Träning

En viktig del i din utveckling som seglare är att du tränar på rätt saker. Ta gärna din tränare till hjälp för att sätta upp kort- och långsiktiga mål med din träning och se till att följa upp och utvärdera dessa så kommer utvecklingen ta fart!

Via länkarna längs ner på sidan hittar du fler tips för att underlätta din utvecklingsresa.

 


Målprofiler

Ett bra tips är att även lägga in några pass som inte är tränarledda så du i lugn och ro kan förankra och öva på olika moment. Till din hjälp har du bland annat våra målprofiler. Målprofilen är ett arbetsverktyg för för att enkelt kunna planera och följa upp det moment du behöver öva på.  Även vid de pass du kör med tränare rekommenderar vi att du använder dig av din dokumenterade utveckling i målprofilen så du kan fokusera på det som är viktigt för just dig! Du hittar målprofilerna i dokumentbanken som du finner längst ner på denna sida.

 


Fysträning för seglaren 

För att kunna utvecklas som seglare behöver man ha en bra fysik. Under hela året behöver seglingen kompletteras med styrka, kondition och smidighetsträning. Ett bra alternativ är att hålla på med en eller flera idrotter parallellt med seglingen. Det viktigaste med fysträningen för barn och ungdomar är att den upplevs som rolig och glädjefylld. 

Allsidighet i träningen öppnar också upp möjligheter för att t.ex. välja och komma in snabbare i olika båtklasser. 

Fysträning för Barn & Ungdom - Viktigt med bra teknik 
Vid fysträning för barn och ungdomar ska man lägga stor vikt vid bra teknik både för att träna in rätt rörelsemönster och för att undvika skador. Detta kräver att ledaren har bra kunskaper och att han eller hon korrigerar och hjälper seglaren att göra rätt. När du ser att någon gör en övning med bra teknik kan du fråga dem hur det känns i kroppen eller be de titta hur de ser ut från sitt perspektiv. 

Med hjälp av Fysioterapeut Albin Gipperth så har vi tagit fram en Info vid fysträning före och under puberteten. Vi har även tagit fram två grundträningsprogram, du hittar dem i dokumentbanken som du finner längs ner på denna sida.

 


Länkar

Dokumentbanken målprofiler, fysträning, mm

Youtube träningstips

Övningsbanken

Seglarförbundets Juniorutvecklare

 


Kontakt

Robert Strange
Robert Strange
Barn- och ungdomsansvarig