Distrikt

Idag finns 16 distrikt inom svensk segling. Du hittar kontaktuppgifter och mer information om vart och ett av dem i menyn.

Det pågår just nu också en översyn av distriktsorganisationen. Mer om det arbetet kan du läsa här: www.svensksegling.se/om-oss/forbundet/distriktsoversyn/

Distriktsårsmöten

Under oktober och november månad genomför Seglarförbundets distrikt sina årsmöten.

Rösträtt på distriktets årsmöte har de klubbar inom respektive distrikt som betalat avgifter och lämnat medlems- och adressuppgifter. Det är det totala antalet medlemmar i klubben ligger till grund för röstetalet.

Aktuella röstetal för distriktens kubbar finns här. 
Röstetal för klubbar på distriktsårsmöten 2022-2023
Om något röstetal saknas trots att klubben har lämnat sin föreningsrapport via IdrottOnline hör då av er till ssf@ssf.se för att uppdatera.