Arrangör och funktionär

Det här är en samlingssida med allt som du behöver veta och få stöd med som
arrangör eller funktionär (även domare).

I menyn till vänster kommer du direkt till tema-sidor med formella dokument och information.

Längre ner på denna sida finns allmänna förklaringar och stöd för arrangörer och funktionärer.

Tävlingsnivåer och sanktionering

Sök tävlingslicens och funktionär 

Licensierad funktionär

Om Seglarförbundets kommittéer

Utbildningar för funktionärer (temasida)


Tävlingsnivåer och sanktionering

Tävlingar (regattor) i Sverige genomförs på olika nivåer med olika svårighetsgrad, anpassade efter seglares kunskaper och erfarenheter. Här kan du läsa mer om tävlingsnivåer och kunskapsrektangeln.

För att få arrangera regattor på blå, röd eller svart nivå krävs det samordning och godkännande (sanktionering) från Svenska Seglarförbundet (SSF) eller Distriktseglarförbund (DSF). För grön nivå krävs ingen sanktion.

Regattor ska registreras i Sailarena , som är svensk seglings tävlingskalender, senast den 31 december året före tävlingen ska genomföras. Regattor på blå nivå sanktioneras av DSF och regattor på röd och svart nivå av SSF. Här nedan finns en sammanställning av vilka villkor som gäller för regattor på olika färgnivåer.

Senast tre månader innan en sanktionerad regatta ska genomföras ska alla uppgifter vara kompletterade enligt de krav som ställs i Tävlingsreglementet på licensierade funktionärer och som framgår av tabellen ovan.

Arrangörer av NoM eller andra internationella tävlingar ska kontakta ska SSF:s kansli, ssf@ssf.se, för mer information.

Tävlingsavgift
Alla tävlingar på blå, röd och svart nivå ska betala en tävlingsavgift. Den är 10 % av anmälningsavgiften per besättning, men max 100 kr. Tävlingsavgiften finansierar bl.a. kappseglingsregler, Sailarena, subventionerade utbildningar av funktionärer och administrativt stöd till arrangörer.

En arrangörsklubb som använder anmälningsfunktionen med betalningsmöjlighet i Sailarena hanterar tävlingsavgiften automatiskt och kräver därför ingen administration från klubbens sida. Om anmälningsfunktionen inte används hittar du en rapportmall under "Blanketter och Protokoll". Vid frågor kontakta ssf@ssf.se. 

Mästerskapsrapport
I enlighet med Tävlingsreglemente 2024 ska, efter ett genomfört mästerskap, den arrangerande klubben och klassförbundet sända in en rapport till SSF om det gäller SM, KLM eller motsvarande mästerskap för juniorer. Rapporten ska vara SSF tillhanda senast 14 dagar efter att mästerskapet genomförts. 
Klicka här för att fylla i mästerskapsrapporten till SSF.

För ytterligare bestämmelser och anvisningar, se SSF:s Tävlingsreglemente

Tillbaka till toppen
 


Länkar med sökfunktioner

Här kan du söka efter aktiva tävlingslicenser i Sailarena.
Aktiva tävlingslicenser (länk till Sailarena)

Här kan du söka efter en licensierad funktionär i Sailarena
Sök funktionär (länk till Sailarena)

Söker du en funktionär med internationell licens, kan du söka på World Sailings hemsida. Det går också att använda sig av en möjlighet som Eurosaf har genom ett organiserat utbytesprogram av tävlingsfunktionärer. Kontakta HP Hylander.

Om det finns avstängda svenska seglare kommer det här att finnas en länk till en sida med en sådan lista. Saknas länken nedan finns inga avstängda svenska seglare.

Tillbaka till toppen
 


Licensierad funktionär

Administrativa reglementet
I SSF:s Administrativa reglemente kan du som licensierad funktionär hitta beskrivningar av hur förbundet är organiserat och hur verksamheten genomförs. Här hittar du också hur utbildning genomförs och vilka krav som ställs på dig som är licensierad funktionär. 
Administrativt reglemente

Seminarier
Varje år arrangeras seminarier för fortbildning för alla licensierade funktionärer. Ofta ligger dessa under januari och februari. Anmälan sker via Seglarförbundets utbildningsmodul. Information skickas också per e-post till alla berörda funktionärer.
Här finns det underlag från tidigare genomförda seminarier:
Arkiv seglingsledarseminarier 

Internationell utbildning och praktik
Licensierade funktionärer (seglingsledare, domare, mät- och besiktningspersoner) på röd och svart nivå kan ansöka om att vara med i ett utbildnings- och utbytesprogram som innebär en möjlighet att åka till ett annat land och vara med på en tävling där. Villkoren är att du själv, din klubb eller ditt förbund står för resan dit, sedan står den mottagande klubben för mat och logi. Är du intresserad kontakta HP Hylander i Arrangörskommittén.

Tillbaka till toppen


Om SSF:s kommittéer

Arrangörskommittén
Arrangörskommittén (AK) är en expertkommitté för tävlings- och arrangörsfrågor. AK utarbetar Tävlingsreglementet samt ger ut handböcker, handledningar och andra stödjande dokument för arrangörer och kappseglingskommittéer. Kommittén utvecklar tävlingsformer samt svarar för utbildning av funktionärer i kappseglingskommittéer m.m.

Regelkommittén
Regelkommittén (RK) är en expertkommitté för kappseglingsregler och domarfrågor. RK översätter Racing Rules of Sailing till Kappseglingsreglerna samt föreslår nationella föreskrifter. Kommittén handlägger överklagandeärenden, ger ut handböcker,  handledningar och andra stödjande dokument för protestkommittéer samt svarar för utbildning av domare m.m.

Tekniska kommittén
Tekniska kommittén (TK) är en expertkommitté för klassregler, respitregler och mättekniska frågor. TK översätter Equipment Rules of Sailing till Redskapsreglerna samt ger ut handböcker, handledningar och andra stödjande dokument för arrangörer och tekniska kommittéer på tävlingar. Kommittén administrerar SRS-klassregeln, godkänner mätbrev och stödjer klassförbund samt utvecklar system, format och metoder inom mätning, besiktning och säkerhet. TK svarar också för utbildning av mät- och besiktningspersoner. 

Här hittar du mer om SSF:s kommittéer

Tillbaka till toppen