla svenska aktiva mätbrev finns publicerade i mätbrevsportalen

Det finns mycket bra information på engelska på ORC's hemsida, www.orc.org

I Sverige är det Svenska Havskappseglingsförbundet som fungerar som klassförbund och organiserar och främjar svensk respitsegling.

Svenska Seglarförbundet beräknar och utfärdar mätbrev.

Endast licensierade svenska ORC-mätpersoner kan genomföra inmätning (certifieringsmätning) i Sverige. Se listan ovanför.

Tillbaka till toppen av sidan


Prislista ORCi 2023

ORC International mätbrev
Nytt mätbrev: 1500 kr
Ägarbyte i aktivt mätbrev: 1000 kr
Förnyat mätbrev: 1500 kr
Ändring i befintligt mätbrev: 1000 kr

VPP
Polardiagram och tabeller: 500 kr

Testkörning av mätbrev
Max 4 olika konfigurationer är gratis för innehavare av aktiva mätbrev.
- ytterligare provmätbrev: 400 kr styck

Skrovmätning, sjömätning och segelmätning utförs av licensierad mätman och kostnaden för detta överenskommes med denne.

Tillbaka till toppen av sidan


ORC Club

ORC club är en förenklad variant av ORC-regeln som bl.a används i Norge, Finland, Tyskland och Holland.

ORC club använder samma beräkningsmodell som ORCi, men både ingångsvärdena och respitberäkningen är betydligt förenklade och motsvarar det svenska SRS-systemet. För ORC club kan man mäta och ange båtens parametrar själv om man vill och ett digitaliserat skrov är inte obligatoriskt.

Vill man ansöka om ett sådant mätbrev kontakta SSF's kansli.
Nytt, förnyat eller ändrat mätbrev för ORCclub: 950 kr

Tillbaka till toppen av sidan


Betalning

Betalning för alla typer av mätbrev ska göras med bankkort i samband med ansökan i mätbrevsportalen.

Mätbrevet publiceras digitalt i mätbrevsportalen när betalningen kommit förbundet tillhanda och ansökan har handlagts. Handläggningstiden för beräkning och utfärdande av ORC-mätbrev är 10 dagar från att kompletta uppgifter har levererts av ägaren eller mätperson.
Mätbrev för samtliga handikappregler är giltiga max till 31 december det år de är utfärdade.


Resultatberäkning

ORC Scorer är en gratis Windowsprogramvara särskilt utformat för arrangörer som ska genomföra resultatberäkning av en ORC tävling. Den hanterar alla olika bantyper och respittal som ORC-programmet producerar.

Båtdata kan importeras från ORCs hemsida via RMS-filer som uppdateras i realtid av respektive lands mätbrevskontor.

ORC Scorer kan laddas ner från ORC Sailor Services, där också en snabb startguide är tillgänglig.
 

 Klicka här för ORC Sailor Services och ORC Scorer Användarhandbok.


Frågor ställs till matbrev@ssf.se

Tillbaka till toppen av sidan