Barn och ungdom

Här hittar du som är aktiv information om barn- och ungdomssegling. Du finner information om våra olika juniorklasser, tips kring val av redskap, information om våra seglargymnasier samt barn- och ungdomsaktiviteter.

Du som är ledare/tränare hittar information kring träning och seglarskola på sidan handledning träning och seglarskola.

 

Idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. Men varje dag slutar barn att idrotta på grund av vuxnas beteende runt deras träning och tävlingar. Ofta upplever inte föräldrarna att de pressar sina barn för hårt, men var femte barn känner hård press från föräldrar, tränare och andra vuxna. Genom den här filmen vill vi att fler blir medvetna och vi tillsammans kan låta barnidrotten vara just barnens idrott.
 

Världens bästa barn-och ungdomssegling 

Svensk seglings vision och mission ”Segling tillgänglig för alla” och att ”Vi hjälper seglare att utvecklas hela livet” förutsätter att vi har ett helhetsperspektiv på seglingsverksamheten.  

Att se seglingen som en del i livet tillsammans med många andra betydelsefulla delar är väsentligt om grundförutsättningarna för tillgänglighet och utveckling skall finnas. Vår gemensamma värdegrund - ansvarstagande - glädje - gemenskap – demokrati – delaktighet – allas rätt att vara med och rent spel utgör nycklar i denna utveckling.  Seglingens värdegrund bygger på Riksidrottsförbundets fem riktlinjer för barn- och ungdomsidrott; trygghet - delaktighetglädje - allsidighet  och hälsa. 

På Seglarförbundet har vi som mål att bedriva världens bästa barn- och ungdomssegling och stötta alla våra seglare på bästa sätt i deras utvecklingsresa. Vi jobbar efter vår pedagogiska modell med färgrektangeln för att beskriva en seglares kunskaps- och färdighetsnivå där varje färg har sina målprofiler som beskriver vilka kunskaper och färdigheter seglaren förväntas utveckla.

Syftet med denna indelning är att skapa tillgänglighet och bra förutsättningar för utveckling på alla nivåer och på så sätt ge roliga, utmanande och stimulerande förutsättningar för alla.

Även tävlingar är ”färgade” så att seglaren kan välja tävling efter sin nivå.  
Detta innebär att även instruktörer, tränare, seglingsledare och domare har färgade utbildningsnivåer motsvarande de respektive tävlingsnivåerna.  

Du kan läsa mer om detta i vår handbok för barn- och ungdomssegling i dokumentbanken. Om du vill veta mer om vårt arbete gällande barn- och ungdomssegling, har några frågor eller vill tipsa oss om något hjälper vi gärna till. Nedan finner du kontaktinformation till Barn- och ungdomskommittén och Barn- och ungdomsansvarig.

 


Barn- och Ungdomskommittén 

Barn-och ungdomskommittén (BUK) är en expertkommitté för barn och ungdomsfrågor. Kommittén har en bred erfarenhet när det gäller seglingens olika verksamhetsområden inom barn- och ungdomsfrågor. Undrar du över något eller har någon viktig fråga som du tycker bör tas upp, hör gärna av dig till Barn och ungdomskommittén via BoUkommittn@ssf.se

Medlemmar i Barn och ungdomskommittén. 

Mattias Berg: Ordförande i kommittén och medlem sedan 2024. Mattias bor i Norrtälje och är utbildare på Seglarförbundets instruktörsutbildningar. Till vardags arbetar han som skolpsykolog.

Kristina Hedström: Styrelsens representant i Barn och Ungdomskommittén. Kristina återuppstartade kommittén 2019 och är från Göteborg/Marstrand. Hon är även aktiv i GKSS och MSS samt är Blå tävlingsledare. 

Marcus Borg: Marcus är från Karlskrona och ledamot i kommittén sedan 2022. Han är tränare i Karlskrona SS och med i styrelsen för Blekinge distrikt. 

Kristina Fransson: Bor och verkar i Skåne med Malmö som hemmabas. Kristina valdes in i kommittén 2024 och har två killar som vindsurfar/foilar varav den ena börjar på seglargymnasiet i Vellinge till hösten 2024.

Paulina Karlsson: Paulina som är från Stockholm kom med i kommittén 2022. Hon är även träningsansvarig för KSSS anläggning i Ranängen och tränare.

Gustaf Jobenius: Gustaf är ledamot i kommittén sedan 2022. Han är från Nyköping och är även Instruktör/Seglarskoleansvarig i NYSS och OXSS/SS Delfinen. 

Robert Strange: Barn och Ungdomsansvarig på Seglarförbundet och medlem i kommittén sedan 2022. Tidigare aktiv jolleseglare, coach och klasstränare. 

Robert Skarp: Robert som är från Göteborg är träningsansvarig i Rådasjöns SS och medlem i kommittén sedan 2024. Hans seglingsbakgrund är gedigen med allt från jollesegling till Match Racing men i dagsläget är han Optimistpappa.

Andreas Landahl: Är från Göteborg men bor för närvarande i Stockholm. Han är ledamot VKSF (Distriktsstyrelsen), driver Seglarskola SS Fram Björkö och är en av initiativtagarna till Feva Sprinten. Andreas blev invald i kommittén 2024.

 


Kontakta oss

Robert Strange
Robert Strange
Barn- och ungdomsansvarig

Kristina Hedström
Kristina Hedström
Ledamot