https://www.svensksegling.se/explorer/images/4_Om_oss/4.1_Forbund/SSF-flagga_DS5R5239-3-2.jpg

Förbundet

Svenska Seglarförbundet är ett av drygt 70 specialidrottsförbund som är anslutna till Svenska Riksidrottsförbundet (RF) och ett av 41 olympiska specialförbund i Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). Svenska Seglarförbundet har cirka 100 000 individuella medlemmar fördelade på 324 klubbar, 16 distrikt och 66 klassförbund.

Läs mer om hur vi representerar seglingen internationellt.


Läs vår verksamhetsberättelse ifrån 2023.


Vision
Segling – tillgänglig för alla


Mission
Vi hjälper seglare att utvecklas hela livet

Vår verksamhet bedrivs i föreningar, distrikt, klassförbund och Svenska Seglarförbundet – vi är en integrerad del av den svenska idrottsrörelsen. Allt vi gör inom svensk segling syftar till att utveckla idrotten segling. Vi bedriver dessutom verksamhet som gagnar seglingen i stort och genom att göra så bidrar vi aktivt till att öka intresset för såväl fritidssegling som idrotten segling. Vi vill finnas till för dom många, vi är öppna för alla och vi ska jobba stenhårt för att fler ska kunna få ta del av vår fantastiska sport!


Värdegrund

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Ansvarstagande
Alla utövare och ledare behöver ta ansvar. Barn och ungdomar lär sig tidigt förstå och ta ansvar för naturen, våra vatten och den respekt som behövs för väder och vind. Att agera säkert och känna sig trygg ute med andra på vattnet är viktigt. Att ta till sig kunskap och att utveckla sitt ledarskap ligger i detta ansvar.

 


Svenska Seglarförbundet har sitt huvudkontor i Stockholm samt två lokala kontor i Göteborg och Malmö.

Välkommen att besöka oss!

Besöksadress Stockholm:
Svenska Seglarförbundet
af Pontins väg 6, hus 1
115 21 Stockholm

Besöksadress Göteborg:
c/o Arkipelagen
Järnvågsgatan 3
413 27 Göteborg

Besöksadress Malmö:
c/o RF-SISU Skåne
Malmö Arena
Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Telefon växel: 08-459 09 90
Telefontid må-fre kl.10-14

Allmänna frågorssf@ssf.se
Frågor om mätbrev: matbrev@ssf.se
Frågor om utbildning: utbildning@ssf.se
 

Bankuppgifter
Orgnr: 802002-9545
Bankgiro: 641-6945
Bangiro fakturabetalning med ocr nr: 837-2526
Swish 123 092 87 05
Bank: Swedbank 105 34 Stockholm
Bankkonto: 8901-1 993 137 233-9
IBAN: SE6580000890119931372339
BIC: SWEDSESS

Fakturor mejlas till
faktura@ssf.se med betalningsvillkor 30 dagar

Reseräkningar görs via detta formulär.