Ansökan om segelnummer

Alla båtar som kappseglar måste enligt kappseglingsreglerna ha ett unikt och registrerat segelnummer, läs mer i KSR appendix G.

En båttyp som har ett svenskt eller internationellt klassförbund kan tilldelas nummer som är specifika för den båttypen om det regleras i dess klassregel, medan övriga båttyper ska ha ett nummer som är tilldelat av den nationella myndigheten. 
Båtar som tillhör och seglar för en svensk klubb ska ha ett svenskt segelnummer tilldelat av Svenska Seglarförbundet.

Entypsbåtar och jollar med klassförbund

Övriga båtar utan klassförbund

 


Entypsbåtar och jollar med klassförbund

Svenska Seglarförbundet tilldelar också klasspecifika segelnummer till entypsklasser, men i vissa fall är detta delegerat till det aktuella klassförbundet.
De klasser som registreras av Seglarförbundet listas härunder. För övriga klasser  kontaktar du alltså aktuellt klassförbund.

Behöver du ett nytt segelnummer till nedanstående klasser behöver du också få ett mätbrev utfärdat. Ett mätbrev är ett bevis om en godkänd inmätning (certifiering) är genomförd. Mätbrev till entypsbåtar/jollar är personliga och ska också förnyas vid ägarbyte. Oftast behöver man inte göra en ny inmätning vid ägarbyte.
Klicka på knappen nedan för att gå till sidan där du kan läsa mer om hur man gör:

 Läs mer på entypssidan

Kontakta Seglarförbundet matbrev@ssf.se vid frågor.

2.4m R    420 470 5.5m
606 6m R 8m R 12m R
C55 CB66 Contender Drake
E-jolle Express Folkbåt J/111
Linjett 32 Linjett 33 Melges 20 Melges 24
Mirror Optimist Safir Soling
Zoom8      

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till toppen


Båtar utan eget klassförbund

Här kan du se listan på tilldelade segelnummer. I samma lista finner du en funktion för att göra en ny ansökan.

Svenska segelnummerregistret

Avgiften för ett segelnummer är är en engångssumma på 500 :-.

Segelnumret tillhör båten och följer med båten så länge den finns i Sverige. Meddela ägarbyte till matbrev@ssf.se. Ägarbyte är kostnadsfritt.

Det krävs inget mätbrev för att registrera ett nationellt nummer.

En båttillverkare ger vanligtvis varje båt ett skrovnummer, men det är inte automatiskt godkänt som segelnummer för kappsegling. Korrekt segelnummer ska alltid tilldelas av Svenska Seglarförbundet. 

Tillbaka till toppen