Ansvarig

Din roll som ansvarig för träning eller seglarskola i klubben 
Arbetsrätt/Arbetsgivaransvar 
Anställa/Tillsätta tränare/instruktörer  
Upplägg och administration av träning och seglarskola 
Rutiner för bemötandet 
Kompetensutveckling
Planering av seglarskola och träning 
Utvärdering 
Marknadsföringsmaterial för certifierad seglarskola 

 


Din roll som tränings- seglarskoleansvarig

I detta avsnitt beskrivs helt kort de uppgifter som vanligen hamnar på dig som seglarskoleansvarig eller träningsansvarig i klubben. Några tips under respektive uppgift har också smugits in. Rollens ansvar varierar ifrån klubb till klubb så ni får bestämma hur ni vill ha det i er klubb. Det viktiga är att det tydligt framgår vad som förväntas av de olika ledarrollerna ni har i er seglarskola. 

Anställa/Tillsätta instruktörer 
Bra sammansättning av ledarna vad det gäller ålder, kunskap, kön etc. 
Tydliga roller Vem gör vad när. Vem har vilket ansvar och vilka befogenheter. 
Normer som gäller alla, Ta död på hierarki om det finns någon. 

Se till att instruktörstäthet uppfylls på varje kurs 

Båttyp / Kurstyp 

Nybörjarkurs 

Fortsättningskurs 

Grön kappseglingskurs 

1-mansjolle 

1 instr. pr 5 båtar 

1 instr. pr 6 båtar 

1 instr. pr 6 båtar 

2-mansjolle 

1 instr. pr 5 båtar 

1 instr. pr 6 båtar 

1 instr. pr 6 båtar 

Liten kölbåt 

1 instr. pr båt 

1 instr. pr båt 

1 instr. pr 3 båtar 

 

Tillbaka till toppen


Arbetsrätt och arbetsgivaransvar 

Det finns mycket att hålla reda på när det gäller arbetsgivarrollen i en idrottsförening. Vi har samlat punkter att tänka på gällande arbetsrätt och arbetsgivaransvar i klubben i en pdf. du hittar den i dokumentbanken. I vår dokumentbank finns även exempel på anställningsavtal som ni kan ladda ner och redigera så det passar er klubb. Samt vid avslutat anställning finns en mall för arbetsgivarintyg ni kan ladda ner. 

Seglingens Ledarskap Grund 
Seglingens Ledarskap Grund är en introduktionskurs för de nya ledarna i klubben. Tanken är att du som träning eller seglarskoleansvarig ska kunna hålla i kursen för de nya ledarna du rekryterat till seglarskolan. Kursen kan med fördel också genomföras tillsammans med de äldre och lite mer rutinerade. Det finns alltid mycket kunskap och erfarenheter att ”växla över”. Den här introduktionskursen är tänkt att kunna genomföras som lärgrupp/studiecirkel i klubben och flera av kursmålen är handlar om att skapa vi-tillsammans-känslor. Om ni inte har möjlighet att hålla denna kursen för er ledare så kan de också gå den på egenhand via webben.  

Notera! Det är ditt ansvar som träningsansvarig/seglarskoleansvarig att de av dina ledare du skickar till utbildningen "Instruktör/Tränare Grön" har tillräckliga förkunskaper. Detta gäller också färdigheter i att köra följebåt. 

Här hittar du mer information och handledningen för att genomföra Seglingens Ledarskap Grund. 

Teambuildning bland ledarna 
Kick-off inför säsongen, värdefullt arbete. Trivs ledarna trivs eleverna och dessutom får ni fina förutsättningar för att behålla era ledare över längre tid. 

Upplägg och administration av träning och seglarskolan 
Som ansvarig för seglarskolan och träning är det din uppgift att se till att instruktörerna får de förutsättningarna de behöver för att kunna göra ett bra arbete och att de har kompetens nog. Så skapa förutsättningar för instruktörerna att vara instruktörer. 
Stötta instruktörerna i deras roll, var närvarande eller tydlig med hur de får tag på dig om de behöver dig. 
Se till att det finns och se över: material, bensin, böcker, Mat?! 

Att ta med 
Tydliga rutiner 
Skapa rätt förutsättningar
Se till att SISU och LOK registreras och rapporteras 

 

Tillbaka till toppen


Rutiner för bemötandet

Rutiner för bemötande och omhändertagandet av elevernas föräldrar vid kurser för barn och ungdom. För detta kan föräldraguiden här nedan vara till din hjälp. 

 

Förslag på punkter att ta upp på föräldramöte i samband med kursstart. 
Kontaktuppgifter 
Säkerhet - ALLTID flytväst 
Ditt barn är viktigt -Uppmana föräldrarna att gärna ta kontakt med ansvarig ledare; om dom har kunskap om sitt barn som kan underlätta för Hen i seglarskolan, allt från gruppindelning till medicinska anpassningar.   

Föräldraguiden 
Vi har samlat information till föräldrar och viktig vuxen som har barn som är aktiva i seglingen.
Välkommen till Seglarskolan - Föräldrar; vänder sig till föräldrar som har barn som deltar i seglarskolan, du hittar den i dokumentbanken.
Föräldraguiden som vänder sig till föräldrar som har barn som är aktiva i klubbens träning och tävlingsverksamhet hittar du i dokumentbanken.
Använd gärna dokumenten på er hemsida och dela ut dom vid uppstarten av seglarskolan samt vid anmälan till kappseglingsgrupp. 

Planering av seglarskolan 
Det kan vara mycket att tänka på vad det gäller planering av seglarskola och träning. Vi har ett årshjul för certifierad seglarskola i vår dokumentbank som stöd i planering och genomförande.

 

Tillbaka till toppen


Kompetensutveckling/Utvecklingssamtal för Instruktör/tränare 

Det är viktigt att ledarna på SSF Seglarskola också utvecklas och får lära sig nytt. Så att de trivs i sin roll och känner att det går att växa i den. Ett sätt att se till detta och få information om vad instruktörerna önskar på området är att ha utvecklingssamtal. Det behöver inte vara särskilt omfattande, viktigare att det blir en halvtimmas utvecklingssamtal än inget alls. 
Här hittar du en mall för utvecklingssamtal som ni kan använda. 

Även om ni inte har utvecklingssamtal. Tänk gärna efter på hur ni tar hand om era ledare, ger de förutsättningar att utvecklas. Ni har mycket att vinna på det. Något annat som brukar uppskattas är arbetsbetyg och intyg som de kan ha nytta av i sin framtida yrkeskarriär. 

Förslag på instruktör/tränar aktivitet - Instruktörernas cup 
Instruktörer och tränare behöver också träna segling och hålla våra kunskaper färska. Ett sätt att göra det är att starta ”Instruktörernas Cup” på er klubb. Välj ut de dagar cupen ska gå, t.ex. fem torsdagskvällar på våren/hösten. Bjud in alla ledare. Använd klubbägda båtar om det finns, gärna samma som ni använder i seglarskolan, det är ju de båtarna ni behöver kunna. Om det är flermansbåtar, lotta lagen mellan de som dyker upp just den kvällen. På så vis spelar det ingen roll om alla kan alla gånger eller inte. Lotta även vilka som ska vara tävlingsledning och ordna med bana, starter och resultat. Ut och segla, förslagsvis korta sprintrace så ni hinner med ett par matcher. När resultatet sedan sammanställs så får var ledare personliga poäng som räknas samman i en serie, återigen spelar det då heller ingen roll vilka som är med vilken gång. Självklart får tävlingsledningen samma poäng som vinnarna den kvällen. Efter seglingen: grilla/fika/häng och njut av varandras sällskap. Tips tack till GKSS. 

 

Tillbaka till toppen


Utvärdering av er certifierade seglarskola

Efter kursen eller i samband med dess avslut är det också bra att be eleverna om en utvärdering. Seglarförbundet har en mall för utvärdering som ni kan skicka ut till föräldrarna. Kontakta utbildning@ssf.se för att få länken. 

 

Tillbaka till toppen


Marknadsföringsmaterial för certifierad seglarskola

 


Kontakt

 

Jenny Axhede
Jenny Axhede
Utbildningsansvarig