Kriterier för årets utmärkelser

Årets Seglarkompis instiftat av Lars Berglund 2004

Syftet är att lyfta fram gott kamratskap bland seglare inom Västkustens Seglarförbund.
Den nominerade bör själv vara aktiv seglare.
Den nominerade bör ha de egenskaper som kännetecknar kamratskap och att hjälpa
andra till bra resultat eller att bara vara hjälpsam i allmänhet. Att sätta kamratskapet
framför eget resultat eller egen vinning.

Den nominerade skall vara ett gott föredöme för andra seglare.

Årets tränare Vandringspriset är instiftat av Lerums Segelsällskap 2005

Priset skall tilldelas en tränare/coach som genom sin verksamhet utvecklat seglare och segelsporten.
Tränaren skall vara medveten om sin roll och sitt agerande och förstå grundläggande
teorier och omsätta dessa i praktiken.

Tränaren skall också vara ett föredöme för såväl seglare som andra tränare och agera
enligt klubbens värderingar.

Några nyckelord: meriterad, respekterad, föredöme, ställer upp i alla lägen, fokuserad,
uppskattad, kreativ, hjälpsam, trygg, tillgänglig, icke favoriserande.

Priset skall tilldelas tränare på klubbnivå

Årets jolleseglare

En seglare, som är aktiv i en klubb som ingår i Västkustens Seglarförbund och som under året gjort sig känd för sina prestationer
Seglaren skall också vara ett föredöme för såväl seglingssporten, som för andra seglare.

Årets kölbåtsseglare

En seglare med besättning, som är aktiv i en klubb som ingår i Västkustens Seglarförbund och som under året gjort sig känd för sina prestationer
Seglaren skall också vara ett föredöme för såväl seglingssporten, som för andra seglare.

Årets funktionär

En person som under verksamhetsåret gjort sig känd för att verkligen vara en god, glad,
trevlig, och kunnig funktionär, som alltid ställer upp och alltid hjälper till där det behövs.
Den nominerade har ett stort och brinnande intresse för seglingssporten och sin klubb.

Årets seglarskoleinstruktör

Priset ska tilldelas en seglarskoleinstruktör som genom sin verksamhet introducerat och
utvecklat barn, ungdomar och/eller vuxna till nyblivna seglare och till seglingssporten.
Seglarskoleinstruktören ska också vara ett föredöme för såväl seglare som andra seglarskoleinstruktörer och förstå att agera i enlighet med förbundets värderingar.
Några nyckelord; utbildad, respekterad, föredöme, fokuserad, uppskattad, kreativ, hjälpsam, trygg, och inte favoriserande.

Årets Eldsjäl
instiftat av Stenungsunds SS 2009


Priset tilldelas en Eldsjäl som har gjort stora insatser för seglingen på Västkusten eller i sin klubb. Personen skall vara ett föredöme.

Årets arrangör eller arrangemang

Arrangemanget eller arrangören ska ha handlat professionellt inom kappsegling.
Arrangemanget eller arrangören ska ha verkat för att göra en eller flera kappseglingar under verksamhetsåret, varit trevliga och välkomnande för både seglare och funktionärer (och för eventuella coacher och föräldrar om det är en kappsegling för yngre åldrar).
Arrangemanget eller Arrangören ska ha haft ett miljötänk med i sin planering och iutförandet av seglingen.

Årets breddklubb

Klubben har öppnat upp sin verksamhet för fler, genom att erbjuda segling och seglarskolor på olika nivåer, anpassade efter deltagarnas förutsättningar. Genom sitt engagemang, har man bidragit till att öka bredden i Svensk Segling enligt mottot ”Segling för alla".

Årets miljöpris

Priset tilldelas en klubb eller en person som visat på kreativitet då det gäller miljöfrågor. Det kan gälla miljöhantering, miljötänk vid en tävling, lägerverksamhet eller seglarskolesammanhang.