Seglarförbundets Juniorutvecklare

Här finner du Seglarförbundets tränarresurser för våra juniorklasser. Läs mer om varje klass i vår Juniorbåtsmatris.

Juniorutvecklarens uppdrag är att rekrytera, utveckla och guida sina seglare vidare till nästa steg inom ramen för målen inom de olika grupperna insteg, grund och utveckling. Läs mer om de olika grupperna och deras mål i vår redskapsguide.

Juniorutvecklaren ska även fungera som den förlängda armen till klubbens tränare, bidra till kunskapsöverföring och med spetskompetens för sin klass. Juniorutvecklaren skall arbeta som mentor för seglarna och tränarna i sin grupp. 

Tränarresurserna rekryteras av respektive klassförbundet i samverkan med Seglarförbundets barn- och ungdomsansvarige. 

 

Juniorutvecklare


Optimist Nils Brandén 072-228 57 23


RS Feva Gabrielle Paul 073-328 34 87


RS Aero Elisa Lindskog 072-911 71 77


E-jolle Axel Pantzare 073-641 90 01


ILCA Ian Elliot 070-096 84 22


Zoom8 William Karlsson 073-324 69 42


iQFOiL Martin Strandberg 070-892 68 00


Foiling Vakant


29er Vakant