Klassförbundsutredning

Uppdatering maj 2024

Styrelsen har inlett det nya året genom att samla ihop intrycken från Seglardagens diskussioner. Vi har påbörjat arbetet med stöd av Jens Lindquist (som några av mötte på Seglardagen) och en liten grupp som styrelsen utsett. Vi kallar den för Ag-struktur (arbetsgrupp struktur). Gruppens uppdrag är att analysera och utveckla några förslag till hur vi bör utveckla vår struktur utgående från de arbeten som gjorts.

Underlaget som är framtaget under Seglardagen 2024 är analyserat av AG-struktur tillsammans med Jens Lindquist, Anders Larzon och Bert Isaksson. Tre möten har genomförts och utöver att analysera underlaget har den fortsatta processen utvecklats. Vid förra veckans styrelsemöte beslutades inriktning för det fortsatta arbetet som planeras ske i sex steg varav det första är genomfört.

Nedanstående bild utvisar förslag till process fram till Seglardagen 2025 och en beskrivning återfinns som bilaga till denna information.

 

Läs mer under Styrelsen informerar 4 2024.

 


På uppdrag av Seglardagen 2023 tillsattes en utredning som ser över klassförbundsstrukturen. 

Utredningsgruppens uppdrag innefattar att utvärdera fördelar och nackdelar med det stora antalet klassförbund, överväga om en konsolidering av flera klassförbund skulle vara bra för svensk segling, samt i så fall ge förslag på hur en sådan konsolidering kan genomföras. Utredningsgruppen ska lämna en rapport till Seglardagen 2024, förenat med ett förslag till inriktningsbeslut. Utredningen ska kopplas till Distriktförbundsutredningen.

Vill du läsa motionen i sin helhet hittar du den i protokollet ifrån Seglardagen 2023 som finns på sidan: Seglardagen (svensksegling.se)

Har du frågor, förslag eller vill veta mer om detta?

Kontakta utredningsgruppen projektledare Anders Larzon på anders@ssf.se eller 0701-808 558