Klassförbundsutredning

På uppdrag av Seglardagen 2023 tillsattes en utredning som ser över klassförbundsstrukturen. 

Utredningsgruppens uppdrag innefattar att utvärdera fördelar och nackdelar med det stora antalet klassförbund, överväga om en konsolidering av flera klassförbund skulle vara bra för svensk segling, samt i så fall ge förslag på hur en sådan konsolidering kan genomföras. Utredningsgruppen ska lämna en rapport till Seglardagen 2024, förenat med ett förslag till inriktningsbeslut. Utredningen ska kopplas till Distriktförbundsutredningen.

Vill du läsa motionen i sin helhet hittar du den i protokollet ifrån Seglardagen 2023 som finns på sidan: Seglardagen (svensksegling.se)

Har du frågor, förslag eller vill veta mer om detta?

Kontakta utredningsgruppen projektledare Anders Larzon på anders@ssf.se eller 0701-808 558