Arkiv seglingsledarseminarier

Seglingsledarseminariet 2022

Seglingsledarseminariet 2022 genomfördes digitalt söndagen den 6 februari. Ca 120 deltagare fick ta del av tips från SSF:s arrangörskommitté. Anton Dahlberg och Fia Fjelddahl, båda seglare på högsta internationella nivå, delade med sig av sina intryck från tävlingar utomlands. Tränare Martin Strandberg berättade om foilande klasser och vad man som arrangör behöver tänka på när man anordnar en regatta för t.ex. IQ foil och Kitefoil. Claes Lundin gick igenom uppdateringar av Tävlingsreglementet 2022klicka här för att läsa presentationen. 

Nedan kan du se inspelningen av webbinariet om tävlingsreglementet 2021 och mallarna för inbjudan och seglingsföreskrifter:

Nedan kan du se inspelningen av Seglingsledarseminariet 2021:

 

Här finns materialet ifrån seglingsledarseminariedagarna 2021:

Bildspel Licensuppdatering 2021

Här finns materialet ifrån seglingsledarseminariedagarna 2020:
Efter 4st genomförda seminariedagar i Malmö, Göteborg, Sundsvall och Stockholm med totalt över 100st deltagare kommer här en sammanställning som är något redigerad över det som gicks igenom under seminariedagarna.

 

2019

Här finns materialet ifrån seglingsledareseminariet i Göteborg 9-10 februari. 

 

2017

Presentationen ifrån "Licensuppdateringen för Seglingsledare 2017"

 

2014
Arrangörskommittén valde inför säsongen att genomföra regionala seminarier istället för ett centralt. På de tre olika dagarna har ca 70 seglingsledare/tävlingsledare bl.a. fått en presenation om lite av de nyheter i SSF:s tävlingsreglemente som har införts till 2014.

Deltagarna efterfrågade bla fler checklistor som många gånger redan finns i Handboken för kappseglingsfunktionärer. Även Lathunden för kappseglingsfunktionärer presenterades där bl.a. hanteringen av flagga U diskuterades. Flagga U kan ses som Svart flagg Light, där, efter en eventuell allmän omstart, även de som var över i startögonblicket får starta igen.

Under dagen förevisades en del enkla verktyg för att underlätta en tävlingsorganisations arbete ute på banan, så som vindmätare, skyltar för banändring, olika signalanordningar.

I de utvärderingar som vi fått efter dagen visar det sig att seminarierna är uppskattade och att man tycker att det är bra att träffas och utbyta åsikter och erfarenheter samt få en chans att få till sig både nyheter samt idéer till sina egna arrangemang.

Länkar till de olika delar som ingick i större eller mindre del i seminariet
Arrangör kappsegling
Tävlingsreglementet
Handboken & Lathunden
Mallarna
Kappseglingsutrustning
Mall för tävlingskontrakt
Hantering av orange flagga
Trackingsystem
Protokoll
Blanketter

 

2013
Licensfortbildningar genomförs vart 4:e år och innebär bl a uppdateringar av de nya kappseglingsreglerna och dess tolkningar.

Stefan Rahm, SSFs förbundsdirektör och sportchef, inledde på det centrala seminariet med en mycket intresseväckande och energigivande dragning kring framtida tävlingsformat. Tävlingsformat "kundanpassade" för såväl seglare, publik och inte minst tävlingsarrangörer!

Domare, Seglings-och Tävlingsledarna har fått en gemensam "duvning" om den nya regelboken som sedan delats upp i två delar för Domarna resp Segling-och Tävlingsledarna. Totalt har nästan 350 licensierade funktionärer uppdaterat sin licens

På det centrala seminariet presenterades traditionsenligt årets arrangör som blev Nynäshamns SS för sitt fantastiska arrangemang av 2012-års Jubileumsregatta!

De olika presentationerna som har visats under fortbildningarna kan man nu ta del av via länkarna nedan.

På sidan för arrangörer på SSF:s hemsida har det skett en del förändringar som vi hoppas gör det lättare att hitta den information som man söker efter.
Sidan för mallar rörande Inbjudningar och seglingsföreskrifter är uppdaterade, vilket även de båda handböckerna för kappseglingsfunktionärer är som ger alla arrangörer av kappseglingar ett stöd både före, under och efter ett arrangemang. Läs dom gärna innan säsongen är igång på allvar.

Arrangörssidan hittar du här

Här kan du hämta handböckerna

Regelboken hittar du här

 

2012
Svenska Seglarförbundets Arrangörskommittéden 28 - 29 januari ett Seminarium för Tävlings- och Seglingsledare.

Temat var: Från start till mål

Här presenteras en kort rapport från seminariet.
Ett femtiotal seglings/tävlingsledare samlades under helgen för att delta på Svenska Seglarförbundets arrangörskommittés årliga seminarium.

Ett ganska digert program väntade deltagarna och efter ankomst och lunch på lördagen startade SSF:s utbildningsansvarige Anders Larzon med att hålla ett föredrag om tävlingsformat och kundanpassning. Tätt följd av Fredrik Norén från SSF:s styrelse som pratade om säkerhet, ett ämne som är högaktuellt och där Fredrik ingår i den arbetsgrupp som håller på att just säkerhetsfrågorna för vår sport.

Efter välbehövlig kaffepaus startade sedan grupparbeten där uppgifterna i år hade rubrikerna

  1. Bemanning vid arrangemang och krav på licensierade funktionärer
  2. SM-status, nu och i framtiden
  3. Säkerhet
  4. Dokument, vad vill vi ha!?
  5. Behov av utrustning på vattnet, Banläggarens roll, korrekta linjer banor etc.

Det stod grupperna fritt att välja de uppgifter man ville koncentrera sig på och därigenom behövde man inte svara på alla, samt att Morgan Sundén höll en föredragning och frågestund om det nya tävlingsystemet IndTA.

Innan middagen presenterades som sig bör den klubb som blivit framröstad som årets arrangör. För 2011 var det SS Viken Ägir som fick utmärkelsen och Per Bäck från SSVÄ höll ett föredrag om hur de inom klubben arbetat med att få Pantaenius Bohusracet att på ett par år bli en så populär tävling som den är idag.

Söndagen fortsatte med grupparbeten och efter redovisningen av dessa så var det dags för Pelle Lindell från SSF:s tekniska kommitté att berätta om nyheter för SRS systemet. Mer om SRS hittar du på För båtägare.

Patrik Schander berättade sedan om nyheter och uppdateringar i SSF:s tävlingsreglemente.

HP Hylander fortsatte med en presentation om kommunikation mellan alla involverade i en tävling. Bo Samuelsson och HP Hylander avslutade seminariet med att berätta om EUROSAF och ISAF.  

Efter seminariet har det lämnats in utvärderingar och kommentarer till oss i arrangörskommittén. De fanns även en enkät utskickad och resultatet från dessa två olika feedbackkällor ger oss vid handen att det var ett bra seminarie och att deltagarna var nöjda. Vi i arrangörskommittén delar deltagarnas uppfattning och tar åt oss av både ris och ros.

På plussidan kan noteras att många tycker att det är viktigt att samlas och få ta del av både nyheter och utbyta erfarenheter mellan varandra. Säkerhetsfrågan känns också som en fråga som berör alla och att där eftersöks riktlinjer för inte bara seglarna utan även för funktionärer mm mm.

På minussidan ser vi att det finns de som uppfattar att det inte finns den information som man eftersöker på hemsidan men det egentligen är svårigheten med att hitta informationen som är ett problem.