Årsmöte 2023

  • 10 okt 2023

Härmed kallas representant för Er klubb till Västkustens Seglarförbunds årsmöte onsdagen den 29 november, Sjöräddningens Hus, Långedrag

Onsdagen den 29 november, 2023

17.30 Registrering, kaffe och macka 
18.00 Utdelning av utmärkelser, prisutdelning Liros SRS Cup
18:30 Årsmöte
19:30 Sanktioneringsmöte
21:00 Avslutning

Plats:  Sjöräddningssalen, Talattagatan 24, Långedrag

Anmälan av ombud samt fullmakter skickas via mail till pia@vksf.org senast den 25 november. Det går också bra att skicka fullmakten till; VKSF, Nedre Kaserngården 5, 415 22 Göteborg. 

Förslag till ärenden, som skall behandlas av årsmötet, skall vara VKSFs kansli tillhanda senast den 8 november 2023

Årsmöteshandlingar kommer att sändas ut till medlemssällskapen senast 2 veckor innan årsmötet.

Rätt att inge förslag har varje röstberättigat medlemssällskap samt röstberättigad medlem i sådant sällskap.

Röstlängd

Fullmakt

Årsberättelse och årsmöteshandlingar

Valberedningens förslag

Sanktioneringsunderlag 20231113

 

Välkomna

Styrelsen
Västkustens Seglarförbund