På klubben

För att kunna nå klubbens mål och hålla en god kvalitet i alla led är det viktigt att alla i föreningen får möjlighet att utveckla sig själv och verksamheten genom utbildning.

Vi har utbildning för klubben efter samma färgstruktur som för seglare, tränare och funktionärer. Utvecklingen av klubben och dess färgrektangel ligger under moderna föreningen.

Moderna föreningen och SISU – bra stöd för klubben
Lärgupper på klubben
Kurser för klubben hittar du här i vårt utbildningsprogram

 


Moderna föreningen och SISU – bra stöd för klubben

Moderna föreningen är Svenska Seglarförbundets klubbutvecklingsverktyg, här finns både information och utbildningstips till arbetet i klubben.
Läs mer om Moderna föreningen

SISU Idrottsutbildarna är en bra resurs för din klubb och ditt klassförbund i utvecklingen av medlemmar och verksamhet. De stöttar och anpassar utbildningar och utvecklingsinsatser efter era önskemål och behov. Vänd dig till ditt RF-SISU distrikt för vidare utbildning, hjälp och stöd i föreningskunskap och utveckling.
SISU distrikt

 

Tillbaka till toppen


Lärgupper - folkbildning på klubben

Varje gång vi träffas på klubben, hamnplan eller i teorirummet så pågår folkbildning. I en lärgrupp fokuserar vi på ett gemensamt valt ämne där vi samtalar och lär av varandras erfarenheter. Seglarförbundet och RF-SISU har samlat lärgruppsmaterial som man kan använda i träningsgruppen, styrelsegruppen eller liknande för mer guidning i samtalet.

Genom lärgruppen ger vi fler möjligheter att delta i klubbens utveckling. Vi stärker demokratin och utvecklar både klubben, individen och vårt samhälle.
En klubb som hela tiden har pågående samtal om sin föreningsutveckling och välmående får medlemmarna att må bättre, utvecklas mer och de vill då stanna kvar längre i föreningen.

Denna film berättar hur det kan gå till att genomföra en lärgrupp på klubben.

 
Utöver RF-SISU:s utbud av lärgrupper har vi på förbundet tagit fram ett antal material med tillhörande lärgruppsplaner. Tanken är att vem som helst genom att studera materialet och lärgruppsplanen ska kunna anordna en lärgrupp på klubben. 
 

Varför ska vi genomföra lärgrupper?

Ett lärgruppsupplägg är ett genomarbetat upplägg som är ett av RF-SISU distrikten uppdrag. Det är ett enkelt strukturerat sätt för att gemensamt arbeta med och utveckla viktiga frågor. Genom att använda sig av lärgrupps strukturen kan RF-SISU distrikten genom folkbildningsanslaget bidra med visst stöd till genomförandet av en lärgrupp, ex. kostnader för material, hyrd lokal, studiebesök eller expertmedverkan.

Lärgruppstimmarna är även en grund till årliga ekonomiska stöd till både förening, distrikt och förbund. Kontakta gärna ditt RF-SISU distrikt så berättar de mer om hur ett samarbete kan se ut - https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Omoss/varadistrikt/

Hur registrerar jag en lärgrupp?

Detta görs i Idrottonline (IOL), ni ska där fylla i hur många gånger ni träffats (sammankomster) samt under hur lång tid.  Redovisningen är en förutsättning för att få tillgång till det stöd som SISU erbjuder.

Här kan du får hjälp med hur du gör denna registrering 

Här kan du lära dig mer om att vara lärgruppsledare

Här hittar du RFs/SISUs Lärgruppsmaterial

 

Tillbaka till toppen