Parasegling

 

Vill du lära dig segla och har en funktionsnedsättning?

Då har du kommit rätt! Parasegling är segling för personer med funktionsnedsättning och bedrivs i flera av våra klubbar runt om i landet.
Seglingens olika båttyper, klasser och tävlingsformat skapar möjlighet för personer med funktionsnedsättning att kunna delta, vara konkurrenskraftiga och vinna!
Inom paraidrotten pratar man ofta om rörelsenedsättning, synnedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Dövidrott har ett eget förbund men aktiva inom den målgruppen är självklart också välkomna. Seglingen vill också bli bättre på att möta och behålla personer med NPF-diagnoser. Kontakta en klubb eller Svenska Seglarförbundet så försöker vi hitta lösningar för dig. Du är expert på dina behov och vi kan seglingen. Tillsammans skapar vi bra och roliga aktiviteter
 

Nedan hittar ni följande:

Parasegling i Svenska Seglarförbundets klubbar

Klubbar med paraseglingsverksamhet

Exempel på båtklasser för parasegling

Tävling

Arrangera parasegling

Vill din klubb erbjuda träning eller seglarskola för paraseglare?

Utbildningar och föreläsningar


Parasegling i Svenska Seglarförbundets klubbar

Ett 20-tal av våra klubbar erbjuder idag seglarskola och träning för personer med funktionsnedsättning. Du hittar några av dom under "klubbar med paraverksamhet" nedan. Utvecklingsmöjligheterna kan variera i våra klubbar beroende på anläggningens tillgänglighet, båtar och kunskapsnivån hos ledarna. Kom ihåg att det är medlemmarna som är klubben och att alla kan vara med och påverka och utveckla verksamheten. Till exempel genom att ta emot och vara tillgänglig för fler.

Klubb för seglare med synnedsättning
För seglare med Synnedsättning finns klubben Seglare med synnedsättning, SMS. Det är en klubb som verkar över hela landet och som ordnar både nationella och lokala evenemang. Läs mer om SMS.

Segling tillgänglig för alla


Klubbar med paraseglingsverksamhet

Kontakta din lokala klubb och hör om de kan erbjuda segling för dig. I listan hittar du klubbar som vi vet erbjuder parasegling.

Borgholms Båtklubb

Göteborg Grötö Segelsällskap

Göteborgs Kungliga Segelsällskap

Karlstad Segelsällskap

Lerbergets Segelsällskap

Lerums Segelsällskap

Linköpings Segelsällskap

Ljungskile Segelsällskap

Sandviks Kappseglingssällskap

Segelsällskapet Delfinen, Vejbystrand

SMS-Seglare med synnedsättning

Segelsällskapet Kaparen, Gottskär

Stenungsunds Segelsällskap

Stiftelsen Skota Hem, Saltsjöbaden

Ulricehamns Kappseglingssällskap

Handicat

ParaMe

Några segelklubbar har registrerat sig på ParaMe. Det är en webbplats av Parasport Sverige där personer med funktionsnedsättning kan hitta sin idrott och träning. Är du  en seglingsklubb? in och registrera er.

 


Exempel på båtklasser för parasegling

C55 
C55 är en populär båt i många seglarskolor och klubbar och kan fungera bra för personer med funktionsnedsättning. Ibland kan man göra vissa anpassningar och några seglare bygger till exempel en enklare stol som man kan sätta fast i båten
Läs mer på C55 förbundets webb.

2.4mR är för dig med rörelsenedsättning
Har du en rörelsenedsättning finns ett flertal olika båtar att välja mellan. För vuxna passar 2.4mR (tvåfyran) som är en enmans kölbåt bra. Båten finns i flera klubbar som har parasegling och kan anpassas efter vilka behov man har för att kunna segla självständigt. 
Läs mer om 2.4mR.

Hansajollen för barn, unga och vuxna
Hansajollen, tidigare kallad Accessjolle, kan alla segla . Den fungerar för alla typer av funktionsnedsättningar då den finns i olika utföranden och kan seglas ensam eller tillsammans med någon annan. Båten är trygg och bra för att lära sig grunderna inom segling. Både storleken på seglet och vikten på centerbordet kan regleras vilket gör att jollen är svår att välta. I Sverige görs en satsning på Hansa 303 som fungerar både som nybörjarbåt ända upp till världsmästerskap.
Läs mer om Hansajollen

RS Venture Connect
Detta är en tvåmansbåt med gennaker och två stolar placerade bredvid varandra. I denna klass arrangeras både nationella och internationella tävlingar. Eftersom det är en tvåmansbåt så kan även denna lämpa sig för personer olika funktionsnedsättningar och har men en kunnig seglare bredvid sig kan man också vara nybörjare.

 


Tävling

Det finns möjligheter att tävla både nationellt och internationellt för paraseglare och Svenska Seglarförbundet arbetar för att möjligheterna ska bli fler. Det blir också vanligare att man tävlar inkluderat. D.v.s. att man i en besättning har personer både med och utan funktionsnedsättning. Beroende på behov så går det att vara med även i tävlingar som inte riktar sig specifikt till paraseglare. 

Ett exempel på en båt som finns i många klubbar och som även fungerar eller går att anpassa för olika behov är C55. I den skulle det gå bra att tävla inkluderat och öka antalet möjligheter till tävling (och även träning). I C55 kan man segla 2-4 personer beroende på aktivitet och behov.

Klassen 2.4 mR är en lite kölbåt som seglas av en person. Där tävlar man ofta inkluderat med personer utan funktionsnedsättning och det finns en årlig rankingserie i Sverige. Vid vissa tävlingar tar man även ut ett separat pararesultat. Internationellt finns EM och VM både i para- och öppen klass.

Hansajollar tidigare kallad Accessjolle finns i flera av våra klubbar. Internationellt är det en stor klass och man tävlar både i öppna klasser och i paraklasser. De flesta Hansa-jollarna kan ha dubbelsäten vilket gör att man inte måste segla själv. Här finns både EM och VM och klassen utvecklas även i Sverige med målet att kunna tävla på hemmaplan. 

För seglare med synnedsättning finns Blind Worlds  och för idrottare med intellektuell funktionsnedsättning finns Special Olympics. En internationell tävling där är segling kan vara med på programmet. 

Klassificering

För att tävla internationellt i paraklass behöves en klassificering. Det betyder att seglaren träffar utsedda klassificerare som i grunden är läkare eller fysioterapeuter och som gör en undersökning och ger en klassificering om det är möjligt. Det är viktigt att känna till att alla diagnoser inte går att klassificera även om man har nedsatt funktion och i de fallen får man ingen klassificering och kan inte tävlainternationellt i just paraklassen. Nedan är de steg som klassificeraren går igenom:

  1. Är Funktionsnedsättningen (FN) relevant för idrotten/påverkar den utövandet av idrotten?
  2. Är funktionsnedsättningen giltig? Det finns tio giltiga diagnoser
  3. Undersöker minsta funktionsnedsättning, "minimun disability"
  4. Går vidare med klass om det behövs

I vissa fall behövs läkarintyg och andra dokument inför klassificeringstillfället. 

Om man går vidare efter steg 1-2 får man bland annat göra ett funktionstest. En klassificering brukar gå att göra vid större tävlingar. I Sverige  har vi hittills låtit alla med uppenbar funktionsnedsättning vara med och tävla oavsett om man har en klassificering eller ej. Seglare som seglare. Vi tycker att alla kan vara med. I paraklass tävlar alla oavsett grad av funktionsnedsättning tillsammans just nu. Vill du läsa mer om klassificering kan du göra det här. 

 


Arrangera parasegling 

Segling passar för personer med eller utan funktionsnedsättning. Oftast går det bra att anpassa båtar eller verksamheten efter behov. Om inte allt som man önskar finns på plats från start vad det gäller tillgänglighet så är det viktigaste bemötandet av en individ och att ha ett öppet sinne. Efterhand kan man tillsammans med deltagarna förbättra tillgängligheten och verksamheten. De vanligaste båtarna som används i seglarskolan för paraseglare i Sverige är Hansa-jollen och C55.

Träning 

Att träna segling går bra om man har en funktionsnedsättning. I några klubbar erbjuds träning antingen inkluderat i klubbens aktiviteter eller i egna grupper. Det finns också klubbar vars huvudmålgrupp är seglare som har en funktionsnedsättning.  

Det finns anpassade båtar som Hansa-jollen, 2.4 mR och RS Venture Connect m.fl. men många använder i dag C55 vilket ofta går väldigt bra då det är en stabil båt och det går att sitta flera i den. 

Seglarskola 

De klubbar som bedriver seglarskola för paraseglare gör det på lite olika sätt. Vissa har inkluderad seglarskola där de under varje kurs tar emot ett par seglare som har en funktionsnedsättning. Andra klubbar har helt separata tillfällen för dessa seglare och så har vi några klubbar som har paraseglare som sin huvudmålgrupp. Någon klubb erbjuder både inkluderad verksamhet och separata kurser. Vad skulle passa din klubb och seglarna bäst? 

En inkluderande verksamhet skapar gemenskap och samhörighet där man seglar tillsammans oavsett behov. En integrerad verksamhet där man kör i en egen grupp bredvid andra kan skapa trygghet och en möjlighet att byta erfarenheter med människor i en liknande situation och med liknande förutsättningar.  

 


Vill din klubb erbjuda träning eller seglarskola för paraseglare? 

Titta på vilka möjligheter du har i din klubb i nu läget. Ta kontakt med målgruppen genom habilitetscenter, ortopedkliniker, skolor mm. och utveckla verksamheten tillsammans med målgruppen. Se över ekonomin och sök bidrag. Ta små steg åt gången så att det inte blir övermäktigt. Kanske går det att ha en eller två platser för personer med funktionsnedsättning i den vanliga seglarskolan och träningen. Vissa personer med funktionsnedsättning fungerar aldeleds utmärkt i den vanliga verksamheten.

Visa tydligt på hemsidan för vem ni har verksamhet hur det ser ut på er klubb med toaletter, omklädningsrum, parkering, trappor/ramper, markunderlag, bryggor och båtar. Bilder är bra. Seglaren kan då skaffa sig en bild över hens möjligheter att deltag i klubbens aktiviteter. 

Registrera klubben på ParaMe

ParaMe är en webbplats av Parasport Sverige som informerar personer med funktionsnedsättning om möjligheterna till idrott och träning i föreningar och klubbar. Några segelklubbar är registrerade. Vill din klubb också registrera sig? Gör det här.

Tre tips till en klubb som vill arrangera parasegling: 

1. Ha ett öppet sinne  

2. Träffa målgruppen och planera tillsammans  

3. Vad kan klubben göra med de resurser som redan finns på klubben? 

 

Tips på förbättrad tillgänglighet 

Här följer några saker (enkla och mer avancerade) som förbättrar tillgängligheten. Bra bemötande, tydlig information på hemsidan med många bilder, kontrastmålningar på t.ex. bryggor och trappsteg. Ledstänger, ramper och ev. kuddar till båten. Sedan bör man ha en toalett och omklädningsrum där alla kan komma in. Flytbryggor som ligger nära vattnet underlättar i och urstigning och i bland behövs en personlift

Bidrag

Lägger man lite tid så finns det oftast möjlighet att söka bidrag både till parabåtar och anläggningen från olika stiftelser, allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundets anläggningsstöd. 

 


Utbildningar och föreläsningar

 

Svenska Seglarförbundet, Parasport Sverige och RF/SISU erbjuder utbildningar i ledarskap, inkludering och bemötande för bland annat ledare, instruktörer och klubbar. Aktuella utbildningar hittar du här. 

Nedan är några utplock av utbildningar som riktar sig till klubbar som har eller vill bedriva parasegling.

Inkluderande ledarskap – med anpassning för personer med NPF

6 februari kl. 18.30-20.30. Digitalt

Föreläsningen ger kunskap om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autism, men den tar även upp de barn som inte har en diagnos men som ändå kan få svårt att fungera på träningarna.

Läs mer och anmäl dig här.

 

Parasportensgrunder med Parasport Västra Götaland och Seglarförbundet

Göteborg den 2 mars kl 11.00-16.00

Parasportens grunder går igenom vad parasport är, vem den riktar sig till och hur den är organiserad. Syftet är att ge en ökad kunskap, förståelse och trygghet gällande parasport. Detta tillfälle riktar sig till segelklubbar och andra vattensporter.

Läs mer och anmäl dig här.

 

Intro – så inkluderar du en ny målgrupp i klubben

12 mars kl. 19.00-20.00 + 30 min frågor och diskussion vid intresse. Digital.

En digitalkvällsföreläsning med  Axel Krantz Vesterberg som ger tips och information kring att inkludera nya målgrupper i klubben.  

Läs mer och anmäl dig här.

 

Parasegling inkluderande ledarskap, teori

19 mars kl 18-21. Digital.

Denna utbildning vänder sig till dig som vill leda och möta seglare med funktionsnedsättning du kan gå den separat eller följa upp med något av praktiktillfällena. Den tar upp - Bemötande, Orsaker till funktionsnedsättning, Medicinska faktorer, Personliga erfarenheter och praktiska tips.

Läs mer och anmäl dig här.

 

Parasegling inkluderande ledarskap praktik

27 april, SS Kaparen, Gottskär

Denna utbildning vänder sig till dig som vill leda och möta seglare med funktionsnedsättning.

Under denna dag får du bland annat lära dig mer om instruktion och kommunikation, praktisk ledsagning, praktisk segling på grön nivå  och säkerhet

Lär mer och anmäl dig här.

 

Parasegling inkluderande ledarskap praktik

4 maj, Skota Hem, Saltsjöbaden

Denna utbildning vänder sig till dig som vill leda och möta seglare med funktionsnedsättning. Under denna dag får du bland annat lära dig mer om instruktion och kommunikation, praktisk ledsagning, praktisk segling på grön nivå  och säkerhet

Läs mer och anmäl dig här.

 


Har du frågor om parasegling?
Kontakta Karin Knigge, ansvarig för parasegling på Svenska Seglarförbundet 073-8670982, karin@ssf.se.