Kappsegling

Här nedan finns en liten beskrivning av de olika formerna av kappsegling och de
redskap man använder.

Former

Fleetracing - hela eller delar av fältet segling på bana som tar ca 15 min - 2 tim (ex. de flesta OS-klasserna, de flesta av våra SM avgörs på bana). De kortare varianten brukar kallas sprint om den  avgörs i tillhandahållna båtar.

Matchracing - endast två båtar på banan som gör upp om segern. (ex. Americas Cup, Match Cup Sweden, Lysekils Womens Match)

Havskappsegling - distanskappsegling på öppet vatten. Speciella säkerhetsregler krävs oftast. (ex. Volvo Ocean Race, ÅF Offshore Race)

REDSKAPET
De båtar man kappseglar med kan delas in i fyra huvudkategorier:

Entypssegling - vid entypsseglingseglar man båtar som styrs av relativt strikta regler men som kan ha olika tillverkare och tillåter viss utveckling av redskapet. Exempel på detta är optimistjolle.

Strikt entypssegling - I detta fallet seglar alla med likadant redskap. Laserklassen är ett exempel på denna form av båt. I stort sett alla matchracingtävlingar avgörs i dessa redskap.

Mätregel - När man designar en båtklass utifrån en given formel blir båtarna efter ett tag relativt lika varandra då varje given mätregel har en optimal skrovform i kombination med rigg. Exempel på båtklasser är ORC I och IRC.

Empirisk kappsegling - en form av handikappsegling där verktyget fått ett tal som multipliceras med seglad tid. På så sätt kan man få fram en resultatlista trots att man seglar i olika båttyper. I Sverige samlas alla båtar inom SRS, Svenskt Respit System. Läs mer om SRS här.

Foto: Peter Gustavsson, blur.se